Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41592
   


Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42960  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію про міжкультурні зв'язки України з Росією та Білоруссю. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Верхутина М. В. Роль гуманитарного сотрудничества в развитии интеграции приграничных регионов стран «славянского треугольника» СНГ / М. В. Верхутина // Среднерусский вестник общественных наук. – 2008. – № 3(8). – С. 90-93.
Воробьева Е. А. Культурное приграничье как форма осмысления бытия культуры / Е А. Воробьева // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. – Аспирантские тетради. – СПб., 2007. – № 14(37). – С. 28-31.
Воробьева Е.А. К вопросу о кодификации права международной ответственности: проект статей об ответственности международных организаций / Е.А. Ворьбева // Журнал международного права и международных отношений. – 2006. – № 3. – С. 3- 8.
Гуща І. О. Економічне співробітництво України та Республіки Білорусь / І. О. Гуща // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 137-139.
Гуща І. О. Співробітництво України та Республіки Білорусь з розвитку ринку / І. О. Гуща // Економіка АПК. – 2003. – №4. – С. 37-139.
Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. Монографія / М. І. Долішній. – Київ : Наукова думка. – 2006. – 209 с.
Економічний часопис. – 2006. – № 9-10. – С. 26-29.
Звіт Об’єднання українців Росії (ОУР) про діяльність між VIII та IX Світовими Конгресами Українців (серпень 2003 р. – серпень 2010 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/-australia/ua/publication/content/43936.htm.
Каримова А. Б. Регионы в современном мире / А. Б. Каримова // Социологические исследования. – 2006. – № 5. – С. 32-41.
Каримова А. Б. Регионы в современном мире/ А. Б. Каримова // Социологические исследования. – 2006. – № 5. – С. 32- 41.
Кириенко В. В. Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы / В. В. Кириенко. – Гомель, 2001. – 376 с.
Соскін О. І. Українсько-білоруські відносини: сучасний стан і сценарії розвитку / О. І. Соскін //
Шилепницький П. І. Розвиток транскордонного співробітництва як передумова європейської інтеграції України / П. І. Шилепницький // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 47-51.
Шилепницький П. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі / І. Школа, П. Шилепницкий, О. Зибарева. – Київ, 2004. – 360 с.
Шляхи впровадження моделі розвитку в українських містах За загальною ред. О. І. Соскіна. – Київ : Вид-во "Інститут трансформації суспільства", 2008. – 64 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2019 16.38.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м.Полтава :: Запитання: 42945  
Ольга запитує:
Українське бароко.
Наша відповідь:
Шановна Ольго, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. – 4-те вид., стереотип.– К.: Либідь, 2002. – 656 с.
Макаров, А. Світло українського барокко / А. Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 288 с.
Рудницький, О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі / О. П. Рудницький. – К., 2000. – 191 с.
Сідлецька, Т. І. Історія української культури / Т. І. Сідлецька. – Режим доступу: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/15sidlecka_Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi/p5.html
Українська та зарубіжна культура : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. Вечірко, О. Семашко, В. Олефіренко ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – Київ, 2003. – 367 с.
Українська та зарубіжна культура : підручник / Л. В. Анучина, Н. Є. Гребенюк, О. А. Лисенко та ін. ; ред. В. О. Лозовий ; М-во освіти і науки України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Одіссей, 2006. – 374 с.
Українське бароко [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Українське_бароко
Українське бароко : матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.) / відп. ред. О. Мишанич ; АН України ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; Міжнародна асоціація україністів ; Ін-т української археографії. – К., 1993. – 260 с. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0010343
Федорук, О. К. Українське барокко та європейський контекст / О. К. Федорук. – К. Наукова думка, 1991. – 274 с. – Режим доступу: http://uartlib.org/allbooks/istoriya-ukrayinskogo-mistetstva/o-k-fedoruk-ukrayinske-barokko-ta-yevropeyskiy-kontekst/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/30353/
https://pidruchniki.com/10310208/kulturologiya/ukrayinske_kozatske_baroko
http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/ukrajinske-baroko
https://uamodna.com/articles/ukrayinsjke-baroko-arhitektura-kozachchyny/
http://ua-referat.com/Особливості_українського_бароко

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2019 21.34.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Полтава :: Запитання: 42940  
Леся запитує:
Допоможіть з цим питанням (архітектурні споруди України)
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Білоколонне диво Шеделя : [історія будівництва лаврської дзвіниці] // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 5. - С. 8-9.
