Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 14 .:. Запитань у базі: 34069
   


Автор запитання: наташа із міста: кіровоград :: Запитання: 32158  
наташа запитує:
шановні бібліографи допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: "Особливості вживання займенників у літературній мові та культура спілкування"
Наша відповідь:
Добридень, Наташо! Ми підібрали для вас таку літературу:

Арсірій А. Розряди займенників - це цікаво [Текст] / А.Арсірій // Урок української. - 2000. - № 5/6. - С. 38-39

Биконь Т.Займенник як частина мови : урок у 6 класі // Дивослово. - 2012. - № 9. - С. 10-11. - Бібліогр.: с. 11.

Глібчук, Н. М. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Глібчук, У. Б. Добосевич. - К. : Знання, 2009. - 486 с.

Данілеско О. Закріплення вивченного про займенник. Підсумковий урок. 6 клас (методика навчання української мови; урок української мови) / О. Данілеско // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. -№ 7/8 . - С. 66-67.

Дудко І. В. Займенникове вираження категорії означеності – неозначеності в українській мові / І. В. Дудко. – К.: Довіра, 2011. – 232 с.

Дудко І. Неозначені займенники [Текст] / І.Дудко // Дивослово. - 2002. - № 5. - С. 16-18

Жовтобрюх, М.А. Курс сучасної української літературної мови [Текст] : підруч. для філол. ф-ів пед. ін-тів. Ч.1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. - К. : Вища школа, 1972. - 402 с.

Жовтобрюх М.А. Займенник у системі частин мови // Мовознавство. – 1994. – No 6.

Кравець, М. Відмінювання, правопис, вживання займенників у мовленні [Текст] : урок з практикуму української мови у 9 класі / М. Кравець // Дивослово. - 2005. - № 3. - С. 24-25.

Матвійчук Т.Особливості викладання теми "Займенник як частина мови" // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 18-20. - Бібліогр.: с. 20.

Наєнко Г. Адресантність наукових текстів середньоукраїнського періоду (історія української літературної мови) / Г. Наєнко // Українська мова. - 2012. -№ 2 . - С. 112-128. - Бібліогр. наприкінці ст.

Пазенко, Л. П. Займенник як частина мови. Граматичні ознаки / Л. П. Пазенко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 33. - С. 17-19.

Парандій Л.Займенник як самостійна частина мови. Підсумковий урок : 6-й клас // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2013. - № 7. - С. 20-22.

Пилипенко О. Дейксис і анафора як основні займенникові функції (морфологія; частини мови; функції займенника) / О. Пилипенко // Українська мова і література в школі. -2009. - № 2. - С. 54-58

Руденко В. Займенник. Тренувальні вправи // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2013. - № 7. - С. 23-24.

Сокіл, Б. М. Вчимося розмовляти українською / Б. М. Сокіл. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2004. - 94 с.

Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І . К . Білодіда . – К ., 1973.

Тараненко О.О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму ( у межах іменних граматичних категорій) (норми української літературної мови, іменник, відмінювання іншомовних іменників, прикметник, числівник, займенник) / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2006. - № 1. - С. 44-61.

Тєлєжкіна, О. О. Морфологічний розбір займенника / О. О. Тєлєжкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 10. - С. 27-31.

Фесенко, В. П. Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання. 6 клас / В. П. Фесенко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 10. - С. 14-16.

Шевчук С.В. ЗАЙМЕННИК // Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: навч., посібник. – К.: Літера, 2000.
http://pidruchniki.ws/1791021140558/dokumentoznavstvo/zaymennik#502

Потомарів О. Займенник "їхній" - цілком літературний
http://www.bbc.co.uk/blogs/ukrainian/ponomariv/2011/06/---9.html

Групи займенників за значенням
http://litmisto.org.ua/?p=6367

ЗАЙМЕННИК
http://pravila-uk-mova.at.ua/index/zajmennik/0-13

Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами мови
http://litmisto.org.ua/?p=6363

Козак О. ЗАЙМЕННИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ У
ЧУЖОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ
http://philology.lnu.edu.ua/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_03_2008/43. Kozak.pdf

Розряди займенників за значенням
http://ukrainskamova.at.ua/publ/morfologija_i_pravopis/rozrjadi_zajmennikiv_za_znachennjam/6-1-0-113

Степаненко М. НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ В ЛЕКСИКО-
ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Almpolt/2011_1/StepM2.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 25.09.2013 19.24.22 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Донецьк :: Запитання: 32133  
Інна запитує:
курсова робота з історії англійської мови на тему "Особливості синтанксичної системи у текстах наукового стилю."
Наша відповідь:
Добридень, Інно! Для написання вашої курсової роботи радимо опрацювати такі джерела:

Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. - М., 1990. - 300 с.

