Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39964
   


Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 37734  
Катерина запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу за темою: " Використання проектних технологій на уроках української мови в 5-9 класах". Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам звернутись до наступної інформації:

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТИ
http://5fan.ru/wievjob.php?id=87453

Метод проектів на уроках української мови та літератури (З досвіду роботи)
http://tetianakoliada.ucoz.ru/publ/metod_proektiv_na_urokakh_ukrajinskoji_movi_ta_literaturi_z_dosvidu_roboti/1-1-0-8

Проектна технологія
http://olga.ucoz.ua/publ/innovacijni_tekhnologiji/proektna_tekhnologija/2-1-0-18

Використання проектних технологій на уроках української літератури
http://oblosvita.com/navigaciya/skrynka/ukr_mova/6438-vikoristannya-proektnix-texnologijt-na-urokax-ukrayinskoyi-literaturi.html

Використання проектної технології на уроках української мови і літератури та у позакласній роботі в контексті розвитку творчої особистості
http://imgurkina.ucoz.ru/publ/vikoristannja_proektnoji_tekhnologiji_na_urokakh_ukrajinskoji_movi_i_literaturi_ta_u_pozaklasnij_roboti_v_konteksti_rozvitku_tvorchoji_osobistosti/1-1-0-2

Котлярчук Г. Й. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
http://intkonf.org/kotlyarchuk-g-y-proektna-tehnologiya-yak-efektivniy-zasib-vihovannya-dbaylivogo-stavlennya-do-prirodi-v-protsesi-vivchennya-ukrayinskoyi-literaturi/

Використання проектної технології під час викладання української мови та літератури.
http://znvk67.zp.ua/vikoristannya-proektnoї-texnologiї-pid-chas-vikladannya-ukraїnskoї-movi-ta-literaturi

Бондарева, О. Використання проектних технологій на уроках української мови та літератури / О. Бондарева // Українська мова та література. - 2010. - N 17/18. - С. 33-38.

Денисюк, Л. Застосування проектних технологій на уроках української літератури / Л. Денисюк // Українська мова та література. - 2010. - N 17/18. - С. 3-32.

Назаренко, Л. Перші кроки в проектній діяльності зі створення мультфільму за літературною казкою / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - N 4. - С. 13-15

Чеховська, Л. Проектне навчання на уроках української літератури і розвиток творчої особистості / Л. Чеховська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - N 10. - С. 15-20.

Чехосвська, Л. Проектне навчання: інноваційні підходи до рецепції художнього твору та покращення освітніх послуг учням / Л. Чехосвська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - N 2. - С. 12-15.

