Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37203
   


Автор запитання: Тетяна Василівна із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 35224  
Тетяна Василівна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по топоніміці Дніцпропетровської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно Василівно!
За Вашим запитом знайшлася наступна інформація:
1. Зеленська Л.І. Топонімія Дніпропетровської області: навчальний посібник / Л.І. Зеленська. – Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2001.
2. Зеленська Л.І. Топонімія гідронімів Дніпропетровської області: семантичний, лінгвистичний, картографічний аналіз // Вісник Дніпропетровського університету. – 2002. -Вип.4. Геологія. Географія. - С. 26-33.
3. Лучик, В. В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов’ян з лінгвістичного погляду [Текст] / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2008. - N 2/3. - С. 62-76.
4. Лучик, В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" [Текст] / В. Лучик // Мовознавство. - 2009. - N 3/4. - С. 16-24.
5. Никонов, В. А. Краткий топонимический словарь [Текст] / В. А. Никонов ; ред. В. И. Белев. - М. : Мысль, 1966. - 509 с.
6. Янко, М. П. Топонімічний словник України [Текст] : Словник-довідник / М. П. Янко. - К. : Знання, 1998. - 432 с.
http://prj-pgpu.narod.ru/prj_17_07.pdf
Афанасьев О. Е., Троценко А. В. Категория «легенда» в региональном топонимическом пространстве (на примере Днепропетровской области Украины)
https://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=97
Історія та топоніміка Кам’янского кін. XIX- поч. XX ст.
http://mkavun.narod.ru/toponim.html
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА ДНЕПРОПЕТРОВСКА (УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ, ПЕРЕУЛКИ И ДР.)
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 29.10.2014 10.13.40 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана Лозко із міста: Житомир :: Запитання: 35171  
Оксана Лозко запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти монографічну чи періодичну наукову літературу англійською мовою на 250-300сторінок на тему, близьку до спеціальності переклад, мова,мовознавство,філолгія чи лінгвістика. Велике спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Будь ласка, уважніше читайте "Правила" нашої довідки:
"Тематичний пошук здійснються лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами".

.: Розділ: Мовознавство :: 23.10.2014 10.21.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таміла із міста: місто Берегово :: Запитання: 35155  
Таміла запитує:
Назви релігійних свят у говірці села.
Наша відповідь:
1. http://philology.lnu.edu.ua/bakalavrat/Dialekt_praktyka_rob_prohr_Hlibczuk.pdf

2. http://www.referat-sochinenie.ru/add/inostrannye_yazyki_i_yazykoznanie/osoblivost_govrkovogo_movlennya_jitomirsko_oblast.html

3. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2838/1/narod_lexic.pdf

4. http://knowledge.allbest.ru/moscow/3c0b65625b3ac78a5d53a88521316c27_2.html

5. http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf

6. http://www.haidamaka.org.ua/0016.html

7. Жилко Ф.Т. Говори української мови.- К.: Рад. шк., 1958.- 172 с.

8. Скуратівський Василь Тимофійович
Дідух / Василь Скуратівський; Iл. О.М.Коваля, Н.Г.Коваль. - К. : Освіта, 1995. - 271 с.

9. Говірка села Машеве Чорнобильського району / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, НАН України; ред. Л. А. Москаленко. - К. : Довіра. - 2003
Ч. 1 : Тексти / укл. : Юрій Бідношия, Людмила Дика. - 2003. - 455,[1] с. : фото. - Словник рідковживаних слів: с. 450-453

10. Говірка села Машеве Чорнобильського району / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, НАН України; ред. Л. А. Москаленко. - К. : Довіра. - 2003
Ч. 3 : Матеріали до лексичного атласу української мови / укл. : Юрій Бідношия, Ганна асилівна Воронич, Л. В. Дика [та ін.]; авт. передм. : Л. А. Москаленко. - 2003. - 225,[1] с. : фото. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

11. Горбач, Олекса.
Північно-Наддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів Львівської области : відбитка з "Наукових Записок" Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені, т. 7(10), 1965 / Олекса Горбач. - Мюнхен : Logos, 1965. - 103 с

Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України: Лексика. — Ужгород, 1958-1993. — Ч.І-ІІІ.

12. Руснак  Н. О.  Діалектний текст про Пасху і його варіантні вияви в південно-західному наріччі// Діалектологічні студії. 6 : Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації / відп. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2006. – С. 303 – 311.

13. Гуйванюк  Н. В.  Специфіка біблійної тематики у фольклорних різдвяних текстах (на матеріалі колядок с. Стебні Путильського району Чернівецької області) / Н. В. Гуйванюк, Н. О. Руснак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / наук. ред. В. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2008. – Вип. ХІХ – ХХ. – С. 92 – 98 (сформульовано положення статті, проаналізовано та описано фактичний матеріал, обґрунтовано висновки).

