Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41765
   


Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43537  
Софія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про віртуальну комунікацію. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі
http://ippi.org.ua/sites/default/files/dopvkrm_46_2_2015.pdf
Зайцева С.В. Інтернет-спілкування як нова форма міжособистісної комунікації
https://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/internet-spilkuvannya-yak-nova-forma-mizhosobistisnoї-komunikaciї/
В.І. Штанько Віртуальний комунікативний простір і проблеми самоідентифікації особистості
https://periodicals.karazin.ua/thcphs/article/download/1923/1618/
Слободян В.Особливості комунікації в Інтернеті
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoakl_2013_12(2)__29.pdf
Комунікативний процес у мережі Інтернет: структурний аспект
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v8/v8-1/21.pdf
Калита О.М. Елекронна комунікація: мовнокомунікативні особливості й жанрова диференціація
http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22050/1/Kalyta.pdf
Остапенко Г. І. Особливості віртуального спілкування молоді в комунікаційному середовищі мережі інтернет
http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/113-117.pdf
Віртуальна комунікація: психологічний аспект
https://77.121.11.9/xmlui/bitstream/handle/PoltNTU/791/Віртуальна комунікація.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/59836/12-Sydorov.pdf?sequence=1
https://nauka-online.org/taxonomy/term/2982

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.11.2019 23.43.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Ужгород :: Запитання: 43518  
Зоряна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу, яка доступна в Інтернеті, на тему: "Комунікативний кодекс". Наперед вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Зоряно! Радимо переглянути:
1. Семенюк, О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібн. / О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240 с.
2. Дегтярьова, К.В. Основи теорії мовної комунікації : навч.-метод. посібн. для студентів факультету філології та журналістики напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Українська мова та література» [Електронний ресурс] / К.В. Дегтярьова; Полтавський національний пед. університет ім. В.Г. Короленка. – Електрон. дан. - Полтава, 2012. – Режим доступу http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5045/1/Degtyarova.pdf (дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
3. Комунікативний кодекс. Конвенції, принципи та правила спілкування [Електронний ресурс] / Студопедия. – Електрон. дан. – 2013-2019. – Режим доступу https://studopedia.su/11_79898_printsipi-spilkuvannya.html (дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
4. Основні правила ведення розмови (комунікативний кодекс) [Електронний ресурс] / um.co.ua : учбові матеріали та реферати. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://um.co.ua/1/1-8/1-82190.html ( дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
5. Регулятиви мовної комунікації. Культура мовлення[Електронний ресурс] / Хмельницький національний університет. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0910&T=05&lng=1&st=0 ( дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.
6. Успішність мовленнєвої взаємодії. Принципи мовного спілкування. Комунікативні хиби та невдачі [Електронний ресурс] / Kursak.net : электронная библиотека. – Електрон. дан. – 2017. – Режим доступу http://kursak.net/uspishnist-movlennyevoї-vzayemodiї-principi-movnogo-spilkuvannya-komunikativni-xibi-ta-nevdachi/ ( дата звернення 01.11.2019). – Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.11.2019 12.33.12 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Дубно :: Запитання: 43514  
Софія запитує:
Цікавить інформація про розвиток мистецтва у Галицько-Волинському князівстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела:
Александрович В. Історія крізь призму історії культури: нові аспекти мистецтва Галицько-Волинського князівства XIII століття / В. Александрович // Історія в школах України. — 2007. — № 5. — С. 47-50.
Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинського князівства / В. Александрович // Історія в школах України. — 2003. — № 3. — С. 41-46.
Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В. Александрович; Ін-т Українознавства. — Львів, 1999 (Жовква : "Місіонер"). — 132 с. : іл. — (До 800-річчя Галицько-Волинської Держави).
Архітектура та образотворче мистецтво [Електронний ресурс] // Культура Галицько-Волинського князівства [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/kulturagvknjaz/home/arhitektura-ta-obrazotvorce-mistectvo. Назва з екрана. — Дата звернення: 01.11.2019
Коляда І. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині XI-XIII ст. : історія України, 7 клас / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній школі. — 2018. — № 4. — С. 22-29.
Котляр М. Галицько-Волинська Русь / М. Котляр ; Національна академія наук України; Інститут історії України НАН України. — Київ : Альтернативи, 1998. — 335 с. – (Україна крізь віки ; Т. 5).
Мистецькі здобутки Галицько-Волинського князівства [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1719051257010/kulturologiya/mistetski_zdobutki_galitsko-volinskogo_knyazivstva. Назва з екрана. — Дата звернення: 01.11.2019
Слободська Н. Культура Галицько-Волинської держави : історія України : 7 клас / Н. Слободська // Історія та правознавство. — 2014. — № 34-36. — С. 80-82.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 31.10.2019 09.36.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 43422  
Олександра запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література про культові споруди, зокрема про церкви в Україні (історія церквобудування, класифікації церков, специфіка архітектури тощо). Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01eoozsu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://incognita.day.kyiv.ua/tragichna-istoriya-ukrayinskix-czerkov.html
http://orthodox.org.ua/page/khronologіya
http://izbornyk.org.ua/encycl/eui052.htm
http://ugcc.ua/official/ugcc-history/
https://edera.gitbook.io/ed-era-book-history/suspylno_polytychny_procesy_16_st/beresteuska_unyua_greko_katolycka_cerkva
http://litopys.org.ua/ohienko/oh.htm
https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2018/70440/
http://mamajeva-sloboda.ua/publ/osoblyvosti-ukrayinskoyi-tserkovnoyi-arhitektury/
http://andriyivska-tserkva.kiev.ua/andriїvska-cerkva/arxitektura-andriїvskoї-cerkvi/
https://st-sophia.org.ua/uk/muzeyi/andriyivska-tserkva/arhitektura-andriyivskoyi-tserkvi/
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33762/1/22_168-175.pdf
http://finenews.info/kulturne-nadbannya/arkhitektura/item/23046-arkhitektura-ukrainy-chastyna-5-hotychni-derev-iani-tserkvy-ukrainy
https://ua.igotoworld.com/ua/article/727_pamyatniki-kievskoy-rusi.htm
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/Архітектура_української_церкви
https://studopedia.com.ua/1_63915_arhItekturnI-traditsIyi-ukrayinskih-derevyanih-tserkov.html
https://www.sworld.com.ua/konfer27/292.pdf
– Гнідець Р. Архітектура українських церков. Конструкція і форма : навч. посібник. / Р.Гнідець. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 144 с.
