Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 35455
   


Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 33142  
Оля запитує:
Які б джерела Ви порекомендували для курсового дослідження на тему "Статистична структура тексту"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Перегляньет, будь ласка, наступні джерела:
http://intkonf.org/shestakevich-tv-visotska-va-metodi-matematichnoyi-lingvistiki-u-virishenni-movoznavchih-zavdan/
Шестакевич Т.В., Висоцька В.А. МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ У ВИРІШЕННІ МОВОЗНАВЧИХ ЗАВДАНЬ
http://library.kpi.kharkov.ua/NEW/MatematichLingv.pdf
Пасічник В.В., Щербина Ю.М., Висоцька В.А., Шестакевич Т.В. Математична лінгвістика. [Книга 1. Квантитативна лінгвістика] : [Навчальний посібник]. - Львів : «Повий світ -2000», 2012. -359 [1] с. http://science.crimea.edu/zapiski/2010/filologiya/uch_23_62_3fn/114-118.pdf
Бук С. Статистична структура роману Івана Франка «Борислав сміється»
http://www.lnu.edu.ua/page/n60/022.pdf
Бук С. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДОСВІД УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНИХ СЛОВНИКІВ МОВИ ПИСЬМЕННИКА
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2010_1/34.pdf
Левченко О.П., Нікольський Ю.В. Рецензія на книгу Бук С.Н. Основи статистичної лінгвістики : навч.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с.
https://www.sites.google.com/site/solomijabuk/publications
Перелік наукових публікацій Соломії Бук
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2007_4/14/7.pdf
Петровська М.Н. Лінгвістична статистика у загальному мовознавстві та фонології
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 21.12.2013 12.17.21 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Камілла із міста: Кременчук :: Запитання: 33122  
Камілла запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: "Становлення термінологічного апарату туризму". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Андрієнко Т. П. Становлення термінологічного апарату туризму та проблеми преркладацької відповідності / Т. П. Андрієнко, А. М. Семененко. – Режим доступу:
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3078/1/Andrienko_Semenenko.pdf
Виноградова Л. В. Терминология туризма английского и русского языков в синхронном и диахронном аспектах. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/terminologiya-turizma-angliiskogo-i-russkogo-yazykov-v-sinkhronnom-i-diakhronnom-aspektakh
Канатьева Н. С. Понятийный аппарат и терминология туризма / Н. С. Канатьева, Я. М. Абдуразакова // Основы туризма / Н. С. Канатьева, Я. М. Абдуразакова. – Астрахань, 2012. – С. 5–13. – Режим доступа: http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/Uchebnoe posobie 2012-2013/Kanateva_Abdoorazyakova.pdf
Краткий словарь технологических терминов международного туризма. – Режим доступа: http://www.e-reading.co.uk/djvureader.php/142971/3/Ismaev_-_Kratkiii_slovar'_tehnologicheskih_terminov_mezhdunarodnogo_turizma.html
Краткий толковый словарь основных профессиональных терминов, понятий и определений, используемых в туризме. – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/senin_metod6.htm
Понятійний апарат туризму // Організація туризму: підруч. / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна [та ін.] ; за ред. І. М. Писаревського. – Х., 2008. – С. 25. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/10928/1/ОРГАНІЗАЦІЯ_ТУР.pdf
Пустовойтенко С. И., Сарян А.А. Проблемы терминологии туризма / С. И. Пустовойтенко, А. А. Сарян // Рос. предпринимательство. – 2012. – №7. – С. 131–138. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/pustovojtenko.htm
Современная терминология и понятийный аппарат международного туризма. – Режим доступа: http://goto.aha.ru/content/sovremennaya-terminologiya-i-ponyatiinyi-apparat-mezhdunarodnogo-turizma
Стецько Н. Основні поняття і визначення туризму як сфери діяльності. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU/geogr/2011_1/4/002Stetsko.pdf
Стецько Н. Туристична термінологія в контексті світового досвіду та українського законодавства / Н. Стецько // Наук. зап. ТНПУ, Сер. Географія. – Т., 2007. – С. 120–125.
Федорченко В. К. Туристський словник-довідник / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. – К. : Дніпро, 2000. – 160 с.
Черненко І. М. Особливості формування терміносистеми галузі туризму в українській мові. – Режим доступу: http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?t=956
Черненко І. М. Словотвірна деривація в термінології (на матеріалі термінів із галузі туризму). – Режим доступу: http://library.svpurst.crimea.ua/dudchenko/165/fulltext/knp108/knp108_117-120.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 18.12.2013 13.30.38 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Жмеринка :: Запитання: 33118  
Ірина запитує:
Шановна довідко, допоможіть знайти інтернет-ресурси за темою: "Інформативно недостатні слова та їхнє місце в системі української мови" Дуже вдячна за всю попередню допомогу та за допомогу за цим запитанням)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Бондар О. ГРАМАТИЧНА ПРИРОДА ПІДМЕТА АНАЛІТИЧНОЇ БУДОВИ. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/287

