Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Надія із міста: Кіровоград :: Запитання: 30937  
Надія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: "Супін в давньоукраїнській мові"
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Пропонуємо наступні документи:
Вступ до мовознавства - Кочерган М.П. – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1222090548043/dokumentoznavstvo/vstup_do_movoznavstva_-_kochergan_mp
Бондар О. І. Історична граматика української мови. – Режим доступу:
http://cs6254.userapi.com/u41198771/docs/12ee1458f525/Isthrampractycum.pdf
Давньоруська мова. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Давньоукраїнська_мова
ДАВНЬОРУСЬКА МОВА. – Режим доступу:
http://litopys.org.ua/ukrmova/um12.htm
Інфінітив із генітивом // Курило Олена. Уваги до сучасної української літературної мови. – Режим доступу:
http://kurylo.wikidot.com/4-infinityv
Історія мови. – Режим доступу:
http://www.scribd.com/doc/61131072/історія-мови
Лекція № 9. Історія способових та інших форм дієслова. Інфінітив. Супін. Дієприкметник. – Режим доступу:
www.university.kherson.ua/.../...
ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА. – Режим доступу:
http://litopys.org.ua/ukrmova/um78.htm
Супін. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Супін
***
Бевзенко С.П., Грищенко А.П., Лукінова Т.Б., Німчук В.В., Русанівський В.М. Історія української мови. Морфологія. – К., 1978. - §71-82; 116-118.
Вихованець І., Іван. Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови / Іван Вихованець І. Українська мова : наук.-теорет. журн. Ін-ту укр. мови НАН України. - 2012. - № 2. - С.3-10. - Бібліогр.: 9 назв.
Історична граматика української мови / Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Cамійленко С.П., Тараненко І.Й. – К., 1962. -§85-88.
Історична граматика української мови / Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Cамійленко С.П., Слинько І.І. – К. : Вища школа. –1980. -§39-42.
Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К., 1971.
Тішечкіна, Катерина. З історії акцентуації дієприслівників, утворених від дієслів на -АТИ, -Е/-Є / К. Тішечкіна // Українська мова : наук.-теорет. журн. ін-ту укр. мови НАН України. - 2009. - № 1. - С. 87-96. - Бібліогр.: 42 назв.
Штанденко, Уляна Михайлівна. Відсубстантивна деривація дієслів з суфіксом -и- у староукраїнській мові XIV - XVIII ст. / У. М. Штанденко // Українська мова : наук.-теорет. журн. Ін-ту укр. мови НАН України. - 2008. - № 2. - С.44-56. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 12.03.2013 23.29.27 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 30865  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, знайти літературу на тему "Особливості соціо-культурного середовища Китаю" Буду вдячна за відповідь.
Наша відповідь:

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 6.03.2013 10.15.03 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Киев :: Запитання: 30827  
Ярослав запитує:
Занимаюсь боксом, а подтягивания дома невозможны зимой изза отсутствия турника. Но сами по себе подтягивания важны для удара как и отжимания. Скажите, если правильно отжиматься на кулаках, т.е. качественно и постоянно. Можно ли повлиять на количество подтягиваний?
Наша відповідь:
Добрый день, Ярослав!
Наша справка - библиографическая, т.е. мы подбираем литературу по теме исследования, разыскиваем источники информации и т.д.
Ваш вопрос - вне условий нашей справки.
Возможно, Вас заинтересует книга:
Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 77 с., ил. ISBN 5-278-00372-3 // http://www.billion.net.ua/book/Sport/Atlet_gimn_bez_snaryad.pdf
Также смотрите:
1. Физическая подготовка боксера // http://martialsport.ru/fizicheskaya-podgotovka-boksera.html
2. http://turnik-men.ru/otgimaniya-ot-pola.php

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 3.03.2013 22.50.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Донецк :: Запитання: 30614  
Марина запитує:
Актуальные проблемы детей-инвалидов в современном обществе
Наша відповідь:

