Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 37257
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 35256  
Анастасія запитує:
У чому полягає редагування перекладу
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
РЕДАГУВАННЯ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ЯКІСНОГО ПЕРЕКЛАДУ / ГУЛА Є.А. – Режим доступу: http://www.uta.org.ua/data/loads/Gula.pdf
Редагування або вичитування перекладів текстів. Основні напрямки редагування перекладів. – Режим доступу: http://antario.kiev.ua/ua/3_7
Переклад і редагування наукових текстів. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1589031540670/dokumentoznavstvo/pereklad_redaguvannya_naukovih_tekstiv#17
Редагуваня перекладів. Лекція 2: Методи перекладу. Етапи створення та редагування перекладу. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=TrzvlSI597o
Норми редагування перекладів / Зіновій Партико. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_7_3.pdf
Основи теорії редагування перекладів : конспект лекцій / укладач : Ребрій О. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 88 с. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6049/2/redaguvannia.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 31.10.2014 17.25.06 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна Василівна із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 35224  
Тетяна Василівна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал по топоніміці Дніцпропетровської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно Василівно!
За Вашим запитом знайшлася наступна інформація:
1. Зеленська Л.І. Топонімія Дніпропетровської області: навчальний посібник / Л.І. Зеленська. – Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2001.
2. Зеленська Л.І. Топонімія гідронімів Дніпропетровської області: семантичний, лінгвистичний, картографічний аналіз // Вісник Дніпропетровського університету. – 2002. -Вип.4. Геологія. Географія. - С. 26-33.
3. Лучик, В. В. Середньонаддніпрянська прабатьківщина слов’ян з лінгвістичного погляду [Текст] / В. В. Лучик // Мовознавство. - 2008. - N 2/3. - С. 62-76.
4. Лучик, В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" [Текст] / В. Лучик // Мовознавство. - 2009. - N 3/4. - С. 16-24.
5. Никонов, В. А. Краткий топонимический словарь [Текст] / В. А. Никонов ; ред. В. И. Белев. - М. : Мысль, 1966. - 509 с.
6. Янко, М. П. Топонімічний словник України [Текст] : Словник-довідник / М. П. Янко. - К. : Знання, 1998. - 432 с.
http://prj-pgpu.narod.ru/prj_17_07.pdf
Афанасьев О. Е., Троценко А. В. Категория «легенда» в региональном топонимическом пространстве (на примере Днепропетровской области Украины)
https://gorod.dp.ua/history/article_ru.php?article=97
Історія та топоніміка Кам’янского кін. XIX- поч. XX ст.
http://mkavun.narod.ru/toponim.html
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА ДНЕПРОПЕТРОВСКА (УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ, ПЕРЕУЛКИ И ДР.)
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 29.10.2014 10.13.40 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана Лозко із міста: Житомир :: Запитання: 35171  
Оксана Лозко запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти монографічну чи періодичну наукову літературу англійською мовою на 250-300сторінок на тему, близьку до спеціальності переклад, мова,мовознавство,філолгія чи лінгвістика. Велике спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Будь ласка, уважніше читайте "Правила" нашої довідки:
"Тематичний пошук здійснються лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами".

.: Розділ: Мовознавство :: 23.10.2014 10.21.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таміла із міста: місто Берегово :: Запитання: 35155  
Таміла запитує:
Назви релігійних свят у говірці села.
Наша відповідь:
1. http://philology.lnu.edu.ua/bakalavrat/Dialekt_praktyka_rob_prohr_Hlibczuk.pdf

2. http://www.referat-sochinenie.ru/add/inostrannye_yazyki_i_yazykoznanie/osoblivost_govrkovogo_movlennya_jitomirsko_oblast.html

3. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2838/1/narod_lexic.pdf

4. http://knowledge.allbest.ru/moscow/3c0b65625b3ac78a5d53a88521316c27_2.html

5. http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf

6. http://www.haidamaka.org.ua/0016.html

7. Жилко Ф.Т. Говори української мови.- К.: Рад. шк., 1958.- 172 с.

8. Скуратівський Василь Тимофійович
Дідух / Василь Скуратівський; Iл. О.М.Коваля, Н.Г.Коваль. - К. : Освіта, 1995. - 271 с.

