Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Юлія із міста: Новомосковськ :: Запитання: 1536  
Юлія запитує:
Допоможіть знайти матеріали на теми: "Своєрідність сатиричного зображення в "Посланні до єпископів" І.Вишенського", "Своєрідність відображення народних ідеалів у творчості Г.Сковороди".
Наша відповідь:
Можемо запропонувати наступну літературу:
- творчість І.Вишенського:
1. Шевчук, Валерій О. Іван Вишенський та його послання // Вишенський І. Твори. - К., 1986. - С.3-18.
2. Білоус Петро. Про естетичне значення давньої української літератури // Українська мова та література. - 2000.- 25(185), лип. - С.1-2.
3. Білоус Петро. Художність закодована в образах: Послання Івана Вишенського "Викриття диявола-світодержця" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003.- 4. - С.37-40.
4. Мацько Любов. Вітчизняна риторика: Повертаючись до минулого / Мацько Любов, Мацько Оксана // Дивослово. - 2002.-5. - С.22-27.
5. Бондар Людмила. Життя і творчість Івана Вишенського // Рідна школа. - 2004. - 1. - С.62-63.
6. Соболь, Валентина Олександрівна. З глибини віків: Вивч. давньої укр. літ. в шк.: Посібник для вчителя /Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 187 с.
7. Критичні статті з української літератури: 9 кл.: Хрестоматія / Упоряд. С.Ткачова і Ю.Ситька. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. - 48 с.
8. Степанишин, Борис Ількович. Українська словесність від прадавніх часів до середини 19 століття: Посіб. для учнів 9 кл. загальноосвіт. шк., гуманіт. гімназій, ліцеїв, коледжів та студ.-філол. вищих шк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. - 271 с.: іл.
9. Соболь, Валентина Олександрівна. З глибини віків: Посіб. для вивч. давньої укр. л-ри в шк. - 2-е вид., перероб. і допов. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 212 с. - (Українська література)

- творчість Г.Сковороди:
1. Поліщук Н. Земельний трус на небесному схилі: Філософія Г.Сковороди і нац. контекст // Слово. - 1993.- 8-9 . - С.8.
2. Стельмахович М.Г. Григорій Сковорода і народна педагогіка // Початкова школа. - 1996.- 1. - С.47-50.
3. Верба Григорій. Перечитуючи Сковороду: (Комент. дослідника до кількох хрестомат. поезій Г.Сковороди) // Дивослово. - 1998.- 7. - С.34-36.
4. Батюк, Надія. Поетичне втілення мудрості народної // Сковорода Г.С. Вибрані твори /Г.Сковорода. Вибрані твори /І.Котляревський. - Х., 1985. - С.5-10.
5. Стогній Іван. Г.С.Сковорода і українська національна ідея / Стогній Іван
// Рідна школа. - 2002.- 7. - С.58-61.
6. Дічек Наталія. Шлях до щастя Григорія Сковороди / Дічек Наталія
// Шлях освіти. - 2002.- 4. - С.43-48.
7. Пінчук Степан. Григорій Сковорода / Пінчук Степан
// Рідна школа. - 2002.- 12. - С.59-61.
8. Мандрика Микола. Співець божественних пісень / Мандрика Микола
// Освіта. - 2002.- 27 листоп. - 4 груд. - С.6.
9. Стадниченко Володимир. Мандрівний будитель народу / Стадниченко Володимир
// Українська культура. - 2002.- 11-12. - С.29-31.
10. Шевчук Валерій. "Царство Боже всередині нас" // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003.- 5. - С.39-42.
11. Демчук Олег. Мисливець на жар-птицю божественного одкровення: Загальний огляд барокової поезії Григорія Сковороди: Урок-літературознавче дослідження / Демчук Олег
// Українська мова та література. - 2003.- 48. - С.11-13.
12. Тихолоз Богдан. Філософсько-поетична мариністика Г.Сковороди та І.Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003.- 6. - С.122-132.
13. Зубалій О. Григорій Савич Сковорода - національний мандрівний університет / О. Зубалій, Д. Рященко // Історія України. - 2001.- 11. - С.1-5.
14. Григорій Сковорода. Творча спадщина: Коротка біогр. письменника. Тексти за прогр. Аналіз текстів. Зразки учн. творів: Посіб. для 9 кл. / Авт.-уклад. О.Марченко. - Х.: Ранок, 2001. - 31 с.: портр. - (Літературна крамниця).
15. Багалій, Дмитро. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Багалій, Дмитро; Текст. підгот. й передне сл. П.Майдаченка; Худож. В.Мітченко, Ю.Чайка. - 2-е вид., випр. - К.: Орій, 1992. - 469 с.: портр. - (Спадок).

.: Розділ: Література :: 16.11.2004 13.01.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.760758 seconds