Іваницька Н. Л. “ПОВНОЗНАЧНЕ СЛОВО” З ПОЗИЦІЙ
СУЧАСНОГО ОСМИСЛЕННЯ ЙОГО ЛІНГВАЛЬНОЇ СУТНОСТІ. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3356/1/Ivanytska.pdf

Іваницька Н.Л., Теклюк В.Я. «Традиційний» член речення в аспекті сучасних інтерпретацій «повнозначності» слова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Philologia/22224.doc.htm

Коваль Л. М. Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.М. Коваль; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 23 с. – Режим доступу: http://www.disser.com.ua/contents/3880.html

Складні випадки аналізу підмета. – Режим доступу: http://skaz.com.ua/informatika/2272/index.html?page=3

Терещенко С. С. Лексико-семантична парадигма широкозначних слів української мови. : Дис... канд. наук: 10.02.01 - 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345894.html

.: Розділ: Мовознавство :: 17.12.2013 22.00.52 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирося із міста: Львів :: Запитання: 33101  
Мирося запитує:
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу для курсової роботи на тему "Засоби магічної функції мови на основі текстів обрядів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миросю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Т.М. Андрєєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09atmpuf.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Андрушко Л.М. Український рушник - поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва (функція, типологія, семантика і художні особливості): автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Л.М. Андрушко ; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2009. — 17 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09almsho.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гаврилюк Е.Є. Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонального аспекту: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Е.Є. Гаврилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99geesfa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Голі-Оглу Т. В. Семантичні опозиції у слов’янській мовній картині світу та їх відображення в народних обрядах і віруваннях // Слов’янський вісник. — Рівне, 2003. — Вип.3: Сер.: Філологічні науки. — С.26–31.
Жуйкова М. В. Метафора й обряд / М. В. Жуйкова // Мовознавство . - 2003. - № 6. - С. 55-60.
Іщенко, Олександр. Магічні тексти на уроках української мови : (на прикладі вивчення синонімів) / Олександр Іщенко // Початк. школа. — 2012. — № 9. - С. 56-57.
Конобродська В. Л. Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах: Автореф. дис... канд. філол. наук / В. Л. Конобродська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 1999. - 21 с.-
Конобродська, Валентина. Поліські архаїчні магічні обряди: структура, семантика, обряди // Волинь філологічна: текст і контекст. — Луцьк, 2007. — Вип. 4: Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контексті. — С. 295–305.
Міндер Т. Й. Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка: Автореф. дис... канд. філол. наук / Т. Й. Міндер; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2005. - 18 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mtysjd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Осінчук Ю. Історія української богослужбово-обрядової лексики: монографія / Ю. Осінчук; Ін-т укр. мови НАН України. - К. : Вид. дім Д.Бураго, 2009. - 176 с.
Семенова М. О. Відбиток міфологічних уявлень у мові українців та традиційній обрядовості // Мова і культура. — К., 2000. — Т.3, вип.1: Національні мови і культури в їх специфіці і взаємодії. — С.245–249.
Фабіан М. Семантика етикетних іменників на позначення культової обрядовості в сучасній українській мові // Християнство й українська мова. — Львів, 2000. — С.234–237.
Філіпчук М. В. Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому дискурсі: автореф. дис... канд. філол. наук / М. В. Філіпчук; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. - К., 2007. - 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07fmvuod.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Список літератури-http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/ukrayinska_0.doc
http://www.harmony.com.ua/text/338.html

.: Розділ: Мовознавство :: 16.12.2013 17.32.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 33074  
Ольга запитує:
Які б джерела Ви порекомендували для курсового дослідження на тему "Дискримінація за мовною ознакою"?
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 12.12.2013 17.16.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.47752 seconds