.: Розділ: Мовознавство :: 16.11.2015 15.25.59 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Житомир :: Запитання: 37719  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені підібрати літературу до курсової роботи: Ідіоматичні вирази та особливості їх перекладу на українську мову (на матеріалі художніх текстів).
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ангерчік Є. Відтворення українського просторіччя в англійському перекладі (на матеріалі художніх творів) [Електронний ресурс] / Є. Ангерчік // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(1). - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_46(1)__5.pdf.
Англо-український фразеологічний словник : ,лизько 30 000 фразеол. виразів / ред.: Л. В. Кирпич ; уклад.: К. Т. Баранцев. - 2-е вид., виправл. - К. : Знання, 2005. - 1056 c.
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посібник / Л. Г. Верба. - 4-те вид., перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246 c.
Гудій С. О. Порівняльна лексикологія. Співвідношення англійських, українських та російських ідіом : навч. посіб. / С. О. Гудій, В. М. Махінов ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології. - К., 2009. - 52 c.
Деменчук О. В. Порівняльна лексикологія англійської та української мов = Contrastive lexicologe of the english and ukrainian languages : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Деменчук ; Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. - Рівне : Перспектива, 2005. - 166 c.
Загородня Л. З. Відтворення стилістичної функції англійських артиклів в українському перекладі художньої рози [Електронний ресурс] / Л. З. Загородня // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2011. - Вип. 9. - С. 186-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Sdzif_2011_9_31.pdf.
Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову / В. І. Карабан, Дж. Мейс. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 608 с.
Коваль А. П. Крилаті вислови в українській літературній мові [Текст] : афоризми, літературні цитати, образні вислови / А. П. Коваль, В. В. Коптілов. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Вища школа, 1975. - 335 с.
Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. / В. В. Коптілов ; М-во освіти і науки України. - Київ : Юніверс, 2003. - 280 с.
Корольова Т. М. Особливості перекладу порівнянь з англійської мови на українську (на матеріалі дитячої художньої прози) [Електронний ресурс] / Т. М. Корольова, В. І. Могилевський, Г. О. Ровенскіх // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2012. - № 14. - С. 178-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpupu_2012_14_24.pdf.
Костик Є. Особливості перекладу англійських пареміологічних одиниць у прислів’ях та приказках [Електронний ресурс] / Є. Костик // Теоретична і дидактична філологія. - 2015. - Вип. 20. - С. 250-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2015_20_25.pdf.
Михайленко О. О. Особливості перекладу ідіоматичних одиниць (на матеріалі твору Ш. Бронте "Джейн Ейр") / О. О. Михайленко, М. Ю. Ламаш // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. - 2012. - № 13. - С. 215-221.
Мовчан Б. В. Збереження стилістичної функції фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози) [Електронний ресурс] / Б. В. Мовчан // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(3). - С. 17-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_46(3)__5.pdf.
Остапенко С. А. Практичні засади варіативності та труднощів перекладу фразеологічних одиниць (за романом марка твена "пригоди тома сойера"). [Електронний ресурс] / С. А. Остапенко // Записки з романо-германської філології. - 2013. - Вип. 1. - С. 153-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zrgf_2013_1_21.pdf/
Остапович О. Я. Ідіоматична тканина роману Патріка Зюскінда "Парфуми" в перекладі українською мовою [Електронний ресурс] / О. Я. Остапович // Султанівські читання. - 2014. - Вип. 3. - С. 140-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/culs_2014_3_18.pdf.
Попова О. В. Особливості сучасного художнього інтерпретування-перекладу англомовних фразеологізмів українською мовою (на матеріалі трагедій В. Шекспіра) [Електронний ресурс] / О. В. Попова, Ж. М. Спинова // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2014. - № 19. - С. 88-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpupu_2014_19_13.pdf.
Тараненко Л. Особливості перекладу дієприкметникових комплексів українською мовою (на матеріалі текстів англомовної художньої літератури) [Електронний ресурс] / Л. Тараненко, М. Пархоменко // Теоретична і дидактична філологія. - 2013. - Вип. 14. - С. 310-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2013_14_34.pdf.
Ткачик О. В. Прагматико-стилістичні особливості перекладу англомовних фразеологізмів-колоронімів українською мовою в художніх творах [Електронний ресурс] / О. В. Ткачик, О. В. Ляпіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 186-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nzbdpufn_2014_3_25.pdf.
Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : cлов.-довід. / ред.: Г. П. Півторак ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. - К. : Довіра, 2003. - 736 c.
Чепурна З. В. Крилаті слова як особливий розряд фразеологізмів [Електронний ресурс] / З. В. Чепурна, Г. Л. Лисенко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 34. - С. 259-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_34_79.pdf.
Шемуда М. Г. Граматичні трансформації при перекладі англомовного художнього роману Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" на українську мову [Електронний ресурс] / М. Г. Шемуда // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 39. - С. 116-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_39_36.pdf.
ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/tpp/lecture_16.htm.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.11.2015 16.40.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Житомир :: Запитання: 37718  
Дмитро запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для курсової роботи по темі "Українські фразеологізми, які містять слова-реалії, та проблеми їх перекладу на англійську мову". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ангерчік Є. Д. Відтворення розмовно-побутового мовлення в українсько-англійському художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Є. Д. Ангерчік ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2014. - 20 c.
Батіна І. А. Теорія та практика перекладу : навч. посіб. для студ. від-ня міжнар. права / І. А. Батіна ; НАН України, Київ. ун-т права. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 83 c.
Воронова З. Реалії в українській поезії та способи їхнього перекладу англійською мовою [Електронний ресурс] / З. Воронова, В. Беляков // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. - 2014. - Вип. 1(дод.). - С. 44-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpddtu_2014_1(dod.)__10.pdf.
Гавриленко А. В. Мовні реалії та проблеми перекладу / А. В. Гавриленко, І. К. Кобякова // Філол. трактати. - 2011. - 3, № 3. - С. 74-78.
Гаврилюк Х. Відтворення фразеологізованих концепт-реалій поеми "Енеїда" І. Котляревського в іншомовних перекладах (на основі назв страв) [Електронний ресурс] / Х. Гаврилюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2014. - № 9. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvvnufll_2014_9_5.pdf.
Гаврилюк Х. Ю. Переклади "Енеїди" Івана Котляревського: інтерпретація національної та світової міфології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Х. Ю. Гаврилюк ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2014. - 20 c.
Герцовська Н. О. Реалія як лінгвістичне явище [Електронний ресурс] / Н. О. Герцовська // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2014. - Вип. 12. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Sdzif_2014_12_7.pdf.
Грабовецька О. С. Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О. С. Грабовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 22 c.
Застровський О. А. Актуальні питання перекладознавства / О. А. Застровський ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2009. - 71 c.
Зорівчак Р. П. Реалія в художньому мовленні : перекладознавчий аспект / Р. П. Зорівчак. – Львів : Іноземна філологія, 1994. – 286 с.
Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П. Зорівчак. — Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. — 216 с.
Іваннікова Я. В. Еквівалентність та адекватність перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі українського, англійського та російського перекладів політичного роману Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі”) [Електронний ресурс] / Я. В. Іваннікова // Проблеми зіставної семантики. - 2011. - Вип. 10(2). - С. 325-331. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pzs_2011_10(2)__61.pdf.
Карпчук Н. П. Лексичні аспекти перекладу : метод. рек. / Н. П. Карпчук, Н. М. Петровська, О. І. Сахащик, Л. Й. Семенюк ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк, 2006. - 116 c.
Комар Л. Особливості перекладу англійських національних фразеологічних одиниць (реалій) українською мовою [Електронний ресурс] / Л. Комар // Молодь і ринок. - 2010. - № 10. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2010_10_29.pdf.
Кушина Н. І. Відтворення етномовного компонента українських народних казок в англомовних перекладах : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.16 / Н. І. Кушина ; Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1998. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/www.nbuv.gov.ua.
Лотоцька О. Особливості перекладу мовних реалій як одиниць безеквівалентної лексики (на основі англомовних прозових творів О. Генрі) [Електронний ресурс] / О. Лотоцька // Мандрівець. - 2012. - № 3. - С. 72-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mandriv_2012_3_14.pdf.
Лощенова І. Проблеми відтворення мовних реалій [Електронний ресурс] / І. Лощенова, В. Нікішина // Науковий вісник Херсонського державного університету". Сер. : Лінгвістика. - 2011. - Вип. 15. - С. 306-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvkhdu_2011_15_72.pdf.
Мирошниченко В. В. Відтворення авторської концепції художнього твору в перекладі (на матеріалі англомовних та франкомовних перекладів української художньої прози) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.16 / В. В. Мирошниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 37 c.
Нечипоренко М. Ю. Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій із романів Ю. Андруховича англійською та польською мовами / М. Ю. Нечипоренко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - Вип. 34. - С. 207-213.
Пєліна О. В. Поняття "реалія” в перекладознавчому аналізі (на матеріалі перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою) [Електронний ресурс] / О. В. Пєліна // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2013. - № 16. - С. 181-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpupu_2013_16_25.pdf.
Плющ Б. Стильотворчі засоби (реалії та алюзія) роману І. Багряного "Тигролови" та специфіка їхнього відтворення в англомовному та непрямому німецькомовному перекладах [Електронний ресурс] / Б. Плющ // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 47(2). - С. 142-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2014_47(2)__19.pdf.