Ахманова Г. И., Богомолова О. И. Теория и практика английской научной речи. М., 1987.

Глушка М. М. Мова англійської наукової прози: Автореферат дисс. док. филол. наук. М., 1980.

Калюжна В.В. Стиль англомовних документів. - К.: Наукова думка,1982 – 242 с.

Мороховский А.Н. Стилистика английского языка. - М., 1988. - 248 с.
Нагорна С. Стилеметричні характеристики дієслова у сучасних англомовних наукових текстах [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филолог. наук : 10.02.04 - германські мови / С. С. Нагорна ; Київський національний лінгвістичний університет. - К: КНЛУ, 2004. - 19 с.

Наер В.Л. К описанию функционально-стилевой системы современного английского языка // Лингвостилистические особенности научного текста. М., 1981. С. 3 – 13.

Погребенко Ю.И.Место и функции цитаты в словаре. На материале британских учебных одноязычных словарей. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 128 с.

Разинкина М.М. Стилістика англійської наукової промови. М: Наука, 1979

Чаковская М.С. Взаимодействия стилей научной и художественной литературы. - М., 1990. -158 с.

Чорна А.І. Англійські загальнонаукові тексти. М.: Наука, 1980

* * *

Андрієнко О.В.СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdnuet/gum/2007_2/19.pdf

Агеєва М.В.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ТЕКСТУ
http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v4/v4pp149-150.pdf
Гальперин А.И. "Очерки по стилистике английского языка". – Режим доступа: http://www.classes.ru/grammar/30.Ocherki_po_stilistike_angliyskogo_yazyka/html/unnamed_38.html

Лексика научного стиля английского языка. – Режим доступа:
http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Philologia/48050.doc.htm

Мацак Ж.Г. Лінгвостилістичні особливості газетного стилю
http://www.rusnauka.com/3_ANRR_2009/Philologia/40175.doc.htm

Медчук І.В. Науковий стиль словникової статті : функціональний аспект
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2010_29/87_90.pdf

Морфемна структура іменників у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) . – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=1968&start=7

Науковий стиль в англійській мові
http://ua-referat.com/Науковий_стиль_в_англійській_мові

КорнєваЗ. М.,Ващило СИНТАКСИЧНА КОНДЕНСАЦІЯ В СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ НАУКОВІЙ МОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apfil/2012_3/Kornieva Vasch.pdf

Особливості наукового функціонального стилю. Поняття мовної модальності.- Режим доступу: http://nashe-chtivo.ru/2009/11/fo13/

Павликова М.А. Синтаксические конструкции с простой и двойной инверсией в английском научном тексте: особенности функционирования

http://www.iling-ran.ru/library/sborniki/for_lang/2010_02/9.pdf

Стилистика английского языка. – Режим доступа: http://www.durov.com/stylistics.doc
Стилі англійської мови. – Режим доступу:
http://angliyska-mova.com/stili-anglijjskoї-movi/

Тернова Б. M. Структурні особливості деяких означень у сучасній англійській мові
http://studentbooks.com.ua/content/view/144/46/1/11/

Ушакова В.Т. Емфаза в науковому стилі. – Режим доступу: http://ukrref.com/bs/bkp-2890.html

Функционально коммуникативные основы синтаксического построения научно-филологического текста на английском языке
http://www.dissercat.com/content/funktsionalno-kommunikativnye-osnovy-sintaksicheskogo-postroeniya-nauchno-filologicheskogo-t

Характеристика стилiв англiйськоi мови
http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0b65625b2ac78a4c53a88521206d37_0.html

.: Розділ: Мовознавство :: 23.09.2013 11.26.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 32113  
Наталія запитує:
Шановні бібліографи допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: "Логіко граматийний принцип класифікації частин мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія!
Пропонуємо звернутися до наступних посилань:
http://litmisto.org.ua/?p=894
http://pidruchniki.ws/1029022840583/dokumentoznavstvo/skladnopidryadni_rechennya
http://archive.nbuv.gov.ua/articles/KultNar/53/pdf/knp53_39-41.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/umlsh/2010_1/Hrystianynova.pdf
ftp://lib.sumdu.edu.ua/ebooks/Books/zagnitko.pdf
http://disser.com.ua/contents/5805.html
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=логіко-граматичний принцип класифікації частин мови&source=web&cd=13&ved=0CDgQFjACOAo&url=http://www.university.kherson.ua/FileDownload.ashx/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%83%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85%20%D1%96%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85.doc?id=7834c564-f384-4447-9a40-c08e29e5b18a&ei=Cdk_Uv6FBYSG4ASP3oHQCg&usg=AFQjCNGTBwwAQNMu_OSAxEaNA1CJMobbBw&cad=rja
Рекомендовану літературу можна подивитися на сайті: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=логіко-граматичний принцип класифікації частин мови&source=web&cd=9&ved=0CGUQFjAI&url=http://www.regi.rovno.ua/rtf/51.rtf&ei=3dY_UonjH63a4QTH1YGgCA&usg=AFQjCNEoWYgxR2rJpKv4AQZWzKI2-SOgTA&cad=rja

