Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 15 .:. Запитань у базі: 32986
   


Автор запитання: Сніжана із міста: Кировоград :: Запитання: 30983  
Сніжана запитує:
Доброго дня!Допоможіть у підборі літератури до теми "граматична будова рекламних текстів або загалом текстів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Сніжано!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Бєширова С. О. Трансформації стійких сполучень слів у рекламних текстах // Міжнародна науково-практична конференція «День науки», (17 — 18 листоп. 2011 р.), [м. Дніпродзержинськ (Україна)]. — Д., 2011. — С. 10–12.
Бугаков О. Аналіз граматичної омонімії прийменників у мові й у тексті // Мовознавство. - 2004. - № 5 - 6. - С.87-98.
Гузенко С. Семантико-синтаксичні компоненти заголовків реклами // Укр. літ-ра в загальноосвітній школі. - 2008. - № 78. - С.68-71.
Гузенко С. В. Синтаксис рекламного дискурсу: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. В. Гузенко ; Ін-т укр. мови. — К., 2010. — 20 с.-www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10gsvsrd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Зелінська О.І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту: Автореф. дис... канд. філол. наук / О.І. Зелінська ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 17 с.-www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02zoiurt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Іванова О. Роль тексту при засвоєнні лексико-граматичних категорій // Укр. мова і л-ра в школі. - 2007. - № 1. - С.44-46.
Ісакова Є. П. Граматична організація текстів рекламного і інструктивного характеру в ергономічному аспекті // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — К., 1999. — Вип.2. — С.70–77.
Кекух О. Рекламный текст и его структура // Збірник наукових праць «Південний архів» (філологічні науки). — Херсон, 2002. — Вип.17. — С.46–49.
Ковалевська А. В. Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) // Актуальні питання масової комунікації. — К., 2008. — Вип.9. — С.35–38.
Лавренюк В. Сучасна реклама: мовний аспект // Дивослово. - 2008. - № 6. - С.34-35.
Левченко Т. Характерні особливості функціонування мовних одиниць у сучасному українському рекламному тексті // Теоретична і дидактична філологія. — К., 2007. — Вип.1. — С.257–264.
Смущинська І. В. Граматико-морфологічний рівень формування текстової модальності // Вісник. — Запоріжжя, 2001. — N2: Філологічні науки. — С.114–120.
Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту: Зб. наук. пр., присвяч. ювілею д-ра філол. наук, проф., акад. АН ВШ України, зав. каф. укр. мови ДонНУ Загнітка А.П. / Донец. нац. ун-т / Ред.: І.Р. Вихованець. — Донецьк, 2004. — 346 с.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2008_42/40_42.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/ped/2011_2/094-102.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2154.pdf
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5746/1/Pragmatic Parameters of Repetitions Functioning.pdf
Додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання-30498,30181,23279.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.03.2013 09.14.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Новомиргород :: Запитання: 30970  
Катерина запитує:
Доброго ранку, допоможіть,будь ласка, знайти літературу на таку тему: "Розвивальне навчання на уроках зв*язного мовлення".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:


БАРАБАШ О., ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Д. ЕЛЬКОНІНА?В. ДАВИДОВА. – Режим доступу:
http://www.ippo.if.ua/predmety/pochatkove/media/files/ системи розвивального навчання Д.Ель

Голуб Наталія Миколаївна. Розвиток зв'язного мовлення учнів 5-7 класів засобами музики і живопису : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2006. — 208, [9]арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 191-208.- Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244674.html

Комов О. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА
ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2009_49/25.pdf

КУЧЕРЕНКО І.А. ТИПИ І СТРУКТУРА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ЛІНГВОДИДАКТИЦІ. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2132/1/Kycherenko.pdf
Майкова Ю. Г.Система роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках української мови (5-12 клас). – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Система_роботи_з_розвитку_звязного_мовлення_учнів_на_уроках_української_мови_5-12_клас

Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №31 Гаранжі Валентини Володимирівни. – Режим доступу: http://lib.znaimo.com.ua/docs/157/index-38450.html
Розвиток зв’язного мовлення у процесі навчання. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33123/
Тодорюк С.С., Яким має бути сучасний урок української мови та літератури? – Режим доступу:
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/2011-01-14-07-38-38/2011-02-23-09-20-41/51-2011-02-25-11-45-17
Урок розвитку зв'язного мовлення. – Режим доступу:
http://metodportal.net/node/13711
Урок розвитку зв'язного мовлення. Зима-чарівнице . – Режим доступу:http://www.calameo.com/books/0007746208d3db95c11e6

Урок розвитку зв’язного мовлення у 3 класі. – Режим доступу:
http://yrok.at.ua/load/0-0-0-1466-20.
Фуголь В. Б. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ :інтегрований урок. – Режим доступу:
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/integrovanii-urok.html

Шестобуз О.С., Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на інтегрованих уроках(українська мова, образотворче мистецтво). – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8665/97/


* * *
Дячук, І. Інтерактивні методи навчання на уроках розвитку зв'язного мовлення, 2 клас : з досвіду роботи [Текст] / Ірина Дячук // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 5-11. - Бібліогр.: 10 назв.

