Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41263
   


Автор запитання: Людмила із міста: Ірпінь :: Запитання: 42438  
Людмила запитує:
Патріотичне виховання молоді
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам попрацювати з наступними
посиланнями: – https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/natsionalno-patriotichne-vihovannya-ditey-ta-molodi/
https://zkol.org.ua/index.php/2013-12-21-10-42-13/naukova-robota/116-patriotichne-vikhovannya-tudentskoji-molodi
http://vvak.in.ua/attachments/article/251/Cучасний погляд на національно-петріотичне виховання.pdf
http://don.kievcity.gov.ua/content/nacionalnopatriotychne-vyhovannya-uchnivskoi-molodi.html
http://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/vihovna_robota/nacionaljno-patriotichne_vihovannya_ditej_ta_molodi/
http://bdpu.org/national-patriotic-education/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/patriotuzm-d0e63.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwiC1-We7pHeAhVBGCwKHedEAQ04ChAWMAZ6BAgDEAI&url=http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc&usg=AOvVaw1XK__5JUJgCyCV6dhwQwxo
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11614/1/Kоstiushko.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Znpkhist_2011_3_32.pdf
http://ua.textreferat.com/referat-3715-1.html
– Буклов Ю. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: соціально-педагогічний аспект / Ю. Буклов // Молодь і ринок. – 2017. – № 12 (155). – С. 126-130.
– Пікалюк А. Національно-патріотичне виховання молоді засобами історичного краєзнавства та етнографії / А. Пікалюк // Рідна школа. – 2017. – № 7/8. – С. 43-45.
– Омельченко А. О. Спортивно-патріотичне виховання як один із пріоритетних напрямків виховання сучасної молоді / А. О. Омельченко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 3. – С. 49-55.
– Котєнєва І. С. Про діагностику патріотичної вихованості студентської молоді / І. С. Котєнєва // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 1, ч. III. – С. 76-85.
– Гришаєва О. Національно-патріотичне виховання молоді / О. Гришаєва // Профтехосвіта. – 2016. – № 11. – С. 15-18.
– Гаращук О. В. Формування нової парадигми патріотичного виховання молоді – складової національної безпеки / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Економіка і регіон. – 2016. – № 4. – С. 27-34.
– Мордкович З. Національно-патріотичне виховання – основа духовного розвитку громадянина / З. Мордкович // Професійно-технічна освіта. – 2016. – № 2. – С. 51-52.
– Бояринцев О. Громадські спортивні організації у патріотичному вихованні молоді / О.Бояринцев // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2014. – № 3/4. – С. 62-67.
– Смолюк І. Система освіти України й патріотичне виховання молоді / І. Смолюк, В. Смолюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Сер.: Педагогічні науки. – 2013. – № 8. – С. 78-82.
– Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / [Ярошенко О. В. та ін. ; ред. Глущик С. І.] ; Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. - Київ : Спринт-Сервіс, 2015. - 201 с. : рис., табл.
– Національно-патріотичне виховання дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / [Н. М. Богомолова та ін. ; за заг. ред. Пєткова С. В.]. - Київ : ОВК, 2016. - 148 с.
– Сухушин М. П. Військово-патріотичне виховання молоді : підручник / М. П. Сухушин, В. О. Палагеша ; М-во освіти і науки України. - Київ : Слово, 2009. - 488 с.
– Стех Є. О. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічна проблема / Є. О. Стех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 13. - С. 100-109.
– Дзюба В. М. Національна ідея на рубежі століть і патріотичне виховання молоді / В. М. Дзюба // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Акад праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ : Курс, 2000. - № 1 (5). - С. 146-149.
– Стех Є. О. Патріотичне виховання молоді як один з педагогічних чинників становлення особистості / Є. О. Стех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 12. - С. 162-168.
– Мішкурова В. Патріотичне виховання молоді / В.Мішкурова, Н.Сабадій // Молодь,освіта,наука,культура і нац. свідомість : зб. матер. конф. 20-23 кв.1999 р. - Київ, 1999. - С. 347-349.
– Череднік Д. Національно-патріотичне виховання молоді і сучасність / Д. Череднік, Ю. Журавльов, Ю. Зайончковський // Новий Колегіум. - 2011. - № 3. - С. 3-9.
– Кравченко А. Національно-патріотичне виховання молоді в Україні - вимога сьогодення / А. Кравченко, М. Сахно // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - Вип. 63. - С. 71-75.
– Костюшко Г.О. Національно-патріотичне виховання молоді в контексті етнопедагогічних засад / Г. О. Костюшко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка, Вип. 21. - С. 33-39.
– Капська А.Й. Патріотичне виховання молоді в структурі її соціалізації / А. Й. Капська // Молодь і дозвілля : теорія,методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання. – Вип. 2. - Київ,1996. - С.43-56.
– Зубалій М.Д. Класифікації методів військово-патріотичного виховання молоді : (за науковою літературою) / М. Д. Зубалій // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 36-39.
