Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 20 .:. Запитань у базі: 34285
   


Автор запитання: Аліна із міста: Кременчук :: Запитання: 32319  
Аліна запитує:
Будь-ласка, допоможіть підібрати матеріали для дипломної роботи на тему перекладу англійської комп'ютерної термінології. Найбільша зацікавленість полягає в авторефератах, монографіях, дисертаціях, наукових публікаціях тощо. Дякую.
Наша відповідь:
Аліно, перегляньте, будь ласка, матеріали з таких джерел:

Бадан, Антоніна Анатоліївна. Практичний курс з перекладу термінології комп'ютерних систем з англійської на українську мову [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. і аспірантів спец. 6.020303 "Переклад" / А. А. Бадан, С. О. Царьова ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2011. - 126 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 126.

Голікова, Оксана Миколаївна. Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Голікова, В. М. Мирошниченко, С. О. Царьова ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. - 149 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 149.

Єнікеєва Є.М. Особливості перекладу термінів на українську мову. / Є.М. Єнікеєва. - Вісник СумДУ, 2001. - №5(26) - с.54-59.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с.

Кияк Т. Функції та переклад термінів у фахових текстах / Т. Кияк // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С. 3–5.

Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. / О.М. Коссак. – Львів: СП “БаК”, 2001. – 304 с.

Коссак, О. Проблеми творення сучасної української комп'ютерної термінології [Текст] / О.Коссак // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 9. - С. 34-35

Кучман І. Переклад англійських термінів у галузі комп’ютерних технологій / І. Кучман // Вісник Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. – 2005. – № 23. – С. 164–166.

Монарцик Н. Cпецифіка перекладу англомовних термінів галузі комп’ютерних наук / Н. Монарцик // Вісник Луганськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 10. – С. 25–32.

Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики. Основні терміни : близько 3300 термінів / уклад. : М. Д. Гінзбург, Л. І. Білоусова,І. М. Корніловська та ін.; за ред. М. Д. Гінзбурга. – Харків : Корвін, 2002. – 656 с.

Попова Н.О. Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Попова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 19 с.

Соколова І. Моделі утворення комп’ютерних термінів англійської мови та їх переклад українською / І. Соколова // Дні науки : матер. II Міжнар. науково-практ. конф., 17–28 квітня 2006. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 18. – С. 44–47.

Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу. / К.М. Сухенко - К.: вид-во Київ. ун-ту, 2000. – 124с.

Черепанов А.Т. Англо-русский словарь по компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи. – М.,Изд-во Рус.язык, 2000. – 496 с.
Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. / А.Д. Швейцер - М.: Наука, 2003. – 75с.

Балюта Е.Г. Лінвістична характеристика комп’ютерної терміносистеми англійської мови
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/700.pdf


Грицик Назарій. КОМП’ЮТЕРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ СПОСОБИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ
http://conferences.neasmo.org.ua/node/2280

Грицькова Н.В. Проблеми перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2013_19_1/16.pdf

Кучман І.М. Переклад англійських термінів у галузі комп’ютерних технологій
http://eprints.zu.edu.ua/2590/1/7.pdf або http://studentam.net.ua/content/view/8614/97/

Лабенська Ю.Г. Особливості використання перекладацьких засобів англомовної технічної документації українською мовою (у підмовах електротехніки та комп’ютерних технологій
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog_mov/2010_9/R4/Labenska.pdf

Левітін Т.Л. Особливості відтворення українською мовою запозичених з англійської мови комп’ютерних термінів
http://www.kdu.edu.ua/statti/2007-5-1(46)/20.pdf

Петрів, С. АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІНТЕРФЕЙСУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
http://eprints.oa.edu.ua/1615/

