Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 42568
   


Автор вопроса: Аня из города: Житомир :: Вопрос: 44121  
Аня спрашивает:
добрий день. підскажіть літературу для курсової роботи на тему "Перспективи розвитку газетних видань в українських умовах". дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Аню! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Афанасьєва К. О. Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Афанасьєва // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 51. - С. 207-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_51_46
Белькова С. В. Актуальні тенденції розвитку української газетної журналістики і жанровий процес [Електронний ресурс] / С. В. Белькова // Митна справа. - 2013. - № 5(2.2). - С. 273-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_5(2
Горова С. Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 101-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_11
Зозуля С. Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / С. Зозуля // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 2. - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_2_8
Ковалевський В. Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України [Електронний ресурс] / В. Ковалевський // Політичний менеджмент - 2009. - № 5. - С. 109-119. - Режим доступу: http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/kovalevskyi_suchasnyi.pdf
Колісник О. М. Інтернет-газета як вид мережевого видання [Електронний ресурс] / О. М. Колісник // Вісник Харківської державної академії культури. - 2010. - Вип. 31. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_31_16
Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х - 90-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / С. О. Костилєва; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2004. - 36 c.
Миронюк Д. І. 2043 рік - рік виходу останньої газети у світі: із досвіду викладання курсу "Концепція друкованого видання" [Електронний ресурс] / Д. І. Миронюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2015. - Т. 60. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_60_21
Миронюк Д. І. Концепція друкованого видання, або Коли "помре" остання газета на землі? [Електронний ресурс] / Д. І. Миронюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 50. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_9
Наука і вища освіта : тези доп. ХХ Міжнар. наук. конф. студ. і молодих учен.: у 3 т. Т. 3 / ред.: В. М. Огаренко, О. М. Горбань, А. О. Монаєнко, М. О. Фролов, О. І. Гура, О. В. Покатаєва; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 395 c.
Полковенко Т. Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв [Електронний ресурс] / Т. Полковенко // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 9. - С. 9-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_9_4
Самохіна Н. Вітчизняні газетні видання XIX – початку XX століття у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 4. - С. 12-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_4_3
Чорна І. В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси [Електронний ресурс] / І. В. Чорна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 1. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_1_16
Швець І. Газетний фонд НБУВ: формування, сучасний стан та перспективи розвитку / І. Швець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 366-373.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 5.05.2020 13.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ульяна из города: Львів :: Вопрос: 44113  
Ульяна спрашивает:
Історія виникнення витинанок, література для виставки бажано навенька. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бідна С. Зимові сюжети - білі силуети : художня студія / С. Бідна // Джміль. - 2016. - № 6. - С. 22-23.
Данилова Н. Символи та знаки в орнаментах : урок у 5 класі / Н. Данилова // Шкільний світ. - 2012. - № 28. - Образотворче мистецтво. - 2012. - № 7. - С. 4-5.
Демчик О. "Янгол Різдва" : виховний захід / О. Демчик // Справи сімейні. - 2016. - № 11. - С. 36-38.
Демчик О. "Янгол Різдва" : виховний захід / О. Демчик // Справи сімейні. - 2016. - № 11. - С. 36-38.
Дяків Т. Витинанка "Сонечко" / Т. Дяків // Колобочок. - 2014. - № 11. - С. 12-13.
Корінько В. М. Витинанка. Поняття про витинанку. Однокольорова витинанка : ("Образотворче мистецтво", 5-й клас) / В. М. Корінько // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2017. - № 5. - С. 12-14.
Косарева І. Паперові дива : майстер-клас для педагогів / І. Косарева // Дошкільне виховання. - 2019. - № 12. - С. 18-19.
Лємешева Н. Дерево роду. Чарівне мереживо витинанки : 7-й клас : (за новою програмою "Мистецтво. Образотворче мистецтво", авт. Л. Масол та ін.) / Н. Лємешева // Шкільний світ. - 2015. - № 18. - Образотворче мистецтво. - 2015. - № 9. - С. 8-11.
