Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39711
   


Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 37337  
Софія запитує:
будь ласка, допоможіть підібрати матеріали за темою: "Іншомовні запозичення в українських говірках"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Березовська Г. Г. Номінація спіднього одягу в говірках Східного Поділля [Електронний ресурс] / Г. Г. Березовська // Лінгвістика. - 2013. - № 1. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ling_2013_1_12.pdf.
Гвоздяк О. Запозичення з німецьким етимоном у структурі українських говірок Закарпаття [Електронний ресурс] / О. Гвоздяк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2008. - Вип. 12. - С. 116-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2008_12_27.pdf.
Гвоздяк О. М. Адаптація запозичень з німецьким етимоном в українські говірки Закарпаття на фонетичному рівні (приголосні) [Електронний ресурс] / О. М. Гвоздяк // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2010. - Вип. 8. - С. 102-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Sdzif_2010_8_19.pdf.
Головач Н. М. Лексичні румунізми в українській мові на діалектному та літературнонормативному рівнях : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. М. Головач; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2012. - 20 c.
НепВолошинова М. О. Динаміка традиційної предметної лексики в українських східнослобожанських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / М. О. Волошинова; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ, 2014. - 20 c.
Непоп Л. В. Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Л. В. Непоп ; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2003. - 23 c.
Пиц Т. Б. До проблеми дослідження німецьких запозичень в українській говірковій лексиці [Електронний ресурс] / Т. Б. Пиц // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 35. - С. 281-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_35_89.pdf.
Стрижаковська О. С. Назви хвороб у буковинських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. С. Стрижаковська; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SOSHBG.zip.
Туріс І. Ю. Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.09 / І. Ю. Туріс; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08tiygzo.zip.
Туріс І. Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області (соціолінгвістичний та лексичний аспекти) [Електронний ресурс] / І. Туріс // Мова і суспільство. - 2010. - Вип. 1. - С. 149–157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/mis_2010_1_20.p.df
Ур Л. Л. Назви їжі й кухонного начиння в південних ужансько-латорицьких угорських говірках Закарпатської області : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.09 / Л. Л. Ур; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2004. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04ullgzo.zip.
Цапулич Л. Т. Семантична структура іменників середньобаварської богемської говірки Закарпаття (на матеріалі зоосемізмів та соматизмів) : автореф. дис... канд. філол. наук / Л. Т. Цапулич; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2005. - 22 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05cltmzs.zip.
library.chnu.edu.ua/res/library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2008_0428_0429.pdf
http://www.philology.kiev.ua/php/4/7/Studia_Linguistica_5_1/362_368.pdf.http://www.philology.kiev.ua/php/4/7/Studia_Linguistica_5_1/362_368.pdf.
http://eprints.zu.edu.ua/6343/1/vip_58_5.pdf.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3050/1/Mohyla.pdf.
http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/nechaieva_n.o._lexical_germanisms_in_southeast_dialects_of_ukrainian_language.pdf.
http://evnuir.univer.lutsk.ua/bitstream/123456789/5502/1/23.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.10.2015 20.53.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій Кірсанов із міста: Запоріжжя :: Запитання: 37335  
Сергій Кірсанов запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допомжіть у пошуку літератури за темою "Соціолінгвістиін особливості мовної ситуації у Нью-Йорку: проблеми соціальної та мовної інтеграції російськомовних емігрантів в американському суспільстві". Дуже вдячний і з повагою, Сергій
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Масенко, Лариса Т. Нариси з соціолінгвістики : [посібник] / Лариса Масенко ; Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”. — Київ : Києво-Могил. акад., 2010. — 242, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 236-243 та у підрядк. прим.
2. Актуальні проблеми соціолінгвістики : зб. наук. праць / редкол.: О. Є. Семенець та ін. ; Навч.-метод. каб. вищ. освіти. — К., 1922. — 100 с. — Бібліогр. в кінці ст.
3. Соціолінгвістичні студії : [зб. ст.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Ставицька Л. О. (відп. ред.) та ін.]. — К. : Вид. дім Д. Бураго, 2010. — 285 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці ст.
4. Соціолінгвістика : навч. посіб. / Л.І.Антошкіна, Г.М.Красовська, П.І.Сигеда, О.М.Сухомлинов ; [відп. ред. та упоряд.: О.Сухомлинов] ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, Спілка пол. вчених м. Бердянська. — Донецьк : Юго-Восток, 2007. — 354 с. : табл. — Бібліогр.: с. 342-354. —. — Предм. покажч.: с. 330-340.
5. Соціолінгвістика і лексична семантика / Ю.Ю.Саплін ; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.». — Запоріжжя, 2007. — 259 с. — Бібліогр.: с. 228-255.
6. Вусик, Г. Л. Мовна ситуація як соціолінгвістичне поняття. // Лінгвістичні дослідження. — Харків, 2002. — Вип. 8. — С. 101-108.
7. Саранча, Галина. Сучасна еміграція у США: проблеми адаптації та збереження зв’язків з Україною. // Наукові записки. — Тернопіль, 2010. — Вип. 2. — С. 248-253.
8. Бушкова, В. В. Еволюція поглядів на проблему асиміляції українських емігрантів в Канаді та США. // Вісник. — Черкаси, 1999. — Сер. — С. 126-133.
http://ua-referat.com/Американська_соціолінгвістика
http://ur.co.ua/120/143-1-sociolingvistika.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6063/01-Stavitska.pdf?sequence=1
http://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/socjolingwistyka.pdf
http://bukvar.su/inostrannyj-jazyk/29503-Amerikanskaya-sociolingvistika.html
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/fil_2009_2/136-139.pdf
http://ua-referat.com/Проблеми_навчання_дітей_мігрантів
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=646

