Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40145
   


Автор запитання: Іван із міста: Виноградів :: Запитання: 38031  
Іван запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Історія звука й літери ф в українській мові"
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване!
Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Овечко Н. О. Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів : методичні орієнтири : [методичні поради та дидактичний матеріал до уроків укр. мови] / Н. О. Овечко // Початкове навчання та виховання. - 2013. - № 5. - С. 2-13.
Іщенко О. С. Характеристика голосних звуків сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. С. Іщенко ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2009. - 19 с.
Багмут І. В. Лексико-семантичне поле звуконайменувань у сучасній українській літературній мові (склад, структура, парадигматика) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. В. Багмут ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - 22 с.
Карпенко Ю. ДОЛЯ ЗВУКА Ф В УКРАЇНСЬКИХ ОСОБОВИХ ІМЕНАХ - http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2012/12/KARPENKO081009.pdf
http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=22233
http://poradnyk.ucu.edu.ua/orthography/theta/

.: Розділ: Мовознавство :: 22.12.2015 23.24.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 38007  
Тетяна запитує:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать список литературы по теме курсовой: "Конверсія як один з видів термінотворення сучасного англомовного науково-технічного дискусу". Заранее благодарна. Татьяна
Наша відповідь:
Добрый день, Татьяна!
Предлагаем Вам следующий список:
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/10366/1/Konoplianyk_Вінниця_2014.pdf
Конопляник Л. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА ПРИКЛАДІ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ)
http://www.dyakov-linguist.com/ukr/nauka/Monogr.pdf
Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000. — 218 с.
http://www.diplomus.in.ua/load/konversija_jak_odin_iz_shljakhiv_zbagachennja_slovnika_anglijskoji_movi/46-1-0-67649
КОНВЕРСІЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
http://nniif.org.ua/File/15liashi.pdf
Лівицька І.А. Соціолінгвістичні характеристики інституційності наукового дискурсу (на матеріалі англомовних статей)
https://books.google.com.ua/books?id=NqzSCQAAQBAJ&pg=PA186&lpg=PA186&dq=Конверсія як один з видів термінотворення&source=bl&ots=bcuYnYALOK&sig=xwKeQ54J47vh5XyKAzU7t1N23M4&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwizt9_B0-LJAhUl_HIKHToQDNMQ6AEIRDAH#v=onepage&q=Конверсія як один з видів термінотворення&f=false
Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу: Монографія
http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/BinderInyaz.pdf
Факультет іноземних мов. Декілька статей з означеної теми. Для виявлення потрібних – здійсніть пошук на сторінці за ключовими словами запиту.
http://intkonf.org/harchuk-l-v-lingvostilistichni-osoblivosti-anglomovnogo-naukovo-tehnichnogo-testu/
Харчук Л. В. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ
1. Агабекян, И. П. Английский для технических вузов [Текст] : Учебник для вузов / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 352 с.
2. Андрианова, Л. Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов [Текст] : Учебник для втузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1980. - 480 с.
3. Арбекова, Т. И. Лексикология английского языка (практический курс) [Текст] : учебное пособие / Т. И. Арбекова. - М. : Высшая школа, 1977. - 240 с
4. Бахов, І. С. Практикум з граматики англійської мови. English grammar practice [Текст] : Навчально-методична розробка / І.С.Бахов. - К. : МАУП, 2001. - 127 с. - (МАУП).
5. Верба, Г. В. Довідник з граматики англійської мови [Текст]. 4-те вид. / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К. : Освіта, 1995. - 320 с.
6. Григоров, В. Б. Как работать с научной статьей [Текст] : учебное пособие для студентов авиационных специальностей высших учеб. заведений / В. Б. Григоров. - М. : Высшая школа, 1991. - 202 с.
7. Мансі, Є. О. English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми [Текст] : підручник для вузів / Є.О. Мансі. - К. : Академія, 2004. - 367 с. - (Альма-матер).

***
1. Андрусяк, І. Телескопія в сучасній англійській мові: соціолінгвістичний аспект / І. Андрусяк // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. - 2013. - N 43/1. - С. 15-34.
2. Єжкова, Р. Деякі аспекти типології розвитку англійських фразових дієслів [Текст] / Р. Єжкова, М. Сенів // Мовознавство. - 1991. - N 1. - С. 46-50.
3. Ионина, А. А. Некоторые типичные трудности в грамматике современного английского языка [Текст] / А.А. Ионина // Иностранные языки в школе. - 2003. - N6. - С. 85-88.
4. Материнська, О. В. Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови [Текст] / О. В. Материнська // Мовознавство. - 2013. - N 6. - С. 58-67.
Всего доброго!

