Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38903
   


Автор запитання: Валерія Руссу із міста: Кіровоград :: Запитання: 36518  
Валерія Руссу запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти будь-яку інформацію для курсової роботи на тему: "Метафора в поетичній збірці Марії Матіос "Жіночий аркан в саду нетерпіння" ".
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє!
На жаль, дуже мало інформації за Вашим запитом. Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Больбат С. "Ніхто нікому нічого не винен, крім совісті..." : [Марія Матіос ] / С.Больбат // Літературна Україна. - 2011. - 13 жовт. - С. 4.
Родик К. Армагедон пам'яті : психоаналіз від Марії Матіос / К. Родик // Україна молода. - 2012. - 13 черв. - С. 11.
[Слово про автора] // Матіос, Марія Василівна. Солодка Даруся. - Львів, 2005. - С. 2-а с. тит. арк.
Марія Матіос - http://ukrcenter.com/Література/19535/Марія-Матіос/Біографія
Чотири пори життя Марії Матіос - http://h.ua/story/243595/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Матіос_Марія_Василівна
http://www.kuzneclib.in.ua/HTMLS/Osob/Matios.html
http://scaspee.com/6/post/2013/10/the-modification-of-female-character-in-maria-matioss-intimate-lyrics-lilik-o-o.html
http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/281/
Караванський, Святослав. Лист до Героя пера - Марії Матіос [Текст] : листи, статті, інтерв'ю і таке інше / С. Караванський. - Львів : БаК, 2013. - 219 с.
Пена Л. Діалектизми в поезії Марії Матіос / Л. Пена // Наукові записки. — Вінниця, 2011. — Вип. 13. — С. 210-215.
Соболь В. О. Не будьмо тінями зникомими : навч.-метод. посіб. / В. О. Соболь ; Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк : Сх. вид. дім, 2006. - 256 c.
”Я беруся за перо, коли мені є що сказати” : метод.-бібліогр. матеріали до 50-річчя від дня народж. Марії Матіос / Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка ; [підгот. Л. Лисак, А. Лупан ; ред. О. Блошко]. — Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2009. — 23 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.04.2015 12.41.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: м. Єнакієве :: Запитання: 36500  
Катерина запитує:
Доброго дня! Можете порадити літературу для курсової з теми " Функційно-семантичне навантаження заголовків сучасної української преси"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам такі посилання за означеною темою:
http://uchil.net/?cm=136823
Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1253
Майборода Л. І. До проблеми лаконічності і семантичної місткості газетних заголовків
http://www.academia.edu/10782626/Складні_слова_в_мові_сучасної_української_преси_структура_та_стилістичні_функції_автореферат_дисетації_на_здобуття_наукового_ступеня_кандидата_філологічних_наук
МИСЛИВА-БУНЬКО І. СКЛАДНІ СЛОВА В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ : СТРУКТУРА ТА СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ: АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
1. Абрамович, А. В. Практикум по литературному редактированию [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В. Абрамович, Э. А. Лазаревич ; ред. А. В. Западов. - М. : Издательство Московского университета, 1974. - 432 с.
2. Бакало, А. Заголовок друкованого ЗМІ: рекламний слоган? Текст] / А. Бакало // Друкарство. – 2006. – N5. – С. 36-40.
3. Барыкин, К. К. Пишу, печатаю, диктую... [Текст] : рассказы о журналистском инструментарии, история, техника применения, разбор практики, советы / К. К. Барыкин. - изд. 2-е, перераб. - М. : Политиздат, 1979. - 125 с.
4. Бойчук, М. Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань [Текст] / М. Бойчук // Українська мова. – 2002. – N2. – С. 97-104.
5. Грицюк, Л. Образно-семантичний підхід до класифікації заголовків [Текст] / Л. Грицюк // Українська мова. – 1992. – N2. – С. 51-55.
6. Куракова, С. Загальнодискурсивні особливості газетної статті [Текст] / С. Куракова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - N3. - С. 132-138.
7. Пещак, М. Правопис заголовків [Текст] / М. Пещак // Дивослово. – 1994. – N12. – С. 44-47.
8. Сиберт, Ф. С. Четыре теории прессы [Текст] / Ф. С. Сиберт, У. Шрамм, Т. Питерсон ; пер.с англ. М. Полевая. - М. : Вагриус, 1998. - 224 с. - 3.60 грн.
9. Солганик, Г. Я. Лексика газеты (функциональный аспект) [Текст] : учебное пособие для вузов по специальности "Журналист" / Г. Я. Солганик. - М. : Высшая школа, 1981. - 112 с.
10. Тимошек, М. Особливості редакторської підготовки окремих складових тексту: заголовки, цитати [Текст] / М. Тимошек // Друкарство. – 2005. – N2. – С. 42-48.
Успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 2.04.2015 13.33.27 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: киев :: Запитання: 36482  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка написати курсову роботу на тему Культура реферативних видань. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Инструкция для рефератов и редакторов реферативного журнала : Выпуски по машиностроению / Гос. ком. Совета Министров СССР по науке и технике, Акад. наук СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. — М., 1970. — 20 с.
2. Методические рекомендации по оценке качества реферативного журнала ВИНИТИ / сост.: М.М. Мельникова, В.Г. Захваткина, А.Е. Конюшко и др. — М. : ВИНИТИ, 1987. — 37 с.
3. Методические рекомендации по подготовке выпусков реферативной информации о педагогике и школе в СССР / АПН СССР, НИИ общ. педагогики АПН СССР; [Л. Я. Белова]. — М. : НИИОП, 1985. — 25 с.
4. Євтушенко, В. М. Реферативні інформаційні ресурси як інтеграційна основа системи наукової комунікації. // II Міжнародний форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства». — К., 2010. — Ч. 1. — С. 200-206.
5. Коновалова, О. Реферативний переклад як важливий аспект перекладацької діяльності. // Вісник. — Івано-Франківськ; Горлівка, 2007. — Вип. 15-16, ч. 2. — С. 135-138.
6. Карташов, Р. Про створення реферативних журналів України. // Проблеми розвитку інформаційного середовища. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 34-41.
7. Олійник, А. Д. Методика реферативного перекладу ресурсів Інтернету з англійської мови (на прикладі текстів із аграрної економіки). // Науковий вісник. — К., 2006. — Вип. 99. — С. 234-239.
8. Тріщук, О. В. Точність реферативного тексту. // Технологія і техніка друкарства. — К., 2006. — Вип. 3 (13). — С. 126-135.
9. Тріщук, О. Цілісність реферативного тексту. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2007. — Вип. 15. — С. 484-489.
10. Панченко, М. А. Использование справочных (реферативных) карточек как один из приемов обучения грамматике. // Наук. вісн. — Одеса, 2005. — N11-12. — С. 97-106.
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/vkp_2013_11_4.pdf
http://studopedia.org/2-162095.html
http://studopedia.org/2-162097.html
http://studopedia.org/2-162105.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjAD&url=http://www1.nas.gov.ua/publications/news/Documents/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%842012/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0.ppt&ei=kJgbVZPlKMGwsAG8kYDYAg&usg=AFQjCNHpfxd2FyQQqtBtAYBI8-Rg2ojCSw&cad=rja
http://ukrefs.com.ua/29334-Vidi-pravok-u-referativnomu-tekst.html
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5848/1/Sharunenko.pdf
http://library.kpi.kharkov.ua/lutovinova.pdf
http://otherreferats.allbest.ru/programming/00131956_0.html
http://knigilib.com/book/157-nacionalna-sistema-referuvannya-ukrayinskoyi-naukovoyi-literaturi-monografiya-soroka-m-b/10-22-ukrayinski-referativni-vidannya-90-x-rr-xx-st.html
http://lib.iitta.gov.ua/7238/2/Godz.pdf
http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/ukladannya_oglydovih_dokumentiv.pdf?PHPSESSID=c5d0c5bdb7142c2b52dfaf65828d93ac
http://ua-referat.com/Характеристика_типів_і_видів_видань
http://library.nung.edu.ua/storiinkami-fakhovikh-vidan-vipusk-5.html