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 15.02.2013 09.13.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Донецк :: Запитання: 30588  
Марина запитує:
Скажите пожалуйста, где можно найти методические материалы на тему-Проблемы развития социально-культурной сферы Украины и пути их преодоления
Наша відповідь:
Уважаемая Марина! Предлагаем Вам информацию по запрашиваемой теме, которую можно получить в ДОУНБК. К сожалению в форме методических материалов литература не установлена, т.к. не указана цель запроса:
методика преподавания, программа курса и т.п.
60.524 Б48 Берегова О.М. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?. - К.:НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2006. - 388 с.
63.3(4УКР) Ю71 Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. - К.:Кондор, 2008. - 736 с.
65.9(4УКР) П81 Бондар, О.В. Соціокультурні аспекти трансформації економіки України на шляху інноваційного розвитку // Прометей . - Вип. 3 (33) . - 2010. - С. 68-73.
Вахнован, В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2009 . - № 9. - С. 40-42.
Горбатенко І.А. Політологія як основа демократизації і соціокультурного розвитку українського суспільства // ВІЧЕ . - 2007 . - № 16. - С. 4-6.
Горенко, Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки ХХІ століття: історія та перспективи розвитку // УКРАЇНОЗНАВСТВО . - 2011 . - № 2. - С.129-133.
Доманська, О. Соціокультурне функціонування українського театру // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2005 . - № 9. - С.41-44.
Іванілов О. Розв"язання політичних та соціокультурних проблем в Україні у контексті застосування принципу альтернативності // ПАМ'ЯТЬ СТОЛІТЬ УКРАЇНА . - 2007 . - № 6. - С.133-142.
Киреева Т.И. Взаимоотношения географических социокультурных факторов в музыкальной культуре юго-восточной Украины // НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (г. Донецк) . - 2004 . - № 4. - С.184-188.
Макеєв, С. Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні // СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ . - 2004 . - № 3. - С.109-125.
Ніконенко, В. Проблеми соціокультурного розвитку сучасного українського села // ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО . - 2010 . - № 4. - С.22-31.
Паращевін М. Соціокультурні зміни в контексті глобальних процесів очима населення УкраїниМЕТОДИ, МАРКЕТИНГ . - 2005 . - № 3. - С.194-206.
Пономарьова, К. Соціокультурна складова у змісті початкового курсу української мови // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2011 . - № 5. - С.9-13.
Сокурянская, Л. Социокультурные факторы конструирования и трансформации гражданской идентичности украинских студентов // ВІСНИК КИЇВ.НАЦ,УН.ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА СОЦІОЛОГІЯ . - 2012 . - № 1 (№ 3). - С.65-70.
Суший , О. Соціокультурна зумовленість особливостей демократичного реформування Української держави // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ . - 2010 . - № 1. - С.46-54.
Чибісова Н. Ментальне поле як важливий чинник становлення соціокультурного середовища українського суспільства // ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ . - 2007 . - № 2. - С.49-54.

Актуальные проблемы современной культуры. - Режим доступу:
http://www.countries.ru/library/twenty/actual.htm
ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. - Режим доступу:
http://studentam.net.ua/content/view/7754/97/
Достижение и проблемы культуры независимой Украины. - Режим доступу:
http://um.vn.ua/cultura/cultur320.html.-
Информационное пространство: социокультура сущность, состояние и проблемы функционирования в Украине - А.В. Буньківська. - Режим доступу:
http://disser4all.org.ua/f48687.html
Інститут соціокультурного менеджменту. - Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_соціокультурного_менеджменту
Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу 2004 года.: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / С.В. Дрожжина; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 17 с. — укp. . - Режим доступу:
http://disser.com.ua/contents/7461.html
ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНЦЕ XX века
http://histua.com/ru/knigi/istoriya-ukrainy-ot-drevnejshih-vremen/problemi-ukrainskoi-kulturi-v-kinci-xx-st. - Режим доступу:
Роль світоглядних позицій у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх вчителів засобами соціальних комунікацій. - Режим доступу:
http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=523
Современное состояние рынка образовательных услуг в Украине. - Режим доступу:
http://www.disserlib.com/left_menu papka/sovr_sost.php
Список публікацій: . - Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mlFtnASB0kQJ:dakkkim.at.ua/2/mikhajlova.doc &hl=ru&gl=ua
СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ І КОМПЕТЕНЦІЇЇ МОВНОЇ ОСОБИСТІ. - Режим доступу:
http://www.stattionline.org.ua/index.php/filologiya/63/8795-sociokulturni-komponenti-i-kompetenciїї-movnoї-osobisti.html
Тенденції розвитку соціально-культурної сфери на сучасному етапі. - Режим доступу:
http://www.culturalstudies.in.ua/2008_petrova_8.php
Формирование новой социокультурной реальности в Украине и ее черты. - Режим доступу:
http://jenessi.net/kultura/578-formirovanie-novojj-sociokulturnojj.html
Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України 2005 года. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.В. Сорока; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp. . - Режим доступу:
http://disser.com.ua/contents/18700.html
Формування нової соціокультурної реальності в Україні. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст).: бібліогр.: 50 назв. . - Режим доступу:
http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/KURSY - NMK - CULT/LAZAROVYCH/sociokult realnist.doc

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 13.02.2013 00.36.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.929523 seconds