Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 42286
   


Автор вопроса: Ульяна из города: Житомир :: Вопрос: 43986  
Ульяна спрашивает:
Добрий день! Підберіть літературу до курсової про пресу національних меншин в Україні. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Ульяно! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Дубова С. В. Норматитвно-правове забезпечення культурних потреб національних меншин в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Дубова // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2018. — Вип. 81. — С. 15-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2018_81_4.
Ількович В. М. Діяльність польських громадських організацій у сфері забезпечення культурно-освітніх потреб польської меншини в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Ількович // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149 (1). — С. 85-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__17.
Колісник Ю. В. Преса національних меншин України, або Як навчитись любити свою націю / Ю. В. Колісник. — Черкаси : Брама, 2006. — 141 с.
Кузьмінець Н. П. Національні меншини України та їх культурно-освітній розвиток у 1920-і рр. ХХ ст [Електронний ресурс] / Н. П. Кузьмінець // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 23. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2015_23_17.
Кудлач В. Національні меншини в просторі толерантності [Електронний ресурс] / В. Кудлач // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 45-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_1_13.
Лазарович М. В. Національні меншини в контексті державної етнополітики доби ЗУНР [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_7.
Лопушинський І. П. Україна і національні меншини: шлях до толерантності та співпраці [Електронний ресурс] / І. П. Лопушинський, І. М. Попова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2013. — Вип. 2. — С. 98-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_20.
Швець В. М. Преса національних меншин України як чинник етнічної консолідації (на прикладі газети кримських болгар "Извор”) [Електронний ресурс] / В. М. Швець // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. — 2012. — № 4. — С. 147-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_28.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 13.04.2020 17.34.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія Герус из города: Житомир :: Вопрос: 43984  
Надія Герус спрашивает:
Доброго дня! Цікавить тема: "Журнальні видання для жінок. Журнальне видання "Cosmopolitan Ukraine". Дякую за відповідь!
Наш ответ:
Доброго дня, Надіє! Стосовно Вашого питання пропонуємо переглянути наступні посилання:
Бессараб А. О.
Формування читацької культури та просування книжкової продукції на сторінках журналу "COSMOPOLITAN” (Україна) [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2014. - № 4. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_4_24

Гнатчук О.
Становлення і діяльність українських жіночих періодичних видань Буковини початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Гнатчук // Релігія та соціум. - 2013. - № 3-4. - С. 140-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2013_3-4_21


Крижанівська Г. Т.
Механізм пропагування гендерної ідеології у сучасних англомовних жіночих журналах (на матеріалах журналу Cosmopolitan) [Електронний ресурс] / Г. Т. Крижанівська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 53. - С. 137-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_53_55


Мамич М. В.
Гендерні стереотипи в журнальній періодиці для жінок (на матеріалі видання "Радянська жінка" / "Жінка") [Електронний ресурс] / М. В. Мамич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2018. - Вип. 32(3). - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(3)__23

Сучасна жіноча преса в Україні : покажчик / упоряд. А. М. Волобуєва, Н. М. Сидоренко.
– Київ. - 1998. – 76 с.


Орлик О.
Сучасні українські періодичні та продовжувані видання для жінок: типологічно-тематична характеристика [Електронний ресурс] / О. Орлик // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 10. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_12

Паскаль О. С.
Експліцитні та імпліцитні компоненти рекламного тексту в українській, польський та американській версіях журналу "Cosmopolitan" (2014 - 2015 рр.) [Електронний ресурс] / О. С. Паскаль // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2015. - № 51. - С. 160-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2015_51_43


Сушкова О. М.
Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості : Автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Сушкова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2005. - 17 c. - укp.

