Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 18 .:. Запитань у базі: 33065
   


Автор запитання: Ольга із міста: Запоріжжя :: Запитання: 31078  
Ольга запитує:
Доброго дня. Потрібні джерела, в яких розглядаються теоретичні та практичні питання ідіостилю (індивідуального стилю), особливо поетичного. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Ольго! Пропонуємо ознайомитися з наступною інформацією:
Дідух Х. І. Ідіостиль як відображення авторської картини світу. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Philologia/2_111114.doc.ht
Довганчина Р.Г. Ідіостиль в теоретичних розробках перекладознаців. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu_mtmk/2011_1/53.pdf
Ідіостиль і концептуальна ідіосфера автора у художньому дискурсі. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6293/2/Broslavskaya L.Y., Shevchenko, I.S..pdf
Індивідуальний авторський стиль, ідіолект, ідіостиль: питання термінології. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2008/92-79-1.pdf
ИДИОСТИЛЬ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ). – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/IDIOSTIL_INDIVIDUALNI_STIL.html
ИДИОСТИЛЬ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ). – Режим доступа: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93d34ad1-064c-68b2-b061-5ca883a336a5/1007657A.htm
Индивидуальный стиль или идиостиль. – Режим доступа: http://www.iterviam.ru/gum-nauk/stilistik/idiostil/
Либерман Я.Л. Идиостиль и идеостиль, как объекты художественного перевода. – Режим доступа: http://philology.snauka.ru/2012/05/240
Лингвотипологические критерии идиостиля писателя. – Режим доступа: http://www.james-joyce.ru/articles/lingvotipologicheskoe-v-idiosile-joysa3.htm
Привалова С. Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника. – Режим доступу: http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/statti/2/1469.html

Северская О.И. Язык поэтической школы: идиолект, идиостиль, социолект. – М. : "Словари.ру", 2007 . – 126 с.
Семенець О. Ідіостиль і поетичний жанр: динаміка взаємодії // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 2001. — Вип.35: Сер. Філологічні науки (мовознавство). — С.19–31.
Слово і художній текст / Ред.: Ю.М. Безхутрий. — Х., 2002. — 371 с. — (Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. Філол.; N 557, вип. 35).
Ставицька Л. Про термін ідіолект // Українська мова. – 2009. - №4. –С.3-17.
Стефурак Р.І. Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60 - 90 років XX століття): Автореф. дис... канд. філол. наук / Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 24 с. — укp.
Ткаченко А. Ідіостиль і його чинники (теоретико- та історико- літературний аспект) // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. — К., 1999. — Ч.2. — C.33–41.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.03.2013 19.43.20 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елена із міста: Днепропетровск :: Запитання: 31003  
Елена запитує:
Здравствуйте! Я учусь на 4 курсе английского филфака. Пишу диплом на тему "Особливості перекладу назв англійських художніх творів (у контексті творів А.Крісті та Р.Стаута". Не могли бы вы подсказать какую литературу можно поискать на эту тему? В основном речь идет о переводе названий в которых используются литературные аллюзии, фразеологизмы, строчки из стишков, считалок и т.п. Спасибо!
Наша відповідь:
Добрый день, Елена!
Предлагаем источники, которые могут быть полезными:
1. Голь, Н. Агата для бедных, или Poor Poirot: Попытка расследования // Нева. - СПб., 1993. - N 9. - С. 298-304.
2. Некряч Т.Е., Соломашенко Н.В. Из опыта переводчика детективов // Теорія і практика перекладу. - К, 1988. - Вип. 15. - С. 106-116.
3. Некряч Т.Є. Труднощі відтворення у перекладі власних імен з прозорою семантикою // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu_mtmk/2012_1/124.pdf
3. Головань Т. Використання фразеологічних одиниць у детективному жанрі (на основі творів Агати Крісті) // http://www2.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2008_vipusk_75_chastyna_5_zamovlennya_5080_5.pdf#page=125
4. Ярова Л.О. Особливості міжмовної еквівалентності англійських зоофразеологізмів в аспекті перекладу / Л.О. Ярова // Культура народов Причерноморья. — 2004. — № 55, Т. 3. — С. 197-201. — Бібліогр.: 4 назв. // http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36301/115-Yarova.pdf?sequence=1
5. Мусина Н.А. Фразеологический аналог как переводческое средство (на материале русских и испанских переводов Агаты Кристи) // http://txts.mgou.ru/vestnik/2008/ling_2_2008.pdf#page=100
6. Константинова А. Перевод фразеологических единиц в произведениях Агаты Кристи на русский и немецкий языки // http://elibrary.ru/item.asp?id=17869624
7. Жизневская М. С. Трудности перевода фразеологических единиц на русский язык // http://www.kirillmefodiy.ru/FMU_2010.pdf#page=278
8. Козырева Ю. В. Английская идиоматика на межъязыковом уровне // http://journal.sakhgu.ru/archive/2004-05-6.doc
9. Названия-аллюзии // http://www.livelib.ru/selection/2104
10. Literary references // http://www.poirot.us/literary.php
11. Лоскутова К. Ю. Стратегия перевода интертекстуальных заглавий в жанре детектива (на материале англоязычной литературы) // http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1862/47735_72b1.pdf
12. Рогов В. О переводе заглавий // http://la-dy-ashley.livejournal.com/184605.html
13. Цитаты и аллюзии у Рекса Стаута // http://nerowolfe.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=326
14. Копильна О.М. Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовної прози ХХ століття): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.М. Копильна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07komams.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
15. См. также ответ на запрос № 18549 (Расширенный поиск - по номеру запроса).