СИНДЕГА Р.Є. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ТEРМІНОСИСТЕМИ ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/novfil/2009-34/304-307.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 11.10.2013 11.38.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Київ :: Запитання: 32316  
Віра запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка з пошуком матеріалу для роботи на тему "Комунікативна поведінка британського бізнесмена (на матеріалі англомовних фільмів)". Щиро дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віра!
Сайти до теми:
Комунікативна поведінка британського бізнесмена (на матеріалі ... в англомовних ... Скачать. Режим доступу:
http://www.bing.com/search?q=Комунікативна поведінка бізнесмена (на матеріалі англомовних фільмів
Основні тенденції та шляхи реалізації стильових та експресивно-емотивних особливостей американського сленгу в цільовій мові. Режим доступу:
http://www.bestreferat.ru/referat-218594.html
Особливості англійської комунікативної поведінки знаходять свій вияв у .... і визнаний одним з кращих фільмів за всю історію Голлівуду. Скачать. Режим доступу:
https://www.google.com.ua/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=Комунікативна поведінка бізнесмена (на матеріалі англомовних фільмів
Література:
Liashevska, А. Cosmetics indastry sharks // English (ШС). - 2011. - № 32. - C. 19-23. – [«Акулы» косметического бизнеса]
Англійська для бізнесу // English (ШС). - 2008. - № 31/32. - С. 8-9. - [Етика бізнес-спілкування]
Педагогічна майстерня : [«Успіх у житті”, «Плани на майбутнє», «Один день в офісі», «Компанії, їхні структури та персонал»] // English (ШС). - 2007. - № 29/30. - С. 15-25.
Педагогічна майстерня : [Добірка статей] // English (ШС). - 2011. - № 30. - С. 10-20. – [курс «Ділова англійська» С. 10, «Шлях до успіху» С. 12-13, «Реклама» С. 14-18, «Вивчаємо бізнес-англійську, працюючи з творами Джона Голсуорсі» С. 19-20]
Педагогічна майстерня : [Уроки, присвячені курсу бізнес-англійської. Матеріал розкриває різноманітні теми з вибору професії] // English (ШС). - 2009. - № 32. - С. 13-24/
Педагогічна майстерня : [Уроки: “Телебачення тв Інтернет”, “Англійська для спілкування”, “Зустріч із партнером по бізнесу”] // English (ШС). - 2007. - № 29/30. - С. 5-14.
Улюблені фільми та актори // English (ШС). - 2013. - № 4. - С. 12-13.
Уроки до тем «Кіно в нашому житті», «Мій улюблений фільм» // English (ШС). - 2011. - № 14. - С. 8-15.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.10.2013 07.55.41 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Рівне :: Запитання: 32296  
Марія запитує:
Добрий вечір!Допоможіть підібрати матеріал для дипломної роботи на тему:"Особливості індивідуального стилю Ліни Костенко"
Наша відповідь:
Добрий вечір, Марія! Будь ласка, скористайтеся пошуком нашої довідкової служби. Введіть в рядок пошуку "Ліни Костенко" і отримаєте багато відповідей, тому що ми вже не раз відповідали на подібні питання.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.10.2013 18.31.54 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Кременчук :: Запитання: 32292  
Аліна запитує:
Будь-ласка, допоможіть підібрати матеріали для дипломної роботи на тему перекладу англійського ігрового сленгу. Особливо цікавлять дослідження на прикладі конретних ігрових спільнот, проблематика перекладу молодіжного та компьютерного сленгу в цілому, роль онлайн-ігор в сучасному світі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Маковский М. М. Современный английский сленг: Онтология, структура, етимологія / М. М. Маковский – М. : 2007. – 168 с.
2. Шикман, Алла Олександрівна. Сленг як атрибут молодіжної субкультури // Рационализация современной науки. — Горловка, 2012. — Ч. 2. — С. 162–163.
3. Опаленко Н. А. Лингвистические особенности молодежного сленга (на материале романа Дж. Д. Селинджера «Над пропастью во ржи») // Наукові записки. — Х., 2004. — Вип.3 (39), ч.2. — С.153–158.