– Гаврилов В. Перспективи патріотичного виховання молоді / В.Гаврилов // Молода нація : альманах. – 1996. – № 3. - С. 58-60.
– Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки / О. Бояринцев // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 32. - С. 235-247.
– Абель М. Р. Військово-патріотичне виховання на козацьких традиціях / М. Р. Абель // Управління школою. - 2013. - № 16/17/18. - С. 86-90.
– Гнатюк В. Сьогоденні реалії патріотичного виховання молоді / В. Гнатюк // Світ виховання : Часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2007. - № 1. - С. 42-44.
– Пустовіт Г. П. Патріотичне виховання дітей і молоді в позашкільних навчальних закладах: теоретико-прикладні конструкти / Г. П. Пустовіт // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 3. - С. 16-21.
– Масловська М. В. Національно-патріотичне виховання української молоді у 21 столітті / М. В. Масловська // Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, Акад. акмеол. наук, Московський держ. обл. соц.-гум. ін-т, Вітебський держ. ун-т ім. П. М. Машерова. - Житомир, 2014. - С. 194-197.
– Івашковський В. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді в контексті реформування освіти в Україні / В. Івашковський // Шлях освіти. - 2001. - № 2. - С. 13-16.
– Варава Н. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами позашкільної освіти / Н. М. Варава // Виховна робота в школі. - 2016. - № 11. - С. 6-9.
– Школяр В. Козацька педагогіка: військово-патріотичне виховання учнівської молоді / В. Школяр // Директор школи. Шкільний світ. - 2017. - № 1/2. - С. 50-57.
– Набока Л. В. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді / Л. В. Набока // Виховна робота в школі. - 2007. - № 9 . - С. 27-29.
– Свирська Т. Ідеї патріотичного виховання української молоді : творча спадщина І. Огієнка, Г. Ващенка та В. Сухомлинського / Т. Свирська, С. Савченко // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. - 2017. - № 3. - С. 6-14.
– Бугайцева Г. Принципи патріотичного виховання української молоді / Г.Бугайцева // Історія в школі. - 1999. - № 5. - С.7-10.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.10.2018 09.04.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Ірпінь :: Запитання: 42427  
Стас запитує:
Література з цікавий світ, факти про чудеса світу
Наша відповідь:
Доброго дня, Стас! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бібліотечне життя : [практичний посібник] / уклад. О. Матвійчук // Шкільна бібліотека. — 2012. — № 13-14. — С. 3-126.
Вавілонська вежа : гіпотези // Чумацький шлях. — 2017. — № 2. — С. 25-27. — За матеріалами книги В. Заморовського.
Донець Г. Сім чудес світу : Історія / Г. Донець // Чумацький шлях. — 2007. — № 1. — С. 13-19.
22 вражаючих маловідомих чудес світу : подорожі / підгот. Ю. Завірюха // Час і події. — 2014. — 18-24 груд. — С. 54-55.
Козаченко О. Сім чудес світу / О. Козаченко // Шкільний світ. — 2005. — № 39. — С. 8-11.
Мирошниченко Т. 7 чудес світу : інтелектуальний квест / Т. Мирошниченко, О. Терещенко // Хімія (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 28-52.
Рєзнікова О. Архітектура як вид мистецтва : малювання архітектурної споруди : 7-й клас / О. Рєзнікова // Шкільний світ. — 2013. — № 20. — Образотворче мистецтво. — 2013. — № 10. — С. 15-20.
Себа Н. Сім чудес світу : [заочна подорож] / Н. Себа // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 19-20. — С. 105-107.
Семенело І. Сім чудес світу : [стародавня та новітня версії] / І. Семенело // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2012. — № 28. — Шкільний туризм. — 2012. — Вип. 7. — С. 17-21.
Сім чудес світу, України і Дніпропетровщини : інформаційний список літератури / Централізована система бібліотек для дітей м. Дніпропетровська ; упоряд. Н. О. Акімова. — Днепропетровск, 2010. — 3 с.
Сімашко І. Сім сучасних чудес світу : в скарбничку знань / І. Сімашко // Журавлик. — 2015. — № 1. — С. 6.
7 чудес світу : Александрійський маяк // Бембі. — 2003. — № 4. — С. 4-5.
7 чудес світу : Колос Родоський // Бембі. — 2003. — № 5. — С. 4-5.
7 чудес світу : Мавзолей в Галікарнасі // Бембі. — 2003. — № 2. — С.4.
7 чудес світу : Піраміди, що ведуть у небо // Бембі. — 2002. — № 11. — С. 4-5.
7 чудес світу : Статуя Зевса Олімпійського // Бембі. — 2003. — № 1. — С. 4-5.
7 чудес світу : Храм Артеміди // Бембі. — 2003. — № 3. — С. 4-5.
Файдун Н. 7 чудес України : країна, яку ми любимо, держава, якою пишаємося / Н. Файдун // Веселочка. — 2008. — № 5-6. — С. 42-43.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.10.2018 23.47.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42357  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію на магістерську роботу "Віртуальна бібліографічна довідка"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Грищенко Т. Виртуальная справочная служба библиотеки : содержательные и организационные аспекты функционирования / Т. Грищенко, И. Аврамова // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 25-27.
Добко Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко, І. Сіра // Бібліотечний вісник. - 2002.- № 6. - С.21-25.
Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. - 2003.- № 6. - С.25-28.
Добко Т. Бібліографія в сучасному електронному середовищі / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2003.- № 6. - С.58.
Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2003.- № 1. - С.2-7.
Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 11-23. - Бібліогр.: с. 22-23.
Добко Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. - С. 35-44. - Бібліогр.: с. 43-44.
Добко Т. Справочно-библиографическое обслуживание в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т. Добко // Библиография. - 2004.- № 1. - С.11-16.
Довгань О. Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України Імені В. О. Сухомлинського / О. Довгань // Наук. нр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / Нац. акад. нед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — Київ : Пед. думка, 2010. — Вин. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. — С. 269-273.
Кислюк Л. Удосконалення технологій бібліотечного та довідково-бібліографічного обслуговування бібліотек вищих навчальних закладів у перехідний період [Текст] / Л. Кислюк // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 38-41.
Литовченко О. Віртуальна бібліографічна довідка як складова комплексного Інформаційного забезпечення / О. Литовченко // Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : моногр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Су хомлинського. — Київ, 2015. — С. 151- 166.
Тодорова Є. М. Особливості бібліографічного обслуговування в цифровому просторі / Є. М. Тодорова // Короленківські читання – 2014. Бібліотеки, архіви, музеї : формування цифрового регіонального простору : матер. 17 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовтня 2014 р.) / [уклад. О. П. Куніч]. – Харків, 2015. – С. 21–30.
Тодорова Є. М. Проблеми впровадження віртуальних бібліотечно-бібліографічних послуг у бібліотеках м. Харків / Є. М. Тодорова, О. М. Шапар // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. праць. – Харків, 2012.– Вип. 35.– С. 92–99.
Торлин И. Виртуальная библиографическая справка ? информационная «скорая помощь» удаленным пользователям библиотек / И. Торлин // Бібліотечний форум України. ? 2005. ? № 4. ? С. 34?38.
Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. — 2006. — № 8. — С. 16—18.
Шалиганова А. Віртуальна довідкова служба в публічних бібліотеках України : напрями розвитку / А. Шалиганова // Бібліотечний форум України. ? 2006. ? № 2. ? С. 16?18.
Швецова-Водка Г. М. Віртуальна довідка – новий вид інформаційних послуг бібліотеки / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : зб. ст. / Рівнен. обл. держ. адміністрація, обл. упр. культури, Рівнен. держ. обл. б-ка. — Рівне, 2004. — С. 48—59.
Варюхина Л. Н. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек : первые результаты совместной работы российских и украинских специалистов [Електронний ресурс] / Л. Н. Варюхина. ? Електронні дані. - Режим доступа: www.library.ru/help/theory/varjuhina_sudak05.php. — Назва з екрану.
Дікунова О. А. Електронний бібліотечно-бібліографічний сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету [Електронний ресурс] // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конференції, Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовт. 2016 р. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/900/1/Діккунова - Електронний бібліотечно-бібліографічний20сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету.pdf.
Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб.
Довідково-бібліографічне обслуговування читачів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / уклад. Л. О. Сашкова ; Харків. обл. універс. наук б-ка – Харків : ХОУНБ, 2014. – 23 с. – Режим доступу: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000163.pdf.
Довідкові служби бібліотек України [Електронний ресурс] // Пан бібліотекар : [блоґ про бібліотечну справу та інформаційні технології]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2010/11/blog-post_19.html. - Назва з екрану.
Колупаєва О. В. Інформаційні технології у бібліографічному обслуговуванні [Електронний ресурс] / О. В. Колупаєва ; Харків. держ. академія культури. - Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/44.pdf
Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11.- С. 15-18. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706420/1/1.pdf.
Рибак Ю. А. Довідково-бібліографічне обслуговування в інтернет середовищі [Електронний ресурс] / Ю. Рибак ; Нац. фармацевт. ун-т // eaNUPh : електрон. архів НФаУ : [інституційний репозитарій]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/356/1/Рибак.pdf.- Назва з екрану.
Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України [Електронний ресурс] / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 7. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_7_8.pdf.
Романуха З. В. Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України [Електронний ресурс] / З. В. Романуха // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. шостої між нар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [ред.. колегія: О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 66–70. – Бібліографія: 4 назви. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33652/1/13-66-70.pdf.