Солонська О. П. Фразеологічні одиниці англійської та української мов з антропонімами: проблеми зіставлення та перекладу [Електронний ресурс] / О. П. Солонська // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 33. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_lingv_2012_33_8.pdf.
Тьопенко Ю. Давня українська література та фольклор в англійських перекладах: розмаїття жанрів [Електронний ресурс] / Ю. Тьопенко // Філологічні семінари. - 2015. - Вип. 18. - С. 154-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fils_2015_18_19.pdf.
Ящук О. Л. Перекладацька еквівалентність фразеологічних синонімів [Електронний ресурс] / О. Л. Ящук // Advanced education. - 2014. - Вип. 1. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/novocv_2014_1_13.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.11.2015 16.07.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 37702  
Ірина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть. будь ласка, знайти літературу до написання дипломної роботи з української мови на тему: "Концепт "сім'я" в мовній картині світу українців"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Венжинович Н. Вербалізація концептів батько і мати у фраземах української мови (на матеріалі творів Т. Г. Шевченка) [Електронний ресурс] / Н. Венжинович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2014. - Вип. 1. - С. 298-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuufilol_2014_1_66.pdf.
Дорошина Л. Ф. Національні архетипи та їх вербальна репрезентація в мовній картині світу Олександра Довженка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. Ф. Дорошина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2014. - 20 c.
Калько В. В. Вербальна репрезентація концепту мати в українських пареміях [Електронний ресурс] / В. В. Калько // Мовознавчий вісник. - 2013. - Вип. 16-17. - С. 221-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mv_2013_16-17_28.pdf.
Макарець Ю. С. Концепти рід, родина, сім’я в мовній картині світу українців [Електронний ресурс] / Ю. С. Макарець, О. М. Сліпчук // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 1. - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_1_16.pdf.
Марчук У. Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.15 / У. Б. Марчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філол. - К., 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mubkrm.zip.
Монахова Т. Типи семантичних деривацій концептів дім і дорога в ідіолекті Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Т. Монахова // Волинь-Житомирщина. - 2010. - № 20. - С. 271-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_33.pdf.
Пікалова А. О. Вербалізація концепту людина в поетичних текстах М. Стельмаха : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. О. Пікалова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08paotms.zip.
Пікалова А. О. Концепти-образи МАТИ та СЕСТРА як репрезентанти макроконцепту РОДИНА в поетичному мовленні М. Стельмаха / А. О. Пікалова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2010. - Вип. 54. - С. 201-203.
Рижкіна А. О. Концептуальний аналіз репрезентації концепту "сім'я" в китайській, англійській та українській мовах [Електронний ресурс] / А. О. Рижкіна // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Мовознавство. - 2014. - Т. 22, вип. 20(2). - С. 148-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdumo_2014_22_20(2)__26.pdf.
Рижкіна А. Концепт СІМ’Я в китайській, англійській та украінській мовних картинах світу [Електронний ресурс] / А. Рижкіна // Studia linguistica. - 2014. - Вип. 8. - С. 512-514. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Stling_2014_8_84.pdf.
Чернишенко І. А. Порівняльний аналіз структурної моделі концепту СІМ’Я в українській та англійській мовах / І. А. Чернишенко // Культура народов Причерноморья. - 2008. - № 142, т. 2. – С. 400-403.
Чернова А. В. Концепти "батько", "мати" в українській лексико-фразеологічній системі світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. В. Чернова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2010. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10CHAFSS.zip.
Щербицька В. В. Образно-асоціативний шар концепту мати у жіночих романах [Електронний ресурс] / В. В. Щербицька // Мова і культура. - 2014. - Вип. 17, т. 5. - С. 281-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2014_17_5_39.pdf.
Яковлєва В. Б. Вербалізація концепту СІМ'Я в українській мовній картині світу: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Б. Яковлєва ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2008. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08yvbmks.zip.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.11.2015 17.08.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілана із міста: Житомир :: Запитання: 37679  
Ілана запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для курсової роботи на тему: "Сучасна зарубіжна методика викладання іноземних мов".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Білецька І. Форми та методи підготовки бакалаврів з іноземної мови у США [Електронний ресурс] / І. Білецька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2013. - Ч. 3. - С. 42-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2013_3_8.pdf.
Бойчевська І. Б. Вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах ФРН як важливий елемент професійної соціалізації [Електронний ресурс] / І. Б. Бойчевська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 2. - С. 217-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2014_2_40.pdf.