.: Розділ: Мовознавство :: 18.03.2013 15.19.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сніжана із міста: Кировоград :: Запитання: 30983  
Сніжана запитує:
Доброго дня!Допоможіть у підборі літератури до теми "граматична будова рекламних текстів або загалом текстів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Сніжано!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Бєширова С. О. Трансформації стійких сполучень слів у рекламних текстах // Міжнародна науково-практична конференція «День науки», (17 — 18 листоп. 2011 р.), [м. Дніпродзержинськ (Україна)]. — Д., 2011. — С. 10–12.
Бугаков О. Аналіз граматичної омонімії прийменників у мові й у тексті // Мовознавство. - 2004. - № 5 - 6. - С.87-98.
Гузенко С. Семантико-синтаксичні компоненти заголовків реклами // Укр. літ-ра в загальноосвітній школі. - 2008. - № 78. - С.68-71.
Гузенко С. В. Синтаксис рекламного дискурсу: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. В. Гузенко ; Ін-т укр. мови. — К., 2010. — 20 с.-www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10gsvsrd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Зелінська О.І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту: Автореф. дис... канд. філол. наук / О.І. Зелінська ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 17 с.-www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02zoiurt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Іванова О. Роль тексту при засвоєнні лексико-граматичних категорій // Укр. мова і л-ра в школі. - 2007. - № 1. - С.44-46.
Ісакова Є. П. Граматична організація текстів рекламного і інструктивного характеру в ергономічному аспекті // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — К., 1999. — Вип.2. — С.70–77.
Кекух О. Рекламный текст и его структура // Збірник наукових праць «Південний архів» (філологічні науки). — Херсон, 2002. — Вип.17. — С.46–49.
Ковалевська А. В. Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) // Актуальні питання масової комунікації. — К., 2008. — Вип.9. — С.35–38.
Лавренюк В. Сучасна реклама: мовний аспект // Дивослово. - 2008. - № 6. - С.34-35.
Левченко Т. Характерні особливості функціонування мовних одиниць у сучасному українському рекламному тексті // Теоретична і дидактична філологія. — К., 2007. — Вип.1. — С.257–264.
Смущинська І. В. Граматико-морфологічний рівень формування текстової модальності // Вісник. — Запоріжжя, 2001. — N2: Філологічні науки. — С.114–120.
Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту: Зб. наук. пр., присвяч. ювілею д-ра філол. наук, проф., акад. АН ВШ України, зав. каф. укр. мови ДонНУ Загнітка А.П. / Донец. нац. ун-т / Ред.: І.Р. Вихованець. — Донецьк, 2004. — 346 с.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2008_42/40_42.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/ped/2011_2/094-102.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2154.pdf
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5746/1/Pragmatic Parameters of Repetitions Functioning.pdf
Додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання-30498,30181,23279.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.03.2013 09.14.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Новомиргород :: Запитання: 30970  
Катерина запитує:
Доброго ранку, допоможіть,будь ласка, знайти літературу на таку тему: "Розвивальне навчання на уроках зв*язного мовлення".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:


БАРАБАШ О., ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Д. ЕЛЬКОНІНА?В. ДАВИДОВА. – Режим доступу:
http://www.ippo.if.ua/predmety/pochatkove/media/files/ системи розвивального навчання Д.Ель