Сушкова О. М.
Розвиток преси для жінок у Східній Україні (I половина ХХ ст.) / О. М. Сушкова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2006. - № 3. - С. 24-28.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 13.04.2020 11.14.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Житомир :: Вопрос: 43981  
Ірина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Специфіка газетного регіонального видання". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35063. Також радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Бойчук І. В. Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства в Україні (на прикладі західних областей) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / І. В. Бойчук; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ, 2014. — 20 c.
Васьківський Ю. Особливості розвитку сучасного українського ринку преси (2008-2011) / [Електронний ресурс] / Ю. Васьківський , А. Палійчук // Вісник Львівського університету Серія журналістика. — 2011. — Вип. 34 — С. 223-229. — Режим доступу: http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk34/Visnyk 34_P6_01_Vaskivsky.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення: 13.04.2020.
Гурьєва С. А. Типологія сучасної преси Східної України: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С. А. Гурьєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2006. — 18 с.
Карась М. А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / М. А. Карась ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1999. — 17 с.
Кулик В. Тематична і жанрова структура українського газетного дискурсу [Електронний ресурс] / В. Кулик. — Режим доступу : http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/kulyk_tematychna.pdf.
Маринич Р. С. Сучасний стан і перспективи розвитку регіональної преси в Україні [Електронний ресурс] / Р. С. Маринич. — Режим доступу : http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/45-p-yatnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/274-suchasnij-stan-i-perspektivi-rozvitku-regionalnoji-presi-v-ukrajini.
Особливості функціонування українських регіональних друкованих ЗМІ на прикладі Рівненської області [Електронний ресурс] // Національний університет «Острозька академія»: науковий блог [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naub.oa.edu.ua/2015/особливості-функціонування-українсь/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 13.04.2020.
Уліцка О.В. Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (за матеріалами львівських газет 1994 - 2004 рр.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О. В. Уліцка ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 22 с.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 12.04.2020 13.14.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Харків :: Вопрос: 43978  
Олена спрашивает:
Добрий день. Цікавить інформація за темою:"Визначні музеї світу". Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Британський музей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Британський_музей
Британський музей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://planetofhotels.com/velikobritaniya/london/britanskiy-muzey
Визначні музеї України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parta.com.ua/referats/view/6427/
Галерея Уффіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Галерея_Уффіці
Данилюк А. Г. Музей народної архітектури та побуту у Львові / А. Г. Данилюк, Б. А. Рибак. – Львів : Каменяр, 1988.
Ермітаж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ермітаж
Лувр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Лувр
Музеї Карпатського регіону. – Львів : Центр Європи, 2004. - 63 с.
Музеї онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://discovery.4uth.gov.ua/informational-resources-unlimited-access/muzeie-onlajn
Музеї світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5673
Музеї України : довідник / Міністерство культури і мистецтв України. – К, 1999. - 130 с.
Музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (Київський музей Західного та Східного мистецтва) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzey-iskusstv-imeni-Bogdana-i-Varvaryi--Kievskiy-muzey-Zapadnogo-i-Vostochnogo-iskusstva-.html
Музей мистецтва Метрополітен [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Музей_мистецтва_Метрополітен
Найвідоміші музеї Європи [Електронний ресурс]: путівник мережею INTERNET. – К., 2012. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/library134/nasi-vidanna/najvidomisi-muzeie-evropi
Найвидатніші музеї світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/collections/16854
Найвідоміші музеї світу та України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mozok.click/1688-nayvdomsh-muzeyi-svtu-ta-ukrayini.html
Национальная галерея в Вашингтоне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globmuseum.info/katalog-muzeev/nacionalnaya-galereya-v-vashingtone/
Національний музей живопису і скульптури Прадо в Мадриді. Музей Прадо в Мадриді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gigafox.ru/uk/psihologiya/nacionalnyi-muzei-zhivopisi-i-skulptury-prado-v-madride/
Національний музей історії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/NATSIONALNYIY-MUZEY-ISTRII-UKRAINYI--.html
Національний музей Прадо [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_музей_Прадо
Перші та найстаріші музеї світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaporizhzhia.city/news/persi-ta-najstarisi-muzei-svitu
Портал «Музеї». – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Портал:Музеї
Скрипник Г. Етнографічні музеї України / Г. Скрипник. - К. : Наукова думка, 1989.
ТОП-10 найбільших і найдавніших музеїв світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/11847
ТОП-12 найцікавіших музеїв України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gurt.org.ua/news/recent/26710/
Третьяковская галерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://muzei-mira.com/muzei_rossii/14-gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya.html
Яковенко О. О. Лондонська національна галерея та культурний туризм [Електронний ресурс] / О. О. Яковенко. - Режим доступу: http://infotour.in.ua/yakovenko2.htm
https://learning.ua/blog/201904/12-naikrashchykh-onlain-muzeiv-svitu/

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 10.04.2020 13.51.03 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна Са из города: М. Житомир :: Вопрос: 43975  
Яна Са спрашивает:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової на тему «Журнальне видання «Люди і долі» у інформаційному просторі Житомирщини»
Наш ответ:
Добрий день, Яно! Радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2007. — 183 с.
Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / О. В. Буньківська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2009. — 19 с.
Васьківський Ю. П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.08 / Ю. П. Васьківський ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1999. — 19 с.
Васьківський Ю. П. Тиражна політика газети : Лекція / Ю. П. Васьківський. — Львів : ЛДУ, 1999. — 18 с.
Івановський В. В. Інформаційний простір регіону: проблеми та перспективи розвитку. — [Житомир : Полісся, 2005]. — 164 с. : іл., табл.
Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання : аналітична доповідь / В. К. Конах ; Нац. ін-т стратег. досліджень. — Київ : НІСД, 2014. — 73 с. : іл. — (Серія ”Інформаційні стратегії”; вип. 2).
Кулаковська І. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристські атракції: історіографія та джерельна база дослідження [Електронний ресурс] / І. Кулаковська // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 3. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_3_16.
Кулаковська І. М. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристичні атракції: історіографія та джерельна база дослідження [Електронний ресурс] / І. М. Кулаковська // Культура України. — 2013. — Вип. 41. — С. 131-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_41_17.
Степанов В. Ю. Сучасний інформаційний простір: особливості та тенденції розвитку / В. Ю. Степанов. — Харків : С. А. М., 2010. — 278 с.
Трач Н. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики [Електронний ресурс] / Н. Трач // Мова і суспільство. — 2010. — Вип. 1. — С. 158–164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mis_2010_1_21.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 9.04.2020 13.51.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.044822 seconds