– Гнідець Р. Б. Традиція у формах баневих завершень церков українського архітектурного модерну та їх вираження в сучасному храмобудуванні / Р. Б. Гнідець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. – 2008. – № 632. – С. 7-14.
– Гнідець Р. Традиція сакральної архітектури як чинник утвердження духовності та віри / Р. Гнідець // Вісник ЛДАУ. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2004. – № 5. – С. 199-208.
– Гнідець Р. Церковна архітектура України як середник формування духовно-сакрального простору / Р. Гнідець // Історія релігій в Україні. – 2009. – Кн. 2. – С. 393- 404.
– Гнідець Р. Зміст та форма як вираження суті сакрального простору в храмобудуванні України / Р. Гнідець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. – 2009. – № 656. – С. 18–23.
– Драган М. Д. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій : в двох частинах / М. Драган; передм. В. С. Александрович ; упоряд. О. О. Савчук. – Харків : Видавець Савчук О. О., 2014. - 450 с., 273 іл.
– Гнідець Р. Б. Дерев'яне храмобудування України: збереження традиції та сучасність / Р. Б. Гнідець // Будівництво України. – 2008. – № 8.– С. 26-32.
– Тарас Я. Сакральна дерев'яна архітектура України (Х-ХХІ) ст. / Я.Тарас // Народознавчі зошити, 2015. – Зошит 1. – С. 16-44.
– Гнідець Р. Традиція і сучасність в церковній архітектурі Львова / Р. Гнідець // Записки НТШ. Праці Комісії архітектури і містобудування.- Львів: Видавничий комплекс НТШ, 2008.– Том ССLV. – c. 299-313.
– Гнідець Р. Б. Архітектура церкви: модерність традиції чи “авангард” / Р. Б. Гнідець // Архітектура, будівництво, інтер'єр, мистецтво. – 2007. – № 3. – С. 2–5.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.10.2019 11.59.12 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 43383  
Ірина запитує:
Добрий день! Цікавить історія живопису. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Вітлі А. Історія живопису : для дітей від 10 р. / А. Вітлі ; мал. У. Мейєра та І. Макні. — Київ : Країна мрій : Компанія ОСМА, 2015. — 95 с. : іл.
Кагарлицький М. Наодинці з совістю : образи діячів української культури / М. Кагарлицький. — Київ : Радянський письменник, 1988. — 487 с. : [8] окр. арк. іл., фотоіл.
Леняшин В. Валерий Чуйков. Живопись [Образотворчий матеріал] = Valeriy Chuikov. Painting = Валерій Чуйков. Живопис : альбом / В. Леняшин, А. Докучаева, И. Олейник — Киев : АДЕФ-Украина, 2017. — 315 с. : репрод., фотоіл.
Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис 19 – початку 20 сторіччя [Образотворчий матеріал] = Ukrainian Landscape Painting 19 – early 20 centuries / З. Лильо-Откович — Київ : Балтія Друк, 2007. — 120 с. : іл.
Петренко Є. Живопис і графіка [Образотворчий матеріал] : альбом / Є. Петренко, Євген Костянтинович. — Київ : Вища школа, 2012. — 159 с. : іл.
Платонова Н. Мистецтво : енциклопедія / Н. Платонова ; пер. А. Супруна ; обкл. Ю. Попсуєнко. — Київ : Перо, 2008. — 143 с. : іл.
Сланський Б. Техніка живопису та реставрації / Б. Сланський ; упоряд., передм. та спецред. І. Дорофієнко ; пер. укр. мовою В. Кузьменка з російськомов. варіанта пер., здійсн. І. Дорофієнко. — Київ : Мистецтво, 2009. — 303 с.
Український живопис XIX – початку ХХ ст. [Образотворчий матеріал] = Ukrainian Painting of the 19 th – Early 20 th Century : з колекції Нац. худож. музею України / авт. проекту А. Мельник ; авт. ст. О.Жбанкова ; упоряд. О. Жбанкова, Т. Мустафіна, Л. Толстова. — Хмельницький : Галерея, 2004. — 270 с. : іл.
Український живопис XX – початку ХХI ст. [Образотворчий матеріал] = Ukrainian Painting of the 20 th – Early 21 th Century : з колекції Нац. худож. музею України / авт. проекту А. Мельник ; авт. ст. О. Федорук, І. Возіянова ; упоряд. Ю. Литвинець. — Хмельницький : Галерея, 2004. — 302 с. : іл.
Шаров І. Художники України: 100 видатних імен / І. Шаров, А. Толстоухов — Київ : АртЕк, 2007. — 479 с. : портр.
Шахова К. Великие европейские живописцы 15-17 вв. / К. Шахова ; ред. Л. Л. Щербатенко. — Київ : Вища школа, 1988. — 191 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.09.2019 20.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.759854 seconds