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org

.: Розділ: Мовознавство :: 16.03.2013 07.56.13 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Новомиргород :: Запитання: 30969  
Катерина запитує:
Доброго дня!Допоможіть,будь ласка, знайти літературу на таку тему:"Розвивальне навчання на уроках зв*язного мовлення".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
БАРАБАШ О., ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Д. ЕЛЬКОНІНА?В. ДАВИДОВА. – Режим доступу:
http://www.ippo.if.ua/predmety/pochatkove/media/files/ системи розвивального навчання Д.Ель

Голуб Наталія Миколаївна. Розвиток зв'язного мовлення учнів 5-7 класів засобами музики і живопису : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2006. — 208, [9]арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 191-208.- Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244674.html

Комов О. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА
ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2009_49/25.pdf

КУЧЕРЕНКО І.А. ТИПИ І СТРУКТУРА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ЛІНГВОДИДАКТИЦІ. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2132/1/Kycherenko.pdf
Майкова Ю. Г.Система роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках української мови (5-12 клас). – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Система_роботи_з_розвитку_звязного_мовлення_учнів_на_уроках_української_мови_5-12_клас

Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №31 Гаранжі Валентини Володимирівни. – Режим доступу: http://lib.znaimo.com.ua/docs/157/index-38450.html
Розвиток зв’язного мовлення у процесі навчання. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33123/
Тодорюк С.С., Яким має бути сучасний урок української мови та літератури? – Режим доступу:
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/2011-01-14-07-38-38/2011-02-23-09-20-41/51-2011-02-25-11-45-17
Урок розвитку зв'язного мовлення. – Режим доступу:
http://metodportal.net/node/13711
Урок розвитку зв'язного мовлення. Зима-чарівнице . – Режим доступу:http://www.calameo.com/books/0007746208d3db95c11e6

Урок розвитку зв’язного мовлення у 3 класі. – Режим доступу:
http://yrok.at.ua/load/0-0-0-1466-20.
Фуголь В. Б. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ :інтегрований урок. – Режим доступу:
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/integrovanii-urok.html

Шестобуз О.С., Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на інтегрованих уроках(українська мова, образотворче мистецтво). – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8665/97/

* * *
Дячук, І. Інтерактивні методи навчання на уроках розвитку зв'язного мовлення, 2 клас : з досвіду роботи [Текст] / Ірина Дячук // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 5-11. - Бібліогр.: 10 назв.