Білоусько О. Український національний стиль : історичне краєзнавство / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 2. - С. 18-22.
Бюро подорожей "Веселий паровозик" : мандрівка до сонячного Криму : [добірка статей] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 11-12. - С. 67-70.
Дім, де живуть книжки : [про бібліотеки світу] / підгот. О. Кротюк та Н. Дзюба // Малятко. - 2017. - № 9. - С. 4-5.
[Добірка матеріалів до березневих свят, до бесід з учнями про етикет, доброту та милосердя, поради, як одягатись, шкільну форму у різних країнах, розповідь про Ліну Костенко, загадки тваринного світу тощо] // Позакласний час. - 2015. - № 2. - Творча скарбничка. - 2015. - Вип. 4. - С. 21-42.
Єдність каменю і краси природи : 1 липня - День архітектури України // Шкільна бібліотека. - 2017. - № 7. - С. 6-9.
Замок у Свіржі : [архітектурні перлини Львівщини] // Куля. - 2015. - № 6. - С. 12-13.
Золочівський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 10. - С. 95.
Кагал О. Визначні пам'ятки світової культури. Вип. 1 : Євразія / О. Кагал // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 6. - С. 1-48.
Качановський палац : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 6. - С. 127.
Києво-Кирилівська церква : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2013. - № 2. - С. 1-53.
Києво-Могилянська академія напередодні 400-річчя : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2014. - № 11. - С. 1-79.
Коваль Н. Живі уроки історії в "Парку Київська Русь" : відкриваємо Україну / Н. Коваль // Історія в рідній школі. - 2016. - № 12. - С. 28-29.
Ліхачова Л. "Будинок Петра І" - найстаріша пам'ятка київського Подолу : наша столиця гідна любові / Л. Ліхачова // Країна знань. - 2016. - № 6-7. - С. 46-47.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії? : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 6. - С. 15-19.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії? Підсумкове узагальнення : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 8. - С. 12-18. - Продовж. Початок № 17, 2013.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 3. - С. 20-25.
Мокроусова О. Вільгельм Котарбінський: оформлення інтер'єрів київських будинків / О. Мокроусова // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2012. - № 1. - С. 22-27.
Мукачівський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2015. - № 2. - С. 96.
Небеленчук І. Вивчаємо мемуарну літературу про місто Єлисаветград : організація навчально-дослідницької діяльності учнів / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 9. - С. 30-32.
Одинець Л. Міні-Київ : запрошує музей / Л. Одинець // Веселочка. - 2007. - № 5-6. - С. 16-17.
Олеський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2015. - № 1. - С. 96.
Палац митрополитів : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 7. - С. 96.
Палац Шенборнів : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 12. - С. 64.
Пригожена В. Одесса - далекая и близкая : история городов и сел / В. Пригожена // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 8. - С. 119-120.
Сердюк Н. Гетьманська столиця - Батурин / Н. Сердюк // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 2. - С. 30-32.
Славне місто-фортеця : твердині України // Куля. - 2016. - № 9. - С. 6-7.
Тарасенко Л. Стоп-кадри історії й слави : ювілей : театр / Л. Тарасенко // Театрально-концертний Київ. - 2017. - № 9. - С. 8-11.
Чернелицький замок : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2015. - № 7-9. - С. 2-83.
Чобіт Д. Свірзький замок : архітектурна спадщина / Д. Чобіт // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2017. - № 1. - С. 46-51.
Шарівський замок : віртуальні екскурсії // Позакласний час. - 2014. - № 8. - С. 95.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2019 09.05.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Вінниця :: Запитання: 42936  
Діма запитує:
Культура Китаю
Наша відповідь:
Доброго дня, Діма! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Білошниченко Я. М. Давній Китай : всесвітня історія : 6 клас / Я. М. Білошниченко // Історія та правознавство. - 2013. - № 24. - С. 27-29.
Горбачев Б. Жизнь в Поднебесной / Б. Горбачев // Країна знань. - 2011. - № 7. - С. 22-26. - Закінч. Початок № 6, 2011.