.: Розділ: Мовознавство :: 17.12.2015 10.25.06 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 37942  
Наталія запитує:
Доброго вечора шановні бібліографи. Допоможіть знайти літературу про гіпотаксис та паратаксис.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко Ю. П. Парадигма англійського гіпотаксису у синхронії та діахронії : монографія / Ю. П. Бойко. - Хмельницький : Поліграфіст 2, 2012. - 450 c.
Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (ІV-ХІІ ст.) : монографія / І. Р. Буніятова; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2003. - 328 c.
Буніятова І. Р. Становлення складнопідрядного речення в давньогерманських мовах (ІV-ХІІІ ст.) : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.02.04 / І. Р. Буніятова ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2004. - 32 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04birdms.zip.
Звонська-Денисюк Л. Л. Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.14 / Л. Л. Звонська-Денисюк ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1999. - 20 c.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua.
Карат О. В. Діахронічні універсалії в лінгвістиці XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. В. Карат ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 c.
Ковальчук М. Складні речення з відносно-репродуктивною семантикою зі співвідносним займенником у староукраїнській мові [Електронний ресурс] / М. Ковальчук // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 22(1). - С. 83-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_22(1)__11.pdf.
Лазер-Паньків О. Особливості вираження об'єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ–ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана ?????????? ????????) [Електронний ресурс] / О. Лазер-Паньків // Studia linguistica. - 2013. - Вип. 7. - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Stling_2013_7_30.pdf.
Лимаренко О. А. Контрадикторні відношення у складному реченні сучасної англійської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. А. Лимаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2010. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10loasam.zip.
Лимаренко О. А. Таксономізація протиріччя в лінгвістиці / О. А. Лимаренко // Слов'янський збірник. - 2014. - Вип. 18. - С. 152-163.
Мельник Ю. П. Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині [Електронний ресурс] / Ю. П. Мельник // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2012. - Вип. 10. - С. 220-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Sdzif_2012_10_41.pdf.
Ніколайчук А. С. Паратаксис і гіпотаксис у складному реченні: історія вивчення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / А. С. Ніколайчук ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 c.
Олексієнко А. В. Ідентифікація складного речення з детермінативним підрядним серед інших типів гіпотаксису [Електронний ресурс] / А. В. Олексієнко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 88-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2014_49_29.pdf.
Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка / Н. Слухай // Дивослово. - 2014. - N 3. - С. 39-41.

.: Розділ: Мовознавство :: 7.12.2015 18.13.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 37910  
Роман запитує:
Доброго дня. Буду дуже вдячний якщо допоможете знайти літературу, а також електронні джерела до теми "Наукова і видавнича діяльність Володимира Гнатюка".
Наша відповідь:
Романе, ми вже відповідали на ваш запит. Зверніться, будь ласка, до вже виконаної віртуальної довідки 37881. Розширений пошук - номер запитання.
(http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php?razdel=all&type=id&type_val=37881)

.: Розділ: Мовознавство :: 3.12.2015 17.09.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Суми :: Запитання: 37903  
Ірина запитує:
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, де можно знайти правила пунктуації при дієприкмет.звороті, якщо він стоїть перед означувальним словом. Бо всюди пишеться інформація, що комами не виділяється, але вчитель сказала що є правила і їх потрібно самостійно знайти.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо переглянути:
Найголовніші правила пунктуації // Український правопис. — Київ, 2015. — С. 151-185. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil5.htm.
В них зазначено, що: "17. Для виділення відокремлених означень, виражених:
...в) дієприкметниками та прикметниками (як із пояснювальними словами, так і без них), поставленими перед іменником, якщо вони, виступаючи в ролі означення до іменника, мають ще обставинний відтінок («будучи», «бувши»...) або відділені від іменника іншими членами речення:
Дезорганізований раптовістю нічної атаки, ворог не встиг учинити скільки-будь сильного опору (Гончар). /165/
У червонім намисті, зав’язана великою хусткою, Марта була б дуже гарною молодицею (Нечуй-Левицький)..."
І, звичайно, правила можна знайти у підручниках з української мови.
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 2.12.2015 15.36.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.576594 seconds