.: Розділ: Мовознавство :: 2.10.2015 18.39.44 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кристіна із міста: Кіровоград :: Запитання: 37310  
Кристіна запитує:
Логічний принцип класифікації слів мови
Наша відповідь:
Доброго дня, Кристіно!
Краще уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо). Від цього залежить наша відповідь. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гаценко І. О. Класифікація звуконаслідувальних слів української мови за їх семантичними ознаками [Електронний ресурс] / І. О. Гаценко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2003. - Вип. 7. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2003_7_18.pdf.
Данилова З. В. Поняття системності лексики, лексичних угруповань у мові та мовленні [Електронний ресурс] / З. В. Данилова // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 1. - С. 22-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2012_15_1_6.pdf.
Данилюк І. Г. Синкретизм у системі частин мови : автореф. дис... канд. філол. наук / І. Г. Данилюк; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06digscm.zip.
Данилюк І. Г. Проблема класифікації частин мови: досягнення і перспективи / І. Г. Данилюк // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Науковий вісник Херсонського державного університету : Лінгвістика : збірник наукових праць. Випуск І. - Херсон: Видавництво Херсонського держ. ун-ту, 2005. - С. 70-77.
Зубенко К. В. Логіко-семантичний принцип класифікації частин мови в європейському мовознавстві XIX – початку XX ст. [Електронний ресурс] / К. В. Зубенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 14(3). - С. 151-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_14(3)__29.pdf.
Ілик О. Класифікації дискурсивних слів у сучасному мовознавстві [Електронний ресурс] / О. Ілик // Лінгвістичні студії. - 2014. - Вип. 28. - С. 73-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/lingst_2014_28_12.pdf.
Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю. О. Карпенко. - 2-ге вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 336 c. - (Альма-матер).
Микитюк О.Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Р. Микитюк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 436, [2] c.
Якщо наша відповівідь Вас не задовольнить, задайте питання більш конкретно.

.: Розділ: Мовознавство :: 29.09.2015 13.45.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 37303  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела за темою: "Програма факультативу з української мови для 6 класу." Щиро вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Нове у програмах "Розвивальне навчання" та "Росток" : [добірка матеріалів про особливості програм] // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 36. - Методичний порадник. - 2012. - № 9. - С. 3-31.
Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання : 5-9 класи / Г. Т. Шелехова [и др.] // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 19-20. - С. 4-54.
Таранік-Ткачук, Катерина. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови у 2012-2013 навчальному році : (лист МОНмолодьспорт від 01.06.2012 року № 1/9-426) / К. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова, Н. Шинкарук // Дивослово. - 2012. - № 8. - С. 3-12.
Програма шкільного гуртка "Плекання української мови" // Позашкілля (Шкільний світ). - 2012. - № 12. - С. 13-23.
Програми соціальних та факультативних курсів з української мови - http://www.google.com.ua/url?url=http://1slovo.ucoz.com/dokument/perelicprogr.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB8QFjACahUKEwighbjC5KDIAhVFDiwKHcLCA0I&usg=AFQjCNEcWnSxy6X60DzFeOXVJlXREw548g
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання : українська мова : 5-9 класи / Г. Т. Шелехова [и др.] // Дивослово. - 2013. - № 5. - С. 2-14.
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році : з офіційних джерел // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 9. - С. 2-20.
Таранік-Ткачук, Катерина. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови у 2013-2014 навчальному році / К. Таранік-Ткачук, Г. Шелехова // Дивослово. - 2013. - № 7-8. - С. 2-12.
Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : лист від 26.06.2015 // Українська мова і література в школах України. - 2015. - № 7-8. - С. 3-35.
Нищета, Володимир. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність : програма дослідно-експериментального навчання української мови / В. Нищета // Українська мова і література в школах України. - 2015. - № 7-8. - С. 66-73.
Українська мова. Енциклопедія. - К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана», 2000. – С. 161.
Ярчук Н. Реалізація принципу наступності у процесі вивчення лексики і фразеології / Н. Ярчук // Українська мова і література в школі. – 2002. - № 2.
http://ru.calameo.com/read/0013525409adfd008c7c9
http://www.google.com.ua/url?url=http://nico-ukr.at.ua/f_stil.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCIQFjADOApqFQoTCOirx8jkoMgCFYwVLAod67QMzg&usg=AFQjCNEC2uJZUX9q3ybdjVc-_V0dsEjySw
http://www.ippo.org.ua/files/Українська_мова/Профілізація_навчання/ПРОГРАМА_РОБОТИ_ГУРТКА_ЗАГАДКИ_ФРАЗЕОЛОГІЇ_ДЛЯ_6_КЛАСУ.doc
http://www.google.com.ua/url?url=http://poippo.pl.ua/file/program_optional_ukr.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDQQFjAGOApqFQoTCOirx8jkoMgCFYwVLAod67QMzg&usg=AFQjCNETFUTeRCgT2MllBxelYb8maITCXA