14. Руснак  Н. А.  Обряды календарно-зимнего цикла на Гуцульщине: колядки с. Стебни Путильского района Черновицкой области // Международ. науч. симпозиум [„Актуальные тенденции в исследовании славянских языков, литератур и культур”] (Клуж-Напока, Румыния, 19 – 20 июня 2008 г.) : тезисы докл. – Клуж-Напока : Universitatea Babe?-Bolyai Cluj-Napoca, 2008. – С. 59 – 60.

15. Баран Г.
Очима чесними Христовоскресними поеми тчуть : Релігійна лексика в збірці Павла Тичини "Соняшні кларнети" / Ганна Баран // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 5. - С. 29-33. - Бібліогр.: 7 назв.
У статті проаналізовано особливості лексики поетичної збірки "Соняшні кларнети". Павло Тичина постає як поет з глибоко християнською символікою, оригінальними художніми образами, водночас закорінений у традиції й звичаї свого народу, у християнську релігію й віровання. Уживання релігійної лексики надає віршам П. Тичини пафосного й урочистого характеру.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.10.2014 15.31.36 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: м. Чернігів :: Запитання: 35085  
Віктор запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію: Збагачення словникового запасу молодших школярів
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути таку інформацію:
Збагачення словникового запасу молодших школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення . — Режим доступа :
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/91157.htm
Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань. — Режим доступа :
http://uchil.net/?cm=158537
Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення. — Режим доступа :
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466480
Дипломна робота "Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення". — Режим доступа :
http://refoteka.ru/r-138330.html
*****
«Збільшення словникового запасу» // English (Шкільний світ). 2010. № 46. С. 9—11.
Бойкова, Н. Загальновживана лексика та стилістично забарвлені слова // Українська мова та література (ШС). 2013. № 1/2. С. 54—56.
Бойкова, Н. Розвиток словникового складу. Застарілі слова й нові (неологізми) // Українська мова та література (ШС). 2013. № 1/2. С. 57—59.
Денисова, Т. «Учись говорить» // Воспитание школьников. 2011. № 9. С. 22—26.
Лобчук, О. Збагачення словникового запасу молодших школярів // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання. 2014. № 4. С. 81—86.
Россихіна, О. Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовизначення та майбутню професійну орієнтацію // Рідна школа. 2011. № 1/2. С. 74—76.
Холодова, Т. «Звучащие картинки» — новый взгляд на развитие активной речи малышей // Дошкольное воспитание. 2011. № 9. С. 47—51.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.10.2014 10.01.52 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ужгород :: Запитання: 35062  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату на тему : " Лексичні інновації політичного характеру в українській мові посттоталітарної доби". Наперед дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Белей Л. Український пострадянський іменник: основні тенденції розвитку / Л. Белей // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 356-359. – С. 318-321.
Березовенко, А. Посттоталітарна динаміка і перспективи української мови // Про український правопис і проблеми мови. — Нью Йорк; Львів, 1997. — С. 117-124.
Вегеш, Анастасія Іванівна. Традиції та новаторство української літературно-художньої антропонімії посттоталітарної доби [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вегеш Анастасія Іванівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2010. - 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10vaiptd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Дорошенко Ю. Політичний статус ЗМІ за системи поділу влади (на тлі посттоталітарних процесів) / Ю. Дорошенко // Людина і політика. - 1999. - № 2. - С. 5-9.
Нуждак Л. В. Вплив соціальних чинників на формування екологічного стану українських власних назв [Електронний ресурс] / Л. В. Нуждак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2013. - Вип. 38. - С. 24-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_38_9.pdf.
Нуждак, Л. В. Законодавство як визначальний чинник формування мовної політики українського посттоталітарного ономастикону. // Studia Slovakistica. — Ужгород, 2009. — Ономастика. Топоніміка. — С. 144-150.
Нуждак Л. В. Еколінгвістичні особливості української онімної лексики посттоталітарної доби [Електронний ресурс] / Л. В. Нуждак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2013. - Вип. 34. - С. 169-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_34_51.pdf.
Нуждак Л. В. Лексико-правописні порушення у сфері українського урбонімікону посттоталітарної України [Електронний ресурс] / Л. В. Нуждак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна . - 2012. - Вип. 26. - С. 244-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_26_74.pdf.
Нуждак Л. В. Український ономастикон посттоталітарної доби крізь призму еколінгвістики: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. В. Нуждак ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2011. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11NLVKPE.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Романчук О. К. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / О. К. Романчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2001. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф., 26 - 28 верес. 2012 р., Івано-Франківськ / ред.: В. І. Кононенко, П. Ю. Гриценко, В. В. Грещук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. - 715 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.10.2014 16.28.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.553802 seconds