Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39481
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Бориспіль :: Запитання: 37204  
Тетяна запитує:
доброго дня. мені потрібно наукове повідомлення наукового дослідника, мовознавця для формування сучасних уявлень про текст Ірини Миколаївни Кочан.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
На жаль, "наукового повідомлення наукового дослідника" нам знайти не вдалося. Пропонуємо Вам ознайомитися зі статтями І. Кочан та самостійно скласти повідомлення:
Кочан І. Біобібліографічні словники – скарбниця національної культури [Електронний ресурс] / І. Кочан // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2012. - Вип. 57. - С. 117-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_fil_2012_57_15.pdf.
Кочан І. М. Велика подія в біологічній термінографії (рецензія на "Словник української біологічної термінології") [Електронний ресурс] / І. М. Кочан // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 10. - С. 86-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2013_10_12.pdf.
Кочан І. М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові : монографія / І. М. Кочан; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2004. - 518 c.
Кочан І. Ксенізми як елементи міжкультурної комунікації / І. Кочан // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Інозем. мови. - 2007. - Вип. 14. - С. 291-297.
Кочан І. Правнича термінологія крізь призму лінгвістики [Електронний ресурс] / І. Кочан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2014. - № 791. - С. 112-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPUT_2014_791_25.pdf.
Кочан І. М. Проблема національного і запозиченого в термінології [Електронний ресурс] / І. М. Кочан // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 1. - С. 268-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_1_56.pdf.
Кочан І. Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності / І. Кочан // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2005. - № 538. - С. 3-10.
Кочан І. М. Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами в сучасній українській мові : автореф. дис... д-ра філол. наук / І. М. Кочан ; НАН України. Ін-т укр. мови. - К., 2006. - 39 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kimsum.zip.
Кочан І. Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації) / І. Кочан // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 593. - С. 3-7.
Кочан І. Словники Івана Шелудька: погляд з позицій XXI ст. / І. Кочан // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2010. - № 676. - С. 102-106.
Кочан І. СловоСвіт 2012 [Електронний ресурс] / І. Кочан, Б. Рицар // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2012. - № 6. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ssia_2012_6_15.pdf.
Кочан І. СловоСвіт’2010. Обговорення проблем української термінології [Електронний ресурс] / І. Кочан, Б. Рицар // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2011. - № 1. - С. 29-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ssia_2011_1_8.pdf.
Кочан І. Терміни з компонентами фіт(о)-...-фіт(о) в українському науковому мовленні [Електронний ресурс] / І. Кочан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2013. - № 765. - С. 43-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPUT_2013_765_10.pdf.
Кочан І. М. Термінологія: національна чи міжнародна? / І. М. Кочан // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - № 648. - С. 3-8.
Кочан І. Українське термінознавство 1920-х років: погляд з позицій ХХI століття [Електронний ресурс] / І. Кочан // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2011. - Вип. 52. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_fil_2011_52_13.pdf.
Кочан І. М. Українське термінознавство 1940 - 1950-х рр. / І. М. Кочан // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2011. - № 709. - С. 74-78.
Кочан І. М. Українське термінознавство 1960 - 1990-х років / І. М. Кочан // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 733. - С. 24-28.
Кочан І. Українські лінгводидакти крізь призму часу : словник-довідник / І. Кочан, Н. Захлюпана; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів : ПАІС, 2009. - 168 c.
Кочан І. М. Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення [Електронний ресурс] / І. М. Кочан // Термінологічний вісник. - 2011. - Вип. 1. - С. 156-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/terv_2011_1_18.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.09.2015 14.39.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Мукачево :: Запитання: 37202  
Катерина запитує:
Доброго дня, напишіть будь-ласка, де можна знайти програму з української мови для зуманітарно-педагогічних коледжів, ящо можна вкажіть електронні варіанти. Буду дуже вдячна довідці за інформацію!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, дуже мало інформації за Вашим запитом, пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Яворська, С. Т. Українська мова в перших програмах. // Вісник. — Черкаси, 2004. — Сер. — С. 168-176.
http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/pk/pravpr/pr_pr_gpk.pdf
http://vzvo.gov.ua/navchalni-prohramy/82-ukrainian-language-for-university.html
https://drive.google.com/file/d/0B33J2LeCrTJ_S3dRT21HbzY5Z1E/view?pli=1
http://kmt-college.kiev.ua/ru/programi/programi_vstupnih_viprobuvan_z_ukraiinskoii_movi.html
http://www.vnz.univ.kiev.ua/content/school/40