.: Розділ: Мовознавство :: 21.09.2013 11.24.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: катерина із міста: кіровоград :: Запитання: 32107  
катерина запитує:
Доброго дня! Потрібна літ-ра на тему: "Історичні зміни у морфемній структурі слова". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Анисимова Е. А. Исторические изменения в морфемной структуре слова / Е. А. Анисимова, И. Н.Кавинкина, Е. П. Пустошило // Морфемика. Словообразование : пособие по курсу «Русский язык» / Е. А. Анисимова, И. Н.Кавинкина, Е. П. Пустошило. – Режим доступа: http://edu.grsu.by/books/morph_slovo/index.php/morfemika/istoricheskie-izmeneniya-v-morfemnoj-strukture-slova
Безпояско О. К. Морфеміка української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1987.
Гаврилова Т. До питання про історичні зміни в морфемній структурі слова / Т. Гаврилова // Наукові записки. Вип. 31. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2001. – С. 5–7. – Режим доступу: http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2001_vipusk_31_zamovlennya_1967.pdf
Горбачук В. Т. Основні поняття і терміни морфеміки : метод. рекомендації для студентів-заочників / В. Т. Горбачук. – Слов'янськ, 1982. – 39 с.
Горпинич В. О. Історичні зміни в структурі слова / В. О. Горпинич //
Современный украинский язык / В. О. Горпинич. – К., 1999. – Режим доступу: http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=lunguistics&author=gorpinich-vo&book=1999&page=30
Зміни в морфемній будові слова. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=18631
Зміни в морфемній структурі слова. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=6252
Зміни у морфемній структурі слова. – Режим доступу: http://bukvar.su/inostrannyj-jazyk/28863-Zm-ni-u-morfemn-iy-struktur-slova.html
Исторические изменения в морфемной и словообразовательной структурах слова. – Режим доступа: http://www.lingvotech.com/histchange
Исторические изменения в структуре слова. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0a65635b2ac68b4c53b89421306d36_0.html
Історичні зміни в морфемній будові слова. – Режим доступу: http://lessons.com.ua/istorichni-zmini-v-morfemnij-budovi-slova/
Історичні зміни до структуре слова. – Режим доступу: http://ukreferat.com/101663-Istoricheskie-izmeneniya-v-strukture-slova.html
Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания / В. В. Лопатин. – М., 2007.
Морфеміка як наука. – Режим доступу: http://ugmediya.ru/morfemka_yak_nauka_ta-morfemika/6/
Морфемна структура слова / Т. О. Грязнухіна, Н. Ф. Клименко, Л. І. Комарова. – К. : Наук. думка, 1979. – 334 с.
Никитевич А. В. Исторические изменения в морфемной структуре слова. Этимологический анализ / А. В. Никитевич // Словообразование : практикум по курсу «Современный русский язык» / А. В. Никитевич. – Режим доступа: http://edu.grsu.by/books/nikitevich/index.php/5-istoricheskie-izmeneniya-v-morfemnoj-strukture-slova-etimologicheskij-analiz
Панин Л. Г. Исторические изменения в морфемной структуре слов. – Режим доступа: http://www.sinykova.ru/russkij-yazyk/izmeneniya-v-morfemnoj-strukture-slov/
Плахоніна О. В. Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення). – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/76052.htm
Яценко І. Т. Морфемний аналіз : у 2 т. / І. Т. Яценко. – К., 1980. – Т. 1; 1981. – Т. 2.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.09.2013 04.19.29 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярина із міста: м. Кіровоград :: Запитання: 32091  
Ярина запитує:
Допоможіть знайти посібник Білоус О.М. Теорія перекладу
Наша відповідь:
Добрий день, шановна Ярино!

Навчальний посібник «Теорія перекладу» підготовлено кандидатом філологічних наук. професором, деканом факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Білоусом Олександром Миколайовичем.
Радимо Вам звернутися до бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.

Вищезазначення видання зберігається у фонді Національної бібліотеки УКраїни імені В. Вернадського:

ВА653805
Білоус, Олександр Миколайович.
Теорія перекладу [Текст] : курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Білоус ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. - 116 с. - Бібліогр.: с. 110-116.


Бажаємо успіхів.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.09.2013 19.51.30 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.379967 seconds