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.npl

.: Розділ: Мовознавство :: 15.03.2013 17.46.42 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кіровоград :: Запитання: 30967  
Ольга запитує:
Доброго дня!!! допоможіть будь ласка знайти тему "Стравоназивання в українській мові". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Ознайомтеся із наступними джерелами:
1. Кацалапенко К. В. Лексико-семантична група назв рідких страв у говірках Східного Поділля // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nchnpu/10/2009_5.pdf
2. Шелемех В. Назви страв та кухонного начиння в надсянському та наддністрянському говорах // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/spml/2008_12/56shelemakh.pdf
3. Симонець М.С. Структура термінів-гастронімів у французькій та українській мовах // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vdu_b/2009_1/1_Philology/14_Simonec.pdf
4. Руденко С. Семантика посткореневих морфем запозичених термінів глютонії // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Ukr_term/2008_620/47.pdf
5. Яценко С. А. Запозичені елементи в лексико-семантичній групі назв приправ та спецій у пам’ятках староукраїнської мови // http://eprints.zu.edu.ua/7493/1/61++40.pdf
6. Яценко, С. Назви хмільних напоїв в українській мові XIV – XVII ст. / С. Яценко // Українська мова. — 2009. — № 2. — С. 49-55. — Бібліогр.: 40 назв. // http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6027/05-Yatsaenko.pdf?sequence=1
7. Соловйова Л.В. Вживання діалектизмiв в українській мові // http://www.ulanchenko.com/inf/MMN20092.pdf#page=124
8. Гайчук Н. Назви страв у говірці села Заліси Ратнівського району Волинської області // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vftk/2007_4.pdf#page=364
9. Яценко С. Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області // http://eprints.zu.edu.ua/6003/1/Сергій Яценко.pdf
10. Шульга В. І., Новикова Ю. М. Назви українських страв в основах сучасних прізвищ // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VDnabia/2009_5/77schul'ga.pdf
11. Волошинова М. О. Назви молока та молочних продуктів в українських східнослобожанських говірках // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2011_3_1/9.pdf
12. Волошинова М. О. Назви страв із борошна в українських східнослобожанських говірках // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2011_1_2/4.pdf
13. Яценко С. Гуцульські кулінарні назви (на основі лексикографічних видань) // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_fil/2009_46/46_2009_Iacenko.pdf
14. Гоца Е.Д. Назви їжі й кухонного начиння в українських Карпатських говорах: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Е.Д. Гоца ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2001. — 20 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01gedukg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Мовознавство :: 15.03.2013 15.20.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Кіровоград :: Запитання: 30962  
Надія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти літературу до такої теми:"Лексеми на позначення назв головних уборів(чоловічі, жіночі,дитячі)".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабий Ф.И. Бытовая лексика говоров среднего бассейна Горыни (названия одежды, обуви и головных
уборов): Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.02. – Ужгород, 1985. – 228с.
Березовська Г. Г. Назви чоловічих головних уборів у говірках Східного Поділля // Лінгвістика. — Луганськ, 2008. — N3 (15). — С.70–75.
Войтів, Ганна. Назви головних уборів у пам'ятках української мови (історія, семантика, функціонування) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. — Львів, 2003. — С. 271-299.- http://www.anthropos.net.ua/jspui/bitstream/123456789/2431/1/271-299_Войтів_Г.pdf
Гайдученко Г. Хронологічно маркована лексика на позначення назв одягу в українському історичному романі // Херсонський держ. пед. ун-т. Збірник наукових праць «Південний архів» (філологічні науки). — Херсон, 2000. — Вип.7. — С.9–12.
Гримашевич, Галина. Лексичний атлас назв одягу та взуття середньополіського діалекту: спроба інтерпретації // Лінгвістичний атлас — від створення до інтерпретації. — Львів, 2006. — С.145–153.
Гримашевич Г. Мотиви номінації хустки у середньополіських говірках // Лінгвістичні студії. — Черкаси, 2006. — 2006. — С.168–173.
Гримашевич Г.І. Номінація одягу та взуття в середньополіському діалекті: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.І. Гримашевич ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с.- http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03ggivsd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гримашевич, Галина. Середньополісько-західнополіські лексико-семантичні паралелі (на матеріалі назв одягу та взуття) // Волинь філологічна: текст і контекст. — Луцьк, 2007. — Вип. 4: Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контексті. — С. 56–62.
Гримашевич, Галина (2010) Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 238-251.- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vg/2010_20/28_20.pdf
Етнолінгвістичні студії: зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т укр. мови НАН України, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка, Центр етнолінгв. дослідж / Ред.: П. Гриценко; В. Конобродська. — Житомир: Полісся, 2007. — 204 с.
Клименко Н. Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок (назви одягу) // Науковий часопис. — К., 2008. — Вип. 3, кн. 2. — С. 166–172.
Клименко Н. Б. Принципи лексичної мотивації назв жіночого одягу в українській мові // Функціонально-комунікативні вияви граматичних одиниць. — К., 1997. — С.139–145.
Клименко Н.Б. Назви одягу в східностепових говірках Донеччини: Автореф. дис... канд. філол. наук / Н.Б. Клименко ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.-
Красавіна В. Епітет у назвах одягу доби Козаччини (мовний образ козацтва в історичних романах ХІХ століття) // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2004. – №5(73). – С. 88-93.
Кузнецова Г. Вивчення лексики із символічним компонентом на позначення назв одягу засобами інтерактивації / Г. Кузнецова, О. Кірдей // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини . — 2009. — Ч. 3. — С. 109-116.
Лінгвістичний атлас - від створення до інтерпретації / Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України / Ред.: П. Гриценко; Н. Хобзей. — Л., 2006. — 432 с. — (Діалектол. студії).
Томиліна Г. Я. Застарілі назви одягу у творах української літератури першої половини XIX століття (лексико-історичний коментар) // Вісник. — Запоріжжя, 2010. — N 2. — С. 320–326.
Хібеба, Наталя. Назви головного убору нареченої в бойківських говірках // Лінгвістичний атлас — від створення до інтерпретації. — Львів, 2006. — С.205–241.
Хмара Г. В. Словотвірна мотивація та встановлення її напряму (на матеріалі назв одягу і взуття) // Вісник. — Х., 2008. — Вип. 54: Сер.: Філологія. — С. 37–39.
Щербина Т. Назви жіночих головних уборів у говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя // Лінгвістичні студії. — Черкаси, 2006. — 2006. — С.207–213.
Щербина Т. В. Ареалогія середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя: монографія / Т. В. Щербина ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Андрощук П.С., 2009. — 348 с.
ЗАСТАРІЛІ НАЗВИ ОДЯГУ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТОЛІТТЯ (ЛЕКСИКО-ІСТОРИЧНИЙ КОМЕНТАР). Томиліна Г.Я., *Полежаєва Н.А.- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/fil/2010_2/320-326.pdf
Г. І. Гримашевич. Динамічні процеси в побутовій лексиці середньополіських говірок- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2012_1021/content/grymashevitch.pdf
http://cheloveknauka.com/nazvaniya-odezhdy-v-pamyatnikah-ukrainskogo-yazyka-xiv-xviii-vv
http://portal.prolisok.org/files/galereja_slavy/sardanova_tvorcha_2.doc
http://referat-ukr.com/ukranska-mova/leksiko-semantichna-grupa-nazv-odyagu-ukrainskij-movi.html

.: Розділ: Мовознавство :: 14.03.2013 21.52.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.351757 seconds