Романська С. Й. Віртуальна довідка – як одна з форм обслуговування віддалених користувачів [Електронний ресурс] / С. Й. Романська // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. п’ятої між нар. наук.-практ. конф., 11–12 вересня 2013 р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-а ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 204-212. - Бібліографія: 4 назви. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21323/1/20-204-212.pdf.
Тодорова Є. М. Мережево-віртуальні послуги бібліотек як складова інформаційно-бібліотечного сервісу [Електронний ресурс] / Є. М. Тодорова ; ; Харків. держ. академія культури // Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії : матер. всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (до 50-річчя заснування Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі), 23-31 жовтня 2017 р. / редкол. : О. І. Черевко та ін. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 99-106. – Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/ bitstream/123456789/2136/1/Тодорова.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.10.2018 16.53.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 42312  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до магістерської роботи на тему "Інтерпретація екстремальних подій у ЗМІ (телебачення, друкова преса, інтернет), чинники і наслідки". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
1.Рибачук, М. Взаємодія ОВС і ЗМІ у запобіганні тероризму в Україні / М. Рибачук // Право України. - 2007. - № 12. - С. 88-92
2. Собака Баскервілів у ЗМІ / За матеріалами інформцентру "Адаптація" // Науковий світ. - 2008. - № 2. - С. 30
3. Рибачук, М. Шляхи удосконалення взаємодії ОВС і ЗМІ у запобіганні тероризму в Україні / М. Рибачук // Право україни. - 2008. - № 1. - С. 124-127
4. Перетятко, В. Правові проблеми протистояння негативному впливу ЗМІ на свідомість людини в Україні // Юридична Україна. - 2010. - № 10. - С. 49-52.
5. Крайнікова Т. ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання [Текст] / Т. Крайнікова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 6. - С. 38-42
6. Юрків В. Як навчитися "фільтрувати" інформацію ЗМІ [Текст] / Віталій Юрків // Урядовий кур'єр. - 2012. - 20 вересня. - С. 7
7. Бєляков К. Дифамація по-українськи / Костянтин Бєляков, Катерина Машевська // Юридичний Вісник України. - 2012. - № 44. - С. 5
8. Андреєв Д. Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору / Дмитро Андреєв // Віче. - 2013. - № 8. - С. 3-5
9. Каплій, О. Конституційно-правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні // Юридичний вісник. - 2013. - № 1. - С. 38-45.
10. Кондратенко, Н. В. ЗМІ як один з інструментів управління соціальними групами : протистояння панічним настроям, які викликані ЗМІ // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - № 2. - С. 56-61
11. Горбань, Ю. О. Новітні комунікативні можливості у взаємодії ЗМІ, органів державної влади та громадських організацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - № 4. - С. 38-45
12. Гавриленко О. Похибки й девіації соціально-рецептивної інформації у ЗМІ [Текст] / Олексій Гавриленко // Український інформаційний простір. - 2013. - № 1: Частина 1. - С. 197-201.
13. Бережньова Д. Специфіка функціональних обов'язків носіїв редакторських професій // Український інформаційний простір. - 2013. - № 1: Частина 2. - С. 228-234.
14. Немеш, Анна. Державна політика щодо українських ЗМІ в контексті світового інформаційного простору // Український інформаційний простір. - 2013. - № 1: Частина 2. - С. 315-320.
15. Ситник, О. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 10. - С. 23-26
16. http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n14/tv14-30.pdf
17. https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1547628-robota_zmi_u_nadzvichaynih_situatsiyah_mae__buti_operativnoyu_ale_bezpechnoyu___bolotskih_1864147.html
18.http://redactor.in.ua/ru/practice/7188.Pіdgotovka_do_visvіtlennya_katastrof
19. http://pj.kherson.ua/file/2015/psychology_04/ukr/9.pdf
20. https://www.radiosvoboda.org/a/29482363.html
21.http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3581/1/Оніщенко_Н.В..PDF
22. https://zounb.zp.ua/node/1212
23. http://www.ipri.kiev.ua/fileadmin/XXXX/2015/1/1-11.pdf
24. https://cedem.org.ua/consultations/chy-zobov-yazani-zmi-na-vymogu-posadovyh-osib-vlady-nadavaty-efirnyj-chas-ta-drukovanu-ploshhu-dlya-vysvitlennya-yih-diyalnosti/
25. http://for-ua.com/authors/2011/01/24/093427.html
26. http://www.niss.gov.ua/articles/747/
27.https://ms.detector.media/trends/1411978127/zhurnalistika_ztsilennya_abo_pro_alternativne_visvitlennya_tragichnikh_podiy/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.09.2018 22.20.39 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Дніпро :: Запитання: 42255  
Анна запитує:
Добрий день! Потрібна добірка до теми: "Славетні українці". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аня! Дякуємо, що звернулися до нас. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:

