Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42585
   


Автор запитання: Олеся із міста: Житомир :: Запитання: 44057  
Олеся запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Роль журналіста у створенні газетного видання". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесе! Пропонуємо переглянути наступні джерела по Вашому запиту:
Будівська Г. Й. Професійні ролі журналістів: теоретичні підходи та актуальність досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Г. Й. Будівська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 12. - С. 4-8. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2017_12_3
Виходець О. М. Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ [Електронний ресурс] / О. М. Виходець // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 2013. - № 2-3. - С. 110-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2013_2-3_23
Глушкова Т. В. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Т. В. Глушкова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. І-т журналістики. – Київ, 2008. - 20 c.
Гресько О. В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2015. - № 2. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_2_15
Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія [Електронний ресурс] / Г. С. Скуртул, Т. В. Хітрова, С. А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. - 312 с. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Journalism_and_Education.pdf
Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. Різуна. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 287 с.
Кіца М. Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / М. Кіца // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Журналістські науки. - 2018. - № 896. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpjn_2018_896_16
Кобинець А. В. Газета - соціотворча структура й підприємство : навч. посіб. для студ. напряму "Журналістика" / А. В. Кобинець; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 263 c.
Парубець О. Творчо-професійна трансформація друку ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. Парубець // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. - 2014. – Вип. 39. - С. 70–78. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/VLNU_Jur_2014_39(1)__13 (1).pdf
Прокопенко Н. М. Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети "ДЕНЬ" [Електронний ресурс] / Н. М. Прокопенко, К. А. Хачатар’ян // Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 1. - С. 58-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2018_10_1_10
Редакторська і журналістська майстерність : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 26 берез. 2011 р., Кременчук / уклад.: Н. М. Алексеєнко, Л. В. Бутко, К. Л. Сізова; Кременчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. - Кременчук, 2011. - 77 c.
Срібняк І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Київський університет імені Бориса Грінченка (2-ге вид., перероб.). / І. Срібняк. – Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. – 156 с.
Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування : Курс лекцій для студ. вищ. навч. закл.: У 2 ч. Ч. 2 / М. С. Тимошик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2004. - 128 c.
Фолькер В. Журналістика газет і [Електронний ресурс] / 2-е вид., перероб. / пер. з нім. В. Климченко. Київ: Центр вільної преси, 2017. — 377 с. — Режим доступу: https://www.aup.com.ua/uploads/Wolff_Folker.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 28.04.2020 01.41.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Одеса :: Запитання: 44053  
Софія запитує:
Добрий день. Потрібна інформація:"Історія виникнення витинанок". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Витинанка [Електронний ресурс] // Вікіпедія [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Витинанка. - Назва з екрана.
Витинанка: від традицій до сучасних інтер’єрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrainer.net/garazh-hab/
З історії подільської витинанки [Електронний ресурс] / Вінницький обласний центр народної твворчості. – Режим доступу: https://www.vocnt.org.ua/statti/vitinanka_kosakivskiy
Історія виникнення витинанки (мистецтво силуету) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.su/5_5891_IstorIya-viniknennya-vitinanki-mistetstvo-siluetu.html
Історія розвитку витинанки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/303890/mod_resource/content/1/витинанки.pdf
Стрілець Ольга. Витинанка, її художні особливості // Українське мистецтво витинанки : навчально-методичний посібник . – Режим доступу: https://mala.storinka.org/витинанка-її-художні-особливості-з-посібника-ольги-стрілець-українське-мистецтво-витинанки.html
Стрілець Ольга. Українська витинанка кінця 20- початку 21 сторіччя / О. Стрілець // Українське мистецтво витинанки : навчально-методичний посібник. – Режим доступу: https://mala.storinka.org/українська-витинанка-кінця-хх-початку-ххі-сторіччя-ольга-стрілець-українське-мистецтво-витинанки-посібник.html
http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2020/02/ZOSH-1.-Velychko-Z.P.-trudove-n-nnya.-Rozvytok-zdibnostej-u-gurtkovij-roboti.pdf
https://vseosvita.ua/library/vitinanka-istoria-viniknenna-vitinanki-85647.html
https://uamodna.com/articles/paperovi-vizerunky/
https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/vytynanki/
https://ukrainky.com/article/ukrayinska-vytynanka

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.04.2020 22.31.11 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44044  
Ірина запитує:
Контрольна робота: Культура читання в школі
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гальченко Л. Бібліотека - центр інформаційного простору : сучасна бібліотека: комунікаційні аспекти / Л. Гальченко // Українське слово і сучасність. - 2016. - № 11. - С. 52-55.