Демидова Т. Чарівний світ середньовічного Китаю : інтегрований позакласний захід : 7-8 кл. / Т. Демидова, О. Могильна // Історія України (Шкільний світ). - 2015. - № 9. - Всесвітня історія. - 2015. - № 5. - С. 10-14.
Кожем'яка О. Давні Індія і Китай : інтегрований курс. 6 клас / О. Кожем'яка // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 39. - С. 1-22.
Кушнарьова О. М. Давній Китай : 6 кл. / О. М. Кушнарьова // Історія та правознавство. - 2014. - № 10-11. - С. 58-61.
Машіка В. Історія у порівняннях : 7-й клас / В. Машіка // Історія України (Шкільний світ). - 2015. - № 12. - С. 11-24. - Продовж. Початок № 11, 2015.
Могильна О. Чарівний світ середньовічного Китаю : інтегрований позакласний захід із всесвітньої історії, географії, світової літератури та художньої культури : 8 клас /О. Могильна, Т. Демидова // Світова література (Шкільний світ). - 2013. - № 22. - С. 7-10.
Найдовша споруда на землі : мандрівка світом // Позакласний час. - 2015. - № 1. - Творча скарбничка. - 2015. - Вип. 3. - С. 20-21.
Уварова Г. Туристичні країни світу : Азійсько-Тихоокеанський регіон / Г. Уварова // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 3. - С. 36-46; 3-я с. обкл. - Продовж. Початок № 11, № 12, 2015; № 1, 2, 2016.
Чечуй С. Релігія та культура Давнього Китаю : всесвітня історія : 6 клас / С. Чечуй // Історія та правознавство. - 2014. - № 16-18. - С. 65-67.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.03.2019 23.29.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Харків :: Запитання: 42929  
Анна запитує:
Добрий день, допоможіть підготувати тему для учнів початкової школи "Традиції африканських народів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна.
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Ворожейкіна, Олена Миколаївна.Народні звичаї та обряди : позакласні заходи : 1-11 кл. - Харків : Основа, 2010. - 224 с. - (Позакласна робота).
2. Гінсон, Колін.До невідомих земель та нових морів / [пер. з англ. Н. С. Угольникової ; ред. І. Г. Шахова]. - Харків : Ранок, 2003. - 64 с. : ілюстр., фотогр.
3. Грінвей, Ширлі.Багатства нових континентів / [пер. з англ. О. Н. Шапошнікової ; ред. І. Г. Шахова]. - Харків : Ранок, 2003. - 64 с. : ілюстр., фотогр. - (Великі першопрохідники).
4. Золоті міфи та легенди народів світу / [ред. Ю. В. Жиронкіна]. - Донецьк : БАО, 2006. - 992 с.
5. Лагунова, Тетяна Іванівна.Легенди. Міфи. Сказання / [голов. ред. Н. В. Бірічева ; іл.: М. О. Заремба та інші]. - Харків : Фактор, 2006. - 192 с. : ілюстр
6. Мирошнікова, Валентина Валентинівна.Найцікавіше про країни і народи : у питанях і відповідях / [пер. В. Верховня ; ред. В. Невська]. - Харків : Торнадо, 2009. - 96 с. : ілюстр. - (Найцікавіше про...).
7. Палаццескі, Россано.Свята, традиції, ігри : [енцикл. для дітей] / [худож.: Д. Овано, В. Сальвіні ; пер. з італ. І. Цибізова] . - К. : Махаон-Україна, 2007. - 64 с. : ілюстр. - (Знайомся, це...).
8. Хаггард, Генрі Райдер.У серці Африки, або Пригоди Аллана Квотермейна / [ред. Р. Дерев'янченко ; худож. Н. Козлов]. - Харків : Школа, 2006. - 496 с. : ілюстр. - (Бібліотека пригод).
9. Хаткіна, Марія Олександрівна.
Міфи і легенди народів Африки : дітям 5-12 років / [худож. А. М. Нєдял ; пер. з рос. Т. І. Ілика]. - Донецьк : БАО, 2006. - 64 с. : ілюстр.
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3201
https://tsikaviy-svit.com/свята-та-традиції
https://selfmadetrip.com/samyie-yarkie-festivali-afriki/
https://intergid.ru/holiday/77/716/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.03.2019 12.09.04 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.710047 seconds