.: Розділ: Мовознавство :: 28.09.2015 16.23.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 37251  
Світлана запитує:
Доброго дня,прошу допомогти мені у пошуку інформації для написання магістерської роботи на тему:"Епістолярна спадщина Ольги Кобилянської: мовностилістичний аспект".Завчасно дякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вознюк, В. О. Про Ольгу Кобилянську : Нові матеріали. Роздуми. Знахідки / В. О. Вознюк. - К. : Дніпро, 1983. - 183 с.
Дотик словом : листи Василя Стефаника до Ольги Кобилянської // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 4. - С. 18-19.
Ільків А. Ольга Кобилянська в листах Остапа Луцького [Електронний ресурс] / А. Ільків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2014. - № 19. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvvnufll_2014_19_10.pdf.
Ільків А. Роль концептів "любов-агапе" та "любов-ерос" в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / А. Ільків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2013. - № 13. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvvnufll_2013_13_11.pdf.
Кацімон О. А. Спільні лексичні елементи у творах і листах Ольги Кобилянської та реєстрі "Словаря чужих слів" Зенона Кузелі і Миколи Чайковського (1910) [Електронний ресурс] / О. А. Кацімон // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2012. - Вип. 25. - С. 220-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gotvnz_2012_25_28.
Качкан В. А. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні: панорама проблеми) : монографія / В. А. Качкан, О. В. Качкан ; Львів. нац. наук. б-ка ім. В.Стефаника НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2009. - 212 c.
Кобилянська О. Слова зворушеного серця : щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади / О. Кобилянська. – К. : Дніпро, 1982. – 359 с.
Криворучко К. І. "Я до послідного свого віддиху буду працювати для свого народу…”. Листи Ольги Кобилянської у фондах ЦДАВО України [Електронний ресурс] / К. І. Криворучко // Архіви України. - 2013. - № 5. - С. 146-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2013_5_11.pdf.
Лавренчук Ю. П. Лінгвостилістика концепту "душа" в епістолярній спадщині Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Ю. П. Лавренчук // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2013. - Вип. 27. - С. 140-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2013_27_15.pdf.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4, кн. 1 / ред.: М. Жулинський ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, НДІ Л. Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Луцьк : Вежа, 2007. - 556 c.
Листування Михайла Грушевського : [Листи-відповіді М. Грушевському] / ред.: Л. Винар; Укр. іст. т-во, НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г.Шевченка, Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ. - К., 2006. - 718 c. - (Епістоляр. джерела грушевськознавства; Т. 3).
Мазоха Г. С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини ХХ століття : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01 «Укр. л-ра» / Г. С. Мазоха. – К., 2007. – 36 с.
Михида С. П. Реконструкція психологічних портретів українських письменників кінця XIX - початку XX ст. на основі мегатексту : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / С. П. Михида; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2013. - 40 c.
Павлишин М. Ольга Кобилянська: прочитання / М. Павлишин. – Х. : Вид-во «Акта», 2011. – 359 с.
Палінська О.М. Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / О. М. Палінська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2004. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04pomiok.zip.
Подиряко О. П. Листи Лесі Українки до Ольги Кобилянської: до проблеми осмислення особистості адресантки / О. П. Подиряко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 12. - С. 111-115.
Починок Л. І. Ольга Кобилянська: Знайома постать у новому ракурсі : навч. посіб. / Л. І. Починок ; М-во освіти і науки. Кам'янець-Подільський державний університет. - Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2005. - 190 с.
Пустовіт В. Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників ХІХ ст. : монографія / В. Ю. Пустовіт ; Луган. нац. пед. ін-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ : Знання, 2008. - 284 c.
Ткач Л. О. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : монографія / Л. О. Ткач ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Кн.-ХХІ, 2007. - 703 c.
Томчук Л. В. Слово сповідальне. Українська жіноча проза (1887 - 1914) : монографія / Л. В. Томчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2010. - 333 c.
Томчук Л. В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Л. В. Томчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11TLVULK.zip

.: Розділ: Мовознавство :: 18.09.2015 15.44.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.590676 seconds