Мельничук С. Витинанка "Зимова казка" : творча майстерня / С. Мельничук // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2015. - № 11. - С. 40-41.
На гостину до грудня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 11. - Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". - С. 1-32.
Папіш Л. Витинанка "Дерево життя" : урок у 5-му класі за програмою "Образотворче мистецтва" (авт. Масол Л. М. та ін.) / Л. Папіш // Шкільний світ. - 2014. - № 6. - Образотворче мистецтво. - 2012. - № 6. - С. 2-7.
Середа І. Дзеркальна витинанка "Дерево життя" : художнє витинання з паперу : позашкілля / І. Середа // Позашкілля (Шкільний світ). - 2019. - № 10. - С. 40-46.
Суслова Н. Ажурне витинання : заняття для дітей 1-3-го року навчання / Н. Суслова // Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 10. - С. 64-66.
Трибуна педагогічної майстерності : уроки з музики, образотворчого мистецтва та трудового навчання : заняття в ДНЗ з художньо-естетичного розвитку : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 19-20. - С. 31-76.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 5.05.2020 08.11.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Житомир :: Вопрос: 44108  
Оксана спрашивает:
Доброго дня! Допоміжть підібрати літературу на тему: " Розмаїття газетних видань". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Періодичні та продовжувані видання
https://pidruchniki.com/1103091451402/dokumentoznavstvo/periodichni_prodovzhuvani_vidannya
Класифікація газетних видань
https://studfile.net/preview/4031399/
Випуск газет у 2019 році (статистика)
http://www.ukrbook.net/statistika_.html
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=85717
Газета та її онлайн-версія в українському інформаційному просторі:
у світлі існуючих реалій та перспектив
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2016_3_12.pdf
Що передплачують мешканці України
https://ukrposhta.ua/shho-peredplachuyut-meshkanci-ukraїni/
Яку періодику читають українці: у Житомирській області найбільше передплачують громадсько-політичні видання
https://www.zhitomir.info/news_186565.html
https://journals.ua/newspapers/
Газета «Урядовий кур'єр»
https://ukurier.gov.ua/uk/about/
Газета Верховної Ради "Голос України"
http://www.golos.com.ua/about
https://umoloda.kyiv.ua/
https://tyzhden.ua/
Газета «День»
http://www.day.kiev.ua/
Медична газета «Здоров’я України»
http://www.health-ua.com/
Обласна громадсько-політична газета «Житомирщина»
https://zhytomyrschyna.zt.ua/
Всеукраїнська громадсько-поліитична і літературна газета «Кримська світлиця»
http://svitlytsia.crimea.ua/
«Освіта»
http://osvita.ua/
Туристична газета
https://www.utg.net.ua/

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 4.05.2020 12.12.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Київ :: Вопрос: 44092  
Оля спрашивает:
Пальчикові ляльки.
Наш ответ:
Доброго дня, Олю! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вивчаємо матеріали : [ігри-аплікації, вірші, логічні завдання, малюнки, казки] // Мамине сонечко. — 2016. — № 11. — С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
Вивчаємо фігури : [вірші, оповідання, пальчикові іграшки, розмальовки, ігри-аплікації, завдання] // Мамине сонечко. — 2016. — № 6. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Все, що літає : [вірші, оповідання, пальчикові іграшки, розмальовки, ігри-аплікації, завдання] // Мамине сонечко. — 2016. — № 5. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Граємося в казку : [казки, розмальовки, саморобки, пальчикові іграшки, настільні ігри, математичні завдання, логічні завдання, судоку] // Мамине сонечко. — 2019. — № 23-24. — С. 1-44, 1-4-а с. обкл.
Домашні хованки : [ігри-аплікації, вірші, логічні задачі, малюнки, казки] // Мамине сонечко. — 2015. — № 23-24. — С. 1-36, 2-4-а с. обкл.