.: Розділ: Мовознавство :: 11.09.2015 10.32.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталья із міста: Одесса :: Запитання: 37140  
Наталья запитує:
Помогите пожалуйста подобрать литературу для практической работы на тему "Синонимия, антонимия, как средство выразительности языка."
Наша відповідь:
17.08.2015
№ 37140
Помогите пожалуйста подобрать литературу для практической работы на тему "Синонимия, антонимия, как средство выразительности языка."

Шановна, Наталья, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:

1)Вартаньян, Э. Путешествие в слово: Кн. для учащихся ст. классов.– 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1982.– 223 с., ил.
2)Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М. В. Панов. – М.: Педагогика, 1984. – 352 с., ил.
3)http://gramma.ru/RUS/?id=6.14
4)http://www.myfilology.ru/yazykoznanye/synonymy-antonime/
5)http://tapemark.narod.ru/les/035b.html
6)http://bibliofond.ru/view.aspx?id=18341

.: Розділ: Мовознавство :: 17.08.2015 10.53.17 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: світловодськ :: Запитання: 37130  
Юлія запитує:
Дорого дня!Допоможіть,будь ласка, знайти інформацію для написання бакалаврської роботи на тему "Етапи вивчення розвитку монологічного мовлення при вивченні української мови як іноземної" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Василенко Н. В. Роль принципу урахування рідної мови іноземних студентів у процесі навчання української орфоепії [Електронний ресурс] / Н. В. Василенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. - 2010. - Вип. 1.31. - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmdup_2010_1.31_11.pdf.
Василенко Г.Л. Технологія відбору текстів для читання з метою навчання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / Г. Л. Василенко, О. В. Рябоконь, Л. Ф. Слободянюк // Наукові записки [Вінницького національного аграрного університету]. Сер. : Соціально-гуманітарні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/naukzv_2013_2_4.pdf.
Гончарук О. В. Рольова гра як метод комунікативного підходу до вивчення української мови як іноземної [Електронний ресурс] / О. В. Гончарук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 38. - С. 249-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_38_77.pdf.
Горіна Ж. Д.
Мовленнєво-культурна адаптація іноземних студентів шляхом аналізу креолізованих текстів української реклами [Електронний ресурс] / Ж. Д. Горіна, А. А. Гадомська // Наука і освіта. - 2014. - № 10. - С. 51-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NiO_2014_10_13.pdf.
Горіна Ж. Д. Розвиток українського розмовного мовлення студентів національних груп нефілологічних факультетів вищих навчальних закладів південного регіону України [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ж. Д. Горіна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - О., 2001. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
Єрмоленко С. Специфіка методики навчання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. - 2014. - № 2. - С. 260-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmdpu_2014_2_44.pdf.
Зарицька А. І. Інноваційні методи викладання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / А. І. Зарицька, Ю. В. Турченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 44. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpviknu_2013_44_34.pdf.
Козак Л. В. Психолінгвістичний аспект навчання української мови іноземних студентів у немовному ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. В. Козак // Психолінгвістика. - 2010. - Вип. 5. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2010_5_7.pdf.
Коротун О. Лінгводидактичне середовище як фактор ефективного засвоєння української мови іноземними студентами [Електронний ресурс] / О. Коротун // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2014. - № 9(2). - С. 306-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2014_9(2)__44.pdf.
Кудіна Т. М. Українська мова як іноземна (початковий курс) : [підручник] / Т. М. Кудіна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т дистанц. навч. — К. : Вид. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 334 с.
Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 11 - 12 квіт. 2013 р., Київ / ред.: М. М. Бондарчук, І. В. Жогіна; Укр. асоц. викладачів рос. мови та л-ри, Нац. авіаці. ун-т. - К. : НАУ, 2013. - 156 c.
Палінська О. Крок-1. Українська мова як іноземна. Елементарний / основний рівень А1-А2 [Текст] : кн. для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 80, [2] с.
Солодар Л. В. Діалогічне мовлення - основний вид мовленнєвої діяльності при вивченні української мови як іноземної [Електронний ресурс] / Л. В. Солодар // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2011. -N 2. - С. 163-167. – Режим доступу: http://visnyk.vntu.edu.ua/article/download/1569/3742.
Станкевич Н. Види мовленнєвої діяльності в аспекті лінгводидактики / Н. Станкевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 40–47.
Станкевич Н. Навчально-мовленнєва ситуація у діалогічному мовленні: стратегія моделювання [Електронний ресурс] / Н. Станкевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – С. 53–60. – Режим доступу: http://philology.lnu.edu.ua/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_05_2010/08_stankevycz.pdf.
Станкевич Н. Основні прийоми говоріння в курсі української мови як іноземної / Н. Станкевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 289–292.
Станкевич Н. Розвиток писемного мовлення у студентів-іноземців / Н. Станкевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 226–237.
Тепла О. М. Використання свідомо-практичного методу у навчанні української мови як іноземної [Електронний ресурс] / О. М. Тепла // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 1. - С. 137-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2013_1_31.pdf.
Тепла О. М. Реалізація інтерактивних форм навчання на заняттях із дисципліни "Українська мова як іноземна" [Електронний ресурс] / О. М. Тепла // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2014. - Вип. 29. - С. 154-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapp_2014_29_35.pdf.
Трач Н. С. Використання методу драматизації у викладанні української мови як іноземної (на прикладі комунікативної теми "Подорожі") [Електронний ресурс] / Н. С. Трач // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 37. - С. 287-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_37_91.pdf.
Українська мова як іноземна : навч. посіб. / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська, О. Б. Литвин, М. П. Сахній; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. — 232 с.
Швець Г. Д. Становлення методики викладання української мови як іноземної [Електронний ресурс] / Г. Д. Швець // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(4). - С. 361-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pspo_2013_39(4)__60.pdf.
Швець Г. Розвиток навичок діалогічного мовлення при вивченні української мови в іншомовній аудиторії [Електронний ресурс] // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 300–311. – Режим доступу: http://philology.lnu.edu.ua/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_05_2010/08_stankevycz.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Мовознавство :: 10.08.2015 15.12.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій_12 із міста: Чернівці :: Запитання: 37117  
Віталій_12 запитує:
Доботй вечір) Допоможіть знайти і СКАЧАТИ пробні тести ЗНО (і варіанти минулих років) з Французької мови
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
ЗНО 2010 французька мова. Онлайн тест, ЗНО 2011 французька мова. Онлайн тест, ЗНО 2014 французька мова. Онлайн тест - http://zno.fizika.kiev.ua/index.php/zno-frantsuzka-mova
Тести ЗНО онлайн з французької мови 2010 р. - http://zno.osvita.ua/french/84/
Тести ЗНО онлайн з французької мови 2011 р. - http://zno.osvita.ua/french/83/
Тести ЗНО онлайн з французької мови 2012 р. -http://zno.osvita.ua/french/82/
Тести ЗНО онлайн з французької мови 2013 р. -http://zno.osvita.ua/french/81/
Тести ЗНО онлайн з французької мови 2015 р. -http://zno.osvita.ua/french/150/
Тести ЗНО з французької мови (2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р.) - http://vseprozno.at.ua/index/zno_z_francuzkoji_movi/0-20
Французька мова - тест ЗНО з відповідями, 2015 - http://buki.com.ua/materials/

.: Розділ: Мовознавство :: 30.07.2015 23.45.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.476682 seconds