9. Говірка села Машеве Чорнобильського району / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, НАН України; ред. Л. А. Москаленко. - К. : Довіра. - 2003
Ч. 1 : Тексти / укл. : Юрій Бідношия, Людмила Дика. - 2003. - 455,[1] с. : фото. - Словник рідковживаних слів: с. 450-453

10. Говірка села Машеве Чорнобильського району / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, НАН України; ред. Л. А. Москаленко. - К. : Довіра. - 2003
Ч. 3 : Матеріали до лексичного атласу української мови / укл. : Юрій Бідношия, Ганна асилівна Воронич, Л. В. Дика [та ін.]; авт. передм. : Л. А. Москаленко. - 2003. - 225,[1] с. : фото. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

11. Горбач, Олекса.
Північно-Наддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів Львівської области : відбитка з "Наукових Записок" Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені, т. 7(10), 1965 / Олекса Горбач. - Мюнхен : Logos, 1965. - 103 с

Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України: Лексика. — Ужгород, 1958-1993. — Ч.І-ІІІ.

12. Руснак  Н. О.  Діалектний текст про Пасху і його варіантні вияви в південно-західному наріччі// Діалектологічні студії. 6 : Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації / відп. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2006. – С. 303 – 311.

13. Гуйванюк  Н. В.  Специфіка біблійної тематики у фольклорних різдвяних текстах (на матеріалі колядок с. Стебні Путильського району Чернівецької області) / Н. В. Гуйванюк, Н. О. Руснак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / наук. ред. В. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2008. – Вип. ХІХ – ХХ. – С. 92 – 98 (сформульовано положення статті, проаналізовано та описано фактичний матеріал, обґрунтовано висновки).

14. Руснак  Н. А.  Обряды календарно-зимнего цикла на Гуцульщине: колядки с. Стебни Путильского района Черновицкой области // Международ. науч. симпозиум [„Актуальные тенденции в исследовании славянских языков, литератур и культур”] (Клуж-Напока, Румыния, 19 – 20 июня 2008 г.) : тезисы докл. – Клуж-Напока : Universitatea Babe?-Bolyai Cluj-Napoca, 2008. – С. 59 – 60.

15. Баран Г.
Очима чесними Христовоскресними поеми тчуть : Релігійна лексика в збірці Павла Тичини "Соняшні кларнети" / Ганна Баран // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 5. - С. 29-33. - Бібліогр.: 7 назв.
У статті проаналізовано особливості лексики поетичної збірки "Соняшні кларнети". Павло Тичина постає як поет з глибоко християнською символікою, оригінальними художніми образами, водночас закорінений у традиції й звичаї свого народу, у християнську релігію й віровання. Уживання релігійної лексики надає віршам П. Тичини пафосного й урочистого характеру.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.10.2014 15.31.36 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: м. Чернігів :: Запитання: 35085  
Віктор запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію: Збагачення словникового запасу молодших школярів
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути таку інформацію:
Збагачення словникового запасу молодших школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення . — Режим доступа :
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/91157.htm
Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань. — Режим доступа :
http://uchil.net/?cm=158537
Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення. — Режим доступа :
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466480
Дипломна робота "Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення". — Режим доступа :
http://refoteka.ru/r-138330.html
*****
«Збільшення словникового запасу» // English (Шкільний світ). 2010. № 46. С. 9—11.
Бойкова, Н. Загальновживана лексика та стилістично забарвлені слова // Українська мова та література (ШС). 2013. № 1/2. С. 54—56.
Бойкова, Н. Розвиток словникового складу. Застарілі слова й нові (неологізми) // Українська мова та література (ШС). 2013. № 1/2. С. 57—59.
Денисова, Т. «Учись говорить» // Воспитание школьников. 2011. № 9. С. 22—26.
Лобчук, О. Збагачення словникового запасу молодших школярів // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання. 2014. № 4. С. 81—86.
Россихіна, О. Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовизначення та майбутню професійну орієнтацію // Рідна школа. 2011. № 1/2. С. 74—76.
Холодова, Т. «Звучащие картинки» — новый взгляд на развитие активной речи малышей // Дошкольное воспитание. 2011. № 9. С. 47—51.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.10.2014 10.01.52 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.405629 seconds