Голуб Наталія Миколаївна. Розвиток зв'язного мовлення учнів 5-7 класів засобами музики і живопису : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2006. — 208, [9]арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 191-208.- Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244674.html

Комов О. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА
ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2009_49/25.pdf

КУЧЕРЕНКО І.А. ТИПИ І СТРУКТУРА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ЛІНГВОДИДАКТИЦІ. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2132/1/Kycherenko.pdf
Майкова Ю. Г.Система роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках української мови (5-12 клас). – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Система_роботи_з_розвитку_звязного_мовлення_учнів_на_уроках_української_мови_5-12_клас

Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №31 Гаранжі Валентини Володимирівни. – Режим доступу: http://lib.znaimo.com.ua/docs/157/index-38450.html
Розвиток зв’язного мовлення у процесі навчання. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33123/
Тодорюк С.С., Яким має бути сучасний урок української мови та літератури? – Режим доступу:
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/2011-01-14-07-38-38/2011-02-23-09-20-41/51-2011-02-25-11-45-17
Урок розвитку зв'язного мовлення. – Режим доступу:
http://metodportal.net/node/13711
Урок розвитку зв'язного мовлення. Зима-чарівнице . – Режим доступу:http://www.calameo.com/books/0007746208d3db95c11e6

Урок розвитку зв’язного мовлення у 3 класі. – Режим доступу:
http://yrok.at.ua/load/0-0-0-1466-20.
Фуголь В. Б. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ :інтегрований урок. – Режим доступу:
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/integrovanii-urok.html

Шестобуз О.С., Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на інтегрованих уроках(українська мова, образотворче мистецтво). – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8665/97/


* * *
Дячук, І. Інтерактивні методи навчання на уроках розвитку зв'язного мовлення, 2 клас : з досвіду роботи [Текст] / Ірина Дячук // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 5-11. - Бібліогр.: 10 назв.

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org

.: Розділ: Мовознавство :: 16.03.2013 07.56.13 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Новомиргород :: Запитання: 30969  
Катерина запитує:
Доброго дня!Допоможіть,будь ласка, знайти літературу на таку тему:"Розвивальне навчання на уроках зв*язного мовлення".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
БАРАБАШ О., ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ Д. ЕЛЬКОНІНА?В. ДАВИДОВА. – Режим доступу:
http://www.ippo.if.ua/predmety/pochatkove/media/files/ системи розвивального навчання Д.Ель

Голуб Наталія Миколаївна. Розвиток зв'язного мовлення учнів 5-7 класів засобами музики і живопису : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2006. — 208, [9]арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 191-208.- Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244674.html

Комов О. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА
ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2009_49/25.pdf

КУЧЕРЕНКО І.А. ТИПИ І СТРУКТУРА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У ЛІНГВОДИДАКТИЦІ. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2132/1/Kycherenko.pdf
Майкова Ю. Г.Система роботи з розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках української мови (5-12 клас). – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Система_роботи_з_розвитку_звязного_мовлення_учнів_на_уроках_української_мови_5-12_клас

Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №31 Гаранжі Валентини Володимирівни. – Режим доступу: http://lib.znaimo.com.ua/docs/157/index-38450.html
Розвиток зв’язного мовлення у процесі навчання. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33123/
Тодорюк С.С., Яким має бути сучасний урок української мови та літератури? – Режим доступу:
http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/2011-01-14-07-38-38/2011-02-23-09-20-41/51-2011-02-25-11-45-17
Урок розвитку зв'язного мовлення. – Режим доступу:
http://metodportal.net/node/13711
Урок розвитку зв'язного мовлення. Зима-чарівнице . – Режим доступу:http://www.calameo.com/books/0007746208d3db95c11e6

Урок розвитку зв’язного мовлення у 3 класі. – Режим доступу:
http://yrok.at.ua/load/0-0-0-1466-20.
Фуголь В. Б. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ :інтегрований урок. – Режим доступу:
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/integrovanii-urok.html

Шестобуз О.С., Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на інтегрованих уроках(українська мова, образотворче мистецтво). – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8665/97/

* * *
Дячук, І. Інтерактивні методи навчання на уроках розвитку зв'язного мовлення, 2 клас : з досвіду роботи [Текст] / Ірина Дячук // Початкова школа. - 2011. - № 1. - С. 5-11. - Бібліогр.: 10 назв.

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.npl

.: Розділ: Мовознавство :: 15.03.2013 17.46.42 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.694489 seconds