1. Білоусов, Євген Васильович. Славетні імена Придніпров'я : для серед. шкільного віку / Є. В. Білоусов ; худож. А. Рєпін. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. – 171 с.

2.Гітін, Валерій Григорович. Видатні постаті козацької доби : вчинки, шляхи, долі /
В. Г. Гітін – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 336 с.

3.Гуржій, Олександр Іванович. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій – К. : Україна, 2004. – 192 с.

4.Кошлатий, Володимир Петрович. Остання битва Івана Сірка / В. П. Кошлатий. – Запоріжжя : Дике поле, 2007. – 184 с.

5.Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України / Г. Мельничук ; [худож.
Ю. А. Демидьонок ; ред. І. М. Андрусяк]. – К. : Школа, 2005. – 288 с.

6.Остапенко, Павло Вікторович. Усі видатні постаті історії України – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 352 с. : ілюстр.

7.Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії.
– Харків : Фоліо, 2007. – 415 с.

www.discoverukraine.com.ua/vidatni-ukraїnski-zhinki/
www.spadshina.com
www.discoverukraine.com.ua/.../vidatni-ukraїnci/
www.10_ukrayintsiv_yaki_proslavyly_
www.clicow.com/lyudi-yaki-proslavili-ukrayinu-na-ves-svit.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.09.2018 11.11.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.805024 seconds