Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 20 .:. Запитань у базі: 33252
   


Автор запитання: Сніжана із міста: Кировоград :: Запитання: 31199  
Сніжана запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему: Українські діалектологічні школи. Закарпатська школа діалектологів.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бевзенко С. П. Діалектні групи і говори української мови : метод. матеріали з курсу укр. діалектології / С. П. Бевзенко. – О. : ОДУ, 1975. – 55 с.
Бевзенко С. П. Практичні заняття з української діалектології : навч.-метод. посіб. для студ. філол. ф-тів / С. П. Бевзенко. – О. : ОДУ, 1970. – 95 с.
Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вищ. шк., 1980. – 246 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/426838/
Бібліографічні матеріали до курсових, бакалаврських і магістерських робіт із української діалектології : навч.-метод. матеріали для студ. укр. від-ня філол. ф-ту / укл.: Р. Л. Сердега, А. А. Сагаровський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 92 с. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/serdega/bibliograph_materials_serdega.pdf
В УжНУ презентували "Життя на карті діалекту". – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/News/102176-V-UzhNU-prezentuvaly-ZHyttia-na-karti-dialektu-VIDEO
В УжНУ презентували стрічку про велике життя великої людини. – Режим доступу: http://mediazakarp.at.ua/news/v_uzhnu_prezentuvali_strichku_pro_velike_zhittja_velikoji_ljudini/2012-10-18-130
В УжНУ презентували фільм про мовознавця-діалектолога Йосипа Дзендзелівського. – Режим доступу: http://karpatnews.in.ua/news/53288
В УжНУ провели виставку праць, присвячених вивченню закарпатської діалектології. – Режим доступу: http://tio-tao.pp.ua/news/social/3710-v-uzhnu-proveli-vistavku-prac-prisvyachenih-vivchennyu-zakarpatskoyi-dalektologyi.html
В УжНУ пройшла виставка праць із діалектології. – Режим доступу: http://zaholovok.com.ua/v-uzhnu-proishla-vistavka-prats-iz-dialektologiji
Відділ діалектології НАН України. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Відділ_діалектології_НАН_України
Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української діалектології / Й. О. Дзендзелівський. – Ужгород, 1966.
Дзендзелівський Йосип Олексійович. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Дзендзелівський_Йосип_Олексійович
Діалекти української мови. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Діалекти_української_мови
Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/publications/materials/documents/?newsid=185
Діалектологічні студії. 4: Школи, постаті, проблеми / відп. ред П. Гриценко, Н. Хобзей. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України, 2004. – 568 с.
Й. О. Дзендзелівський. конспект лекцій з курсу української діалектології (вступні розділи). – Режим доступу: http://freelib.in.ua/publ/jo_dzendzelivskij_konspekt_lekcij_z_kursu_ukrajinskoji_dialektologiji_vstupni_rozdili/43
Дослідження з української діалектології. – К., 1991.
Монахова Т. В. Українська діалектологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Монахова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 128 с. – Режим доступу: http://anima4web.files.wordpress.com/2012/12/d0bcd0bed0bdd0b0d185d0bed0b2d0b0-d183d0bad180d0b0d197d0bdd181d18cd0bad0b0-d0b4d196d0b0d0bbd0b5d0bad182d0bed0bbd0bed0b3d196d18f.pdf
Монахова Т. В. [Українська діалектологія] : список реком. л-ри. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/324/4.pdf.
Николаев С. Л. Словарь карпатоукраинского торуньского говора: с грамматическим очерком и образцами текстов / С. Л. Николаев, С. М. Толстая. – М., 2001. – 231 с.
Нова праця з гуцульської діалектології. – Режим доступу: http://alkos.if.ua/2009/05/06/50/
Студенти й викладачі Миколаївського університету оцінили закарпатський фільм про свого земляка. – Режим доступу: http://7dniv.info/новини/життя/студенти-й-викладачі-миколаївського-університету-оцінили-закарпатський-фільм-про-свого
Той, хто подарував своє життя і талант українській мові, – в УжНУ презентували фільм про професора Йосипа Дзендзелівського. – Режим доступу: http://zaholovok.com.ua/toi-khto-podaruvav-svoje-zhittya-i-talant-ukrajinskii-movi-v-uzhnu-prezentuvali-film-pro-profesora-i
Українська діалектологія. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/324/6.pdf
З історії української діалектології : постаті. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/324/13.pdf.
Шеремета Н. П. Українська діалектологія. Практичні заняття : навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. відділ, 2005. – 124 с.
Яким М. Б. Українська діалектологія : навч.-метод. посіб. / М. Б. Яким. – Дрогобич : Коло, 2003. – 48 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.04.2013 17.04.16 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Кіровоград :: Запитання: 31196  
Каріна запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Назви звірів". Потрібен зв*язок з Історичною граматикою. Дуже вам дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно!
Деяка інформація міститься у наступних джерелах:
1. Козіна Ю. В. Категорія істоти як історична інновація у граматичній системі української мови // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2011_17_2/article/8.pdf
2. Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / В. В. Німчук. – К. : Наукова думка, 1992. – 416 с.