Жеребкіна С. Г. Виклик сьогодення: як зацікавити читача процесом читання : методичний аспект / С. Г. Жеребкіна, Т. І. Писаренко // Шкільний бібліотекар. - 2018. - № 9. - С. 3-8.
Кочерга О. Становлення позиції свідомого читача в учнів початкової школи: психофізіологічний аспект : (чутливість до читацької компетентності) / О. Кочерга // Початкова школа. - 2018. - № 3. - С. 11-15.
Куст С. М. Свято української казки : позакласний захід для учнів 1-го класу з особливими освітніми потребами : корисне кожному / С. М. Куст // Дитина з особливими потребами. - 2019. - № 1. - С. 20-21.
Логачевська С. Реалізація особистісно орієнтованого підходу у формуванні читацьких умінь у 1 класі Нової української школи : нова українська школа / С. Логачевська, О. Іщенко // Початкова школа. - 2018. - № 5. - С. 12-14. - Бібліогр.: с. 14.
Петренко О. Високий рівень читацької компетентності дитини - основа успішного майбутнього [Електронний ресурс] / О. Петренко // Бібліотека у форматі Д°. - 2018. - № 2. - С. 10-13.
Сидоренко О. М. Посвята в читачі / О. М. Сидоренко // Шкільний бібліотекар. - 2019. - № 10. - С. 33-36.
Сорока В. Читання в цифрову добу : читання втретє визначено основним напрямом Програми міжнародного оцінювання учнів PISA-2018... / В. Сорока // Освіта України. - 2017. - 9 жовт. - С. 8-9.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 10 : Моральне виховання // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2019. - № 20. - С. 4-47.
Чому корисно виписувати цитати із книжок і як це робити правильно? : до нотатника бібліотекаря // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 5. - С. 103.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.04.2020 21.46.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 44040  
Надія запитує:
Чи є в бібіліотеці книга Космолінської Н. Гра в музей. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Книга Космолінська Н. Гра в музей / Н. Космолінська, І. Магдиш. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. — 136 с. знаходиться у відділі мистецтв нашої бібліотеки.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.04.2020 14.20.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 44038  
Віка запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу за темою : Роль та місце періодичних українських видань 20 ст. у розвитку дитячої літератури (журнал "Молода Україна" та їй подібні). Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Видавнича справа та редагування в Україні : постаті і джерела (ХІХ-перша тр. ХХ ст.) : навч. посіб. / за ред. Н. Зелінської. – Львів : Світ, 2003. – 612 с.
Кизилова В. В. Художня специфіка української прози для дітей та
юнацтва другої половини ХХ століття: монографія / В. В. Кизилова. –
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 400 с.
Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова. – Київ : Освіта, 1996. – 304 с.
Антипчук Н. В. Журнал "Молода Україна": місце і роль у розвитку української дитячої літератури [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук: 10.01.01 / Н. В. Антипчук. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/340715.html.
Богданець-Білоскаленко Н. Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки в історії розвитку дитячої літератури [Електронний ресурс] / Н. Богданець-Білоскаленко // Studfile.net : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу:https://studfile.net/preview/8113462/. – Назва з екрану.
Гошовський Б. Українська дитяча література. Ч. 2: Від літописних переказів до байкарів XVII-XIX ст. [Електронний ресурс] / Б. Гошовський. – Режим доступу: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/ /strony_ukr01/lit_dziec.htm.
Зовнішня історія української мови. «Молода Україна» – назва українських журналів і часописів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pravopys.vlada.kiev.ua//mova/drukar/Dovidn/Moloda_ukraina.htm.
Нагорна О. М. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку дитячої періодичної преси в Україні (з кінця хіх ст. до 1991 року) [Електронний ресурс] / О. М. Нагорна. – Режим доступу до видання: http://http://www.chl.kiev.ua/userfi les/fi le/vipusk2
0/nagorna.doc&ei=4h01VPHnBYH8ywP2voGoAQ&usg=AFQjCNFEA
ie_Xsnli3x9wFJUElO7UjuHXQ&bvm=bv.76943099,d.bGQ.
Рудько О. В. Роль української дитячої літератури другої половини XIX століття у формуванні національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. В. Рудько // Літературознавчі студії. – 2015. – С. 187-193. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Lits_2015_43(2)__24.pdf.
Щукіна І. «Будемо розмовляти по украінському»: як Олена Пчілка видавала єдиний український дитячий журнал у Російській імперії [Електронний ресурс] / І. Щукіна // Україна молода. – 2019. – 3 липня. – Режим доступу: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3476/164/134798/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.04.2020 18.32.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.016589 seconds