Дощики : [вірші, оповідання, пальчикові іграшки, розмальовки, ігри-аплікації, завдання] // Мамине сонечко. — 2016. — № 7. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Іграшки : [пальчикові іграшки, розмальовки, ігри-аплікації, завдання] // Мамине сонечко. — 2016. — № 4. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Кукуєвицька О. Казка про пінгвіна, який хотів літати : театр з кишені / О. Кукуєвицька // Джміль. — 2018. — № 1. — С. 18-19.
Лошатко шукає маму : [аплікації, вірші, казки, логічні завдання, розмальовки, лабіринти, творчі завдання, саморобки, пальчикові іграшки] // Мамине сонечко. — 2017. — № 12. — С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
Осінній ліс : [вірші, казки, розмальовки, саморобки, аплікації, лабіринти, логічні завдання, судоку, пальчикові іграшки, логопедичні завдання] // Мамине сонечко. — 2019. — № 17. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Пальчиковий ляльковий театр // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2013. — № 38-39. — С. 56-57.
Ріпка : казка-театр : іграшки-саморобки // Яблунька. — 2016. — № 10. — Вкладка. — С. 1-16.
Транспорт : [вірші, оповідання, розмальовки, ігри-аплікації, творчі завдання, навчально-ігрові плакати, іграшки-шнурівки] // Мамине сонечко. — 2016. — № 20. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Цимбалюк Ю. Дружба змінює світ : театр з кишені : вистава для пальчикового театру за казкою Бориса Заходера / Ю. Цимбалюк // Джміль. — 2018. — № 5-6. — С. 26-29.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 1.05.2020 23.08.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: Житомир :: Вопрос: 44057  
Олеся спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Роль журналіста у створенні газетного видання". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Олесе! Пропонуємо переглянути наступні джерела по Вашому запиту:
Будівська Г. Й. Професійні ролі журналістів: теоретичні підходи та актуальність досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Г. Й. Будівська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 12. - С. 4-8. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2017_12_3
Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ [Електронний ресурс] / О. М. Виходець // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 2013. - № 2-3. - С. 110-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2013_2-3_23
Глушкова Т. В. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Т. В. Глушкова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. І-т журналістики. – Київ, 2008. - 20 c.
Гресько О. В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 2. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_2_15
Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія [Електронний ресурс] / Г. С. Скуртул, Т. В. Хітрова, С. А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. - 312 с. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Journalism_and_Education.pdf
Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 287 с.
Кіца М. Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / М. Кіца // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Журналістські науки. - 2018. - № 896. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpjn_2018_896_16
Кобинець А. В. Газета - соціотворча структура й підприємство : навч. посіб. для студ. напряму "Журналістика" / А. В. Кобинець; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 263 c.
Парубець О. Творчо-професійна трансформація друку ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. Парубець // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. - 2014. – Вип. 39. - С. 70–78. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/VLNU_Jur_2014_39(1)__13 (1).pdf
Прокопенко Н. М. Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети "ДЕНЬ" [Електронний ресурс] / Н. М. Прокопенко, К. А. Хачатар’ян // Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 1. - С. 58-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2018_10_1_10
Редакторська і журналістська майстерність : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 26 берез. 2011 р., Кременчук / уклад.: Н. М. Алексеєнко, Л. В. Бутко, К. Л. Сізова; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. - Кременчук, 2011. - 77 c.
Срібняк І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Київський університет імені Бориса Грінченка (2-ге вид., перероб.). / І. Срібняк. – Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. – 156 с.
Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування : Курс лекцій для студ. вищ. навч. закл.: У 2 ч. Ч. 2 / М. С. Тимошик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2004. - 128 c.
Фолькер В. Журналістика газет і [Електронний ресурс] / 2-е вид., перероб. / пер. з нім. В. Климченко. Київ: Центр вільної преси, 2017. — 377 с. — Режим доступу: https://www.aup.com.ua/uploads/Wolff_Folker.pdf

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 28.04.2020 01.41.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.551985 seconds