3. Кривенко Г. Л. Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kglfpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Жовтобрюх М. А., Волох О. Т., Самійленко С. П., Слинько І. І. Історична граматика української мови. Підручник. — К.: Вища школа, 1980. — 320 с. // http://litopys.org.ua/djvu/istorychna_gramatyka_zhovtobruh.htm
5. Прутка Н. В. Загальна назва диких тварин ЗВЕРЬ у російській мові донаціонального періоду (в зіставленні з українською) // Наука і сучасність. — К., 2004. — Т.46. — С.240–248.
6. Ястремська, Тетяна. Системна організація лексико-семантичної групи назв тварин (на матеріалі гуцульських говірок) // Українська історична та діалектна лексика. — Львів, 2007. — Вип. 5. — С. 518–533.
7. Тищенко Т. М. Назви свійських тварин у говірках Східного Поділля // Лінгвістика. — Луганськ, 2008. — N3 (15). — С.89–97.
8. Бачкур, Роман. Релігійно-міфологічний чинник у формуванні словотвірних парадигм українських назв тварин і рослин // Вісник. — Івано-Франківськ, 2009. — Вип. 21–22. — С.68–71.
9. Васильченко В. М. Відносні прикметники на -ов-/-ев-, мотивовані назвами тварин, в історії української мови // Наукові записки. — К., 2001. — Вип.40. — С.91–93.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.04.2013 16.05.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Збараж :: Запитання: 31194  
Оля запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти плани-конспекти занять з німецької мови за підручником Сотникова 5 клас. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Саме для 5-го класу нам вдалося знайти лише такий матеріал:
Решебник (ГДЗ) по учебнику Немецкий язык, 5 класс (С.И. Сотникова, Т.Ф. Белоусова)
http://gdzometr.ru/book690page1009resh1
http://slovo.ws/resh/008/05/u01/001.html

.: Розділ: Мовознавство :: 2.04.2013 14.48.40 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кіровоград :: Запитання: 31180  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка дібрати джерела для написання реферату на тему "Комплексне вивчення говірок Чорнобильської зони". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бідношия, Юрій. Аналітичні тенденції в північноукраїнських говірках (заміна безприйменникового давального прийменниковими конструкціями в говірках Підляшшя та Київського Полісся) // Волинь філологічна: текст і контекст. — Луцьк, 2007. — Вип. 4: Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контексті. — С. 32–45.
Волинь - Житомирщина: іст.-філол. зб. з регіон. пробл. N 17 / Ін-т укр. мови НАН України, Північноукр. діалектол. центр Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка, Житомир. іст.-філол. ін-т регіон. дослідж / Ред.: В. Мойсієнко; В. Єршов. — Житомир, 2007. — 189 с.
Говірка села Машеве Чорнобильського району: Моногр. Ч. 3. Матеріали до Лексичного атласу української мови / НАН України. Ін-т укр. мови / Ред.: Л.А. Москаленко. — К.: Довіра, 2003. — 225 с.
Говірка села Машеве Чорнобильського району [Текст] / НАН України, Інститут української мови. - К. : Довіра, 2003 .Ч. 2 : Тексти / уклад. Г. В. Воронич [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 607с.
Говірка села Машеве Чорнобильського району [Текст] / НАН України, Інститут української мови. - К. : Довіра, 2003 .Ч. 1 : Тексти / уклад. Ю. І. Бідношия, Л. В. Дика. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. – 456 с.
Говірки Чорнобильської зони [Текст] : тексти / упоряд. П. Ю. Гриценко [та ін.] ; НАН України, Інститут української мови. - К. : Довіра, 1996. - 358 с.- https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaWFsZWN0b2xvZ3xneDo5NjdkOGU4ODYzNmFmN2M
Говірки Чорнобильської зони [Текст] : системний опис / П. Ю. Гриценко [та ін.] ; НАН України, Інститут української мови. - К. : Довіра, 1999. - 271 с.- http://www.twirpx.com/file/795365/
Гриценко П.Ю. Говірки Чорнобильської зони. Системний опис / П.Ю. Гриценко, Г.В. Воронич, Л.І. Дорошенко, О.А. Малахівська, Л.А. Москаленко, М.В. Поістогова, Н.П. Прилипко, Л.В. Рябець, О.В. Юсікова ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К.: Довіра, 1999. — 271 с.
Гриценко П. Говірки Чорнобильської зони сьогодні // Полісся: мова, культура, історія. — К., 1996. — С.38–46. — Б303320
Ткачук М. М. Ареалогічне вивчення фітономенів редуктивних говірок Чорнобильської зони / М. М. Ткачук // Лінгвістика : зб. наук. пр. — 2012. — N 1, ч. 1. — С. 164-179.
Ткачук М. М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / М. М. Ткачук ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2011. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11TMMCHZ.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ткачук, Марина. Назви глечиків жовтих та латаття білого у чорнобильських говірках // Культура слова. — К., 2010. — Вип. 72. — С.138–141.