.: Розділ: Мовознавство :: 31.03.2015 17.36.31 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Острог :: Запитання: 36445  
Тетяна запитує:
Здрастуйте! Допоможіть мені будь ласка знайти джерела інформації для моєї курсової роботи тема якої звучить так: "Засоби інтимізації тексту у жіночих глянцевих журналах" На перед дуже вам вдячна)
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Волинчик О. С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / О.С. Волинчик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2007. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07vosptm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Декшна Т. А. Типологія засобів інтимізації в англомовних і україномовних рекламних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Т. А. Декшна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2013. - 19 c.
Корольова А. В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті / А. В. Корольова ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - К., 2002. - 267 c.
Космеда Т. А. Мовознавча наука на службі у журналістики: до питання про вивчення категорії інтимізації (аналіз наукової розвідки А.В.Корольової) / Т. А. Космеда // Ученые записки. — Симферополь, 2005. — Филология. — С. 69-73.
Палійчук А. Л. Теперішній наративний час як засіб інтимізації / А. Л. Палійчук // Філол. трактати. - 2012. - 4, № 1. - С. 88-92.
Пічкур В. В. Реальне значення інтимізації / В. В. Пічкур // Українська мова і література в Київському університеті. — К., 1999. — С. 114-116.
Потятиник У. О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / У. О. Потятиник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 21 c.
Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.
Сушко М. О. Лексико-стилістичні особливості китайського рекламного тексту [Електронний ресурс] / М.О. Сушко. – Режим доступу: http://pritsak-center.com/book/Issue_2-3/16_Sushko.doc.
Шиліна А. Методологічні підходи до аналізу російськомовного жіночого журналу як системи-супертексту [Електронний ресурс] / А. Шиліна // Магістеріум. Журналістика. - 2012. - Вип. 49. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Magisterium_j_2012_49_12.pdf.
Яскевич О. К. Механізм перетворення різних номінацій у лексичні засоби інтимізації / О. К. Яскевич // Пробл. гуманіт. наук. - 1999. - Вип. 3. - С. 163-172.
Це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2015 22.22.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елизавета із міста: Киев :: Запитання: 36440  
Елизавета запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка написати курсову роботу на тему "Особливості редагування прес-релізів". Дякую!)
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Прес-реліз - http://uk.wikipedia.org/wiki/Прес-реліз
Матте О. На газетной полосе, в эфире и на экране // Библиотека.- 2003.- №2.- С.22
Сарсембинова А. Связь с общественностью, или "Паблик рилейшнз" // Библиотека.- 1998.- №10.- С. 71-73.
Карпушин Д. Пресс-релиз: правила составления / Д. Карпушин, С. Чикирова. — С.Пб : Питер, 2007. — С. 9—10.
Сучасна концепція прес-релізу як PR-тексту - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/is_2014_19_12.pdf
Чумиков А. PR в Интернете. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 /Александр Чумиков, Михаил Бочаров, Мария Тишкова. — М. : Альпина Паблишерз, 2010. — 134 с.
Як підготувати прес-реліз - http://www.i2r.ru/static/326/out_9650.shtml

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2015 16.11.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.435424 seconds