4. Битківська Я. Сленгові англізми в системі української граматики // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2007. — Вип.15. — С.334–338.
5. Дейнега В. Г. Способи словотвору молодіжного сленгу // Вісник. — К., 2002. — Вип.2. — С.3–5.
6. Фурса О. Англіцизми українського молодіжного сленгу: чинники динаміки та проблеми класифікації // Мова та історія. — К., 2005. — Вип.74: Мова, міфопоетика та символіка. — С.57–66.
7. Фурса О. Новітні дослідження у галузі українського молодіжного сленгу // Мова та історія. — К., 2005. — Вип.84. — С.71–75.
8. Грабовий П. Деякі аспекти поповнення лексичного складу українського молодіжного сленгу за рахунок англомовних запозичень // Мова та історія. — К., 2006. — Вип.86. — С.46–50.
9. Фурса О. Деякі тенденції розвитку та сучасних досліджень молодіжного сленгу // Мова та історія. — К., 2006. — Вип.86. — С.101–108.
10. Грабовий, Петро. Поняття сленгу в сучасній лінгвістиці // Мова та історія. — К., 2009. — Вип. 105. — С.42–51.
11. Грабовий, Петро. Місце сленгу в суспільстві // Мова та історія. — К., 2009. — Вип. 111. — С.24–30.
12. Білан, Тетяна. Місце молодіжного сленгу в еволюції сучасного українського суспільства // Мова та історія. — К., 2010. — Вип. 122: Вип. на пошану д-ра філол. наук, проф. Олени Степанівни Снитко. — С.17–18.
13.
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/78299.htm
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/52293.htm
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2009_5/R4/Yasinska.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VLdubzh/2010_4_2/Statti/39.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_81_4/statti/33.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_3/statti/20.pdf
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=перекладу англійського ігрового сленгу&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/518/1/6(78)_8.doc&ei=6JNXUseNFKLZ4ATZoYCgAw&usg=AFQjCNGvjvCX5_y_3NXUjHB9h59MFI0SOw&cad=rja
http://ua-referat.com/Деякі_аспекти_перекладу_прозових_художніх_творів
http://www.refine.org.ua/pageid-5038-2.html
http://netiquette4uth.blogspot.com/2010/03/leet.html
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=перекладу англійського ігрового сленгу&source=web&cd=14&ved=0CEQQFjADOAo&url=http://old.pinchukfund.org/storage/students/works/2008/500.doc&ei=uJRXUpXOEoWM4ASy14C4Bw&usg=AFQjCNHx90KZAMffd18WcB9JNTIzFi33bw&cad=rja
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b2ac68a5d53b89521206d26_0.html
http://te.zavantag.com/docs/572/index-21546.html
http://www.bestreferat.ru/referat-218594.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2012_41_2/027_033.pdf
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Philologia/6_80004.doc.htm
http://www.psyh.kiev.ua/Підгорець_А.В._Культура_мовлення_та_молодіжний_сленг_(на_матеріалі_англійської_мови)_як_засіб_відображення_світогляду_особистості
http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/web13/pdf/2012_1/Larysa_Yaroshchuk.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/30494/1/Korzhova E.O. Funktsinuvannia.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/flin/2011_2/monartsik.pdf
http://ua-referat.com/Комп`ютерний_сленг
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/2/articles/Volume 2/Suchasna mova/29_Sahnova.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 9.10.2013 15.47.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: смт.Великий Березеий :: Запитання: 32283  
Софія запитує:
Добрий вечір,знайдіть будь-ласка матеріали до теми:Розвиток монологічного та діалогічного спілкування на уроках іноземної мови
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Розвиток монологічного та діалогічного спілкування на уроках іноземної мови:
1. http://ua-referat.com/Основні_підходи_у_формуванні_вмінь_монологічного_та_діалогічного_мовлення_у_загальноосвітній
2. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/texts/2010_7/010.pdf
3. http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=1643