.: Розділ: Мовознавство :: 31.03.2013 18.32.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОКСАНА із міста: КИЇВ :: Запитання: 31149  
ОКСАНА запитує:
Доброго дня, Шановні Бібліографи!!! Сподіваюся на Вашу допомогу! Мені потрібна інформація для написання дипломної роботи! Інформація на тему : *Специфіка сленгізмів і жаргонізмів в англійській мові. Які між ними відмінності, як вони утворюються та сфери їх вживання*, а також інформація щодо *Запозичень і Варваризмів в англійській мові, їх особливості*. Щиро дякую за Вашу допомогу! Дякую!Дякую!Дякую!!!!
Наша відповідь:
Шановна Оксано! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
Бєлаш А.В. СЛЕНГ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. - Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:byu21NIAFawJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2012_9/2.pdf &hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESh4e2Sc6AeiPZvN2gM_MV8OesQF1EFD0BUDDtJ5TtxlJIF8WFheVU56DfTaZAxxdpCHzdOOdm_BBQkR1ajE50rL1yNmxcvjP78Lu3i5JrPcDCUA0As2zh5kFpiyYDlCImQPfz0C&sig=AHIEtbTkDj16xg3YFweGDDoCmfs5HJa8mg
Бондаренко К.Л. НАЗВИ ГРОШЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ
СЛЕНГОВИХ КАРТИНАХ СВІТУ. - Режим доступу: http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2007/1(102_2)/13_Bondarenko.pdf
Василенко Д.В. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СКЛАДУ
АНГЛОМОВНИХ ВІЙСЬКОВИХ СЛЕНГМІЗМІВ. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2009_46/30_46.pdf
Горблюк О. Лексико-семантичні аспекти молодіжного сленгу англійської мови. - Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2010/leksyko-semantychni-aspekty-molodizhnoho-slenhu-anhlijskoji-movy/
Гудманян А. Г., Гонта І. А.ПРОБЛЕМА СЛОВОТВОРУ ТА ПЕРЕКЛАДУ
УКРАЇНСЬКОГО ТА АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_13_1/16.pdf
Дипломная работа: Основні тенденції та шляхи реалізації стильових та експресивно-емотивних особливостей американського сленгу в цільовій мові. - Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-218594.html
Дорда В.О. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ США. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/filtr/2008_1/08dvomss.pdf
Зацний Ю.А. “ВНУТРІШНІ” ЗАПОЗИЧЕННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. - Режим доступу: http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2006/11(95)1/4_Zatsniy.pdf
Кобяков О.М., Єрмоленко С.В., Єрмоленко А.І. ІНТЕРЛІНГВАЛЬНІ ВЕКТОРИ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНОМОВНОГО ДИСКУРСІВ. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/filtr/2011_3/11komtud.pdf
Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові XX століття 2005 года.
Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Ганна Миколаївна Шиманович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. - Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/4006.html
Комп'ютерний сленг. - Режим доступу: http://yaneuch.ru/cat_09/kompjuternij-sleng/75986.1468603.page2.html
Лєбєдєва Т.Б., Рябова А.В. (Харків)ПРОФЕСІЙНИЙ СЛЕНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТЕРМІНОЛОГІЇ В АВТОМОБІЛЬНІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ
(НАМАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vkhnu/Rgf/2010_928/10ltbtak.pdf
Лекція стилістичні функції професіоналізмів, арготизмів, жаргонізмів та сленгізмів. Лексика обмеженого функціонування. - Режим досупу: http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-425.html
Ніколенко А.Г. ДЕЯКІ СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ РИСИ СЛЕНГІЗМІВ. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu_mtmk/2012_1/128.pdf
Омельченко Л.Ф., Самохіна (Дмитренко) В.О., Соловйова Л.Ф.КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНІ КОНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТ. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/9128/1/КУЛЬТУРНО-НАЦ_ОНАЛЬН_ КОНОТАЦ_Ї АНГЛ_ЙСЬКИХ КОМПОЗИТ.pdf
ПЕТРУК Г. ІНТЕРНЕТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fil_nauk/2010_3/Petruk.pdf
Порівняльна характеристика сленгізмів тематичної групи «Наркотики» в англійській та українській мовах. - Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/52605231/Порівняльна-характеристика-сленгізмів-тематичної-групи-«Наркотики»-в-англійській-та-українській-мовах
Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті - 90-ті роки ХХ століття 1999 года.Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Ю.А. Зацний; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 32 с. - Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/p-2/5593.html
* * *
Клименко О.Л. Поповнення словникового складу сучасної англійської мови з нелітературних підсистем: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Л. Клименко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. — укp.
Крет О.Д. Конверсія як один із шляхів збагачення словника англійської мови / О.Д. Крет // Вісн. Житомир. держ. ун-ту . — 2004. — N 17. — С. 164-165. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Ці документи знайдено в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
За умовами "Віртульної довідки" кожний запит може містити лише одне запитання.

.: Розділ: Мовознавство :: 29.03.2013 13.19.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.358555 seconds