Гапонова С. В. Огляд зарубіжних методів викладання іноземних мов у XX столітті [Текст] / С. В. Гапонова // Іноземні мови. - 2010. - N 1. - С. 11-15.
Гапонова, С. В. Огляд зарубіжних методів викладання іноземних мов у XX столітті [Текст] / С. В. Гапонова // Іноземні мови. - 2010. - N 2. - С. 18-27. - Закінч.
Гончаров Г. В. Зарубіжний досвід організації автономного навчання іноземних мов з використанням ресурсних центрів / Г. В. Гончаров // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. - 2014. - Вип. 24. - С. 23-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vmvn_2014_24_5.pdf.
Городинська О. М. Сучасні підходи до викладання іноземної мови професійного спрямування / О. М. Городинська // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. — Кам’янець-Подільський, 2013. — С. 17–20.
Дзюбишина Н. Б. Іноземні мови у системі освіти Чехії / Н. Б. Дзюбишина // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2013. – Вип. 3. – С. 269-272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2013_3_54.pdf.
Дудікова Л. В. Сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Л. В. Дудікова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2012. - № 6. - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2012_6_16.pdf.
Заболотна О. А. Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору [Текст] / О. А. Заболотна // Порівнял.-пед. студії. - 2014. - № 4. - С. 117-122.
Кікіна Н. Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою [Текст] / Н. Кікіна // Вища школа : наук.-практ. видання. - 2012. - N 7. - С. 65-71.
Котенко О. Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Котенко // Порівняльно-педагогічні студії. - 2014. - № 4. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppstud_2014_4_8.pdf.
Кравчук Л. Проблеми навчання іноземної мови в початковій школі: інноваційний контекст [Електронний ресурс] / Л. Кравчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2009. - № 4. - С. 101-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NZTNPU_ped_2009_4_22.pdf.
Мерхелевич Г. В. Зарубіжні методологічні підходи до інтенсивного навчання викладачів медичних ВНЗ іноземній мові (в історичній ретроспективі) [Електронний ресурс] / Г. В. Мерхелевич. // Науковий вісник Донбасу. - 2012. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2012_4_47.pdf.
Ніколаєва С. Ю. Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність [Текст] / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. - 2013. - N 4. - С. 4-8.
Ніколаєва С. Ю. Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність [Текст] / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. - 2014. - № 1. - С. 3-12.
Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Ю. Ніколаєва ; ред. К. І. Онищенко. - К. : Ленвіт, 2008. - 285 с.
Нікольська Н. В. Двомовність у європейській шкільній освіті: історія та сучасність / Н. В. Нікольська // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 3. - ?. 110-121.
Першукова О. О. Державна мовна політика США з навчання іноземних мов у контексті формування світогляду школярів / О. О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2011. - № 3. - ?. 102-112.
Першукова О. О. Навчальні матеріали для багатомовної освіти школярів : аналіз ситуації у країнах Західної Європи [Текст] / О. О. Першукова // Іноземні мови. - 2015. - № 2. - С. 3-12.
Полонська Т. К. Питання допрофільного навчання іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів у педагогічній теорії та практиці / Т. К. Полонська // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 3. - ?. 99-110.
Понікаровська С. В. Особливості викладання іноземних мов у країнах Західної Європи [Електронний ресурс] / С. В. Понікаровська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2015. - Вип. 40. - С. 255-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2015_40_36.pdf.
Русанова О. О. Гуманістичні засади розвитку систем навчання іноземних мов : історичний аспект / О. Русанова // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2010. - № 3. - С. 130-138.
Самойлюкевич І. Назустріч інформаційному суспільству : шляхи формування інтеркультурного досвіду в процесі професійної підготовки вчителів іноземних мов: європейський вибір / І. Самойлюкевич // Інозем. мови в навч. закл. - 2008. - N 1. - С. 51-55.
Самойлюкевич І. Напрями модернізації професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах інформатизації освіти у США / І. Самойлюкевич // Порівняльно-педагогічні студії. - 2009. - № 1. - С. 77-83.
Самойлюкевич І. Технологія використання електронного портфеля у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови в університетах США / І. Самойлюкевич // Порівняльно-педагогічні студії. - 2010. - № 1/2. - С. 120-126.
Сошенко С. М. Еволюція методів викладання іноземної мови [Електронний ресурс] / С. М. Сошенко, Б. С. Коломієць // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pptp_2014_1_5.pdf.
Тезікова С. В. Підготовка вчителя іноземної мови у контексті реформ, орієнтованих на стандарти: вітчизняний та зарубіжний досвід / С. В. Тезікова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2007. - С .158-163.
Черниш В. В. Європейський досвід підготовки вчителя іноземної мови. / В. В. Черниш // Бібліотечка журналу "Іноземні мови". - К., 2008. - Вип. 1. - С. 64.
Антоненко О. Європейські інновації в системі навчання іноземних мов у Чеській республіці / О.Антоненко. – Режим доступу: http://www.srw.kspu.edu/?p=1123.
Деркач С. Вивчення іноземної мови – одна з умов формування культури міжнаціональних взаємовідносин в учнів // С. Деркач. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/17/visnuk_20.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.11.2015 21.56.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.485921 seconds