4. http://referatcentral.org.ua/foreign_language_load.php?id=1090
5.http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CF0QFjAG&url=http://volodymirec.libr.rv.ua/pedagogichna_orbita/ped_orbita_19_03_2013/monogochne_movlennja_bortnuk.RTF&ei=PfNUUo_xHtL14QSx9oDQDw&usg=AFQjCNFoBTvrJnav-YJ-NlEbOqYGqSvLFA
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGUQFjAH&url=http://english.ucoz.com/documents/Konspekt_Navchannia_Govorinnia.doc&ei=PfNUUo_xHtL14QSx9oDQDw&usg=AFQjCNFkOim7_kZV0j9m1w330f_ato-Ohg
6.http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CG0QFjAI&url=http://www.ur.gov.ua/wp-content/uploads/2013/03/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.doc&ei=PfNUUo_xHtL14QSx9oDQDw&usg=AFQjCNGFCZLIDwdOMQUMVoGMJ1z5WtVXCg
7. http://referaty.net.ua/referaty/referat_23582.html
8. http://referatu.com.ua/oldreferats/7377/119082
9. http://bukvar.su/pedagogika/100643-Obuchenie-monologicheskoiy-rechi-na-urokah-angliiyskogo-yazyka.html
10. http://www.bestreferat.ru/referat-212205.html
11. http://stud24.ru/pedagogy/navchannya-monologichnomu-movlennju-uchniv-na/253515-749558-page1.html
12. http://stud24.ru/foreign-language/navchannya-monologchnogo-movlennya-na-urokah/472449-1795753-page1.html
13. http://ukrefs.com.ua/100686-Razvitie-monologicheskoiy-rechi-u-uchashihsya-cherez-ispol-zovanie-opornyh-shem-na-urokah-angliiyskogo-yazyka-v-5-6-klassah.html
14. http://reff.net.ua/16955-Metodika_obucheniya_monologicheskoiy_i_dialogicheskoiy_rechi_na_nachal_nom_etape_izucheniya_angliiyskogo_yazyka.html
15. http://www.kiev-diplom.com/97-vikoristannya-rolovoyi-gri-pri-navchanni.html
16. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5053/1/9Monologstudy.pdf
17. http://referatcentral.org.ua/foreign_language_load.php?id=1090
18. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=51921
19.http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CCoQFjAAOAo&url=http://inozem-seminar.at.ua/load/0-0-0-8-20&ei=lwFVUrHJC-G54ASTh4CABw&usg=AFQjCNEHMFCMvkhtJzaIKjp_ojus52SuNw&bvm=bv.53760139,d.bGE
20. http://www.br.com.ua/referats/Pedagogica/5507.htm
21. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psp/2012_12/2_01.pdf
22.http://www.kazedu.kz/referat/129322
23.http://coolreferat.com/Шляхи_навчання_діалогічного_мовлення_часть=2
24. http://uadocs.exdat.com/docs/index-152711.html
25. http://ua.textreferat.com/referat-13212.html
26. http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=300
27. http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Pedagogica/43320.doc.htm
28. http://ukrbukva.net/53495-Razvitie-navykov-dialogicheskoiy-rechi-u-uchashihsya-srednego-zvena-5-8-klassy-na-urokah-angliiyskogo-yazyka-sredneobrazovatel-noiy-shkoly.html

29. Умурзакова, Тамара. Теоретичні та практичні засади навчання комунікативному мовленню при вивченні іноземної мови / Т. Умурзакова // Нова пед. думка. - 2009. - № 4. - С. 78-81. - Бібліогр.: 11 назв.
30. Хасевич, С. С. Вербально-зорові опори та їх використання для формування вмінь монологічного мовлення / С. С. Хасевич // Англ. мова та л-ра. - 2010. - № 22/23. - С. 5-11.
31. Балкашина, О. Ю. Рекомендації щодо викладання іноземних мов за індивідуальною формою навчання / О. Ю. Балкашина, Т. М. Кіктенко, А. М. Ланова // Англ. мова та л-ра. - 2010. - № 28. - С. 2-12.
32. Панасенко, Т. М. Шляхи підвищення мовної активності учнів на уроках / Т. М. Панасенко // Англ. мова та л-ра. - 2010. - № 34. - С. 2-5. - Бібліогр.: 4 назв.

А також можете скористатися послугою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Електронна доставка документів. Детальніше на http://www.dnpb.gov.ua/services/online_ships/
Ще додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання – 30673.
Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Національна бібліотека ім..В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Мовознавство :: 8.10.2013 20.54.23 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.387703 seconds