Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 42490
   


Автор запитання: Марина із міста: Донецк :: Запитання: 30588  
Марина запитує:
Скажите пожалуйста, где можно найти методические материалы на тему-Проблемы развития социально-культурной сферы Украины и пути их преодоления
Наша відповідь:
Уважаемая Марина! Предлагаем Вам информацию по запрашиваемой теме, которую можно получить в ДОУНБК. К сожалению в форме методических материалов литература не установлена, т.к. не указана цель запроса:
методика преподавания, программа курса и т.п.
60.524 Б48 Берегова О.М. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?. - К.:НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2006. - 388 с.
63.3(4УКР) Ю71 Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. - К.:Кондор, 2008. - 736 с.
65.9(4УКР) П81 Бондар, О.В. Соціокультурні аспекти трансформації економіки України на шляху інноваційного розвитку // Прометей . - Вип. 3 (33) . - 2010. - С. 68-73.
Вахнован, В. Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2009 . - № 9. - С. 40-42.
Горбатенко І.А. Політологія як основа демократизації і соціокультурного розвитку українського суспільства // ВІЧЕ . - 2007 . - № 16. - С. 4-6.
Горенко, Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки ХХІ століття: історія та перспективи розвитку // УКРАЇНОЗНАВСТВО . - 2011 . - № 2. - С.129-133.
Доманська, О. Соціокультурне функціонування українського театру // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2005 . - № 9. - С.41-44.
Іванілов О. Розв"язання політичних та соціокультурних проблем в Україні у контексті застосування принципу альтернативності // ПАМ'ЯТЬ СТОЛІТЬ УКРАЇНА . - 2007 . - № 6. - С.133-142.
Киреева Т.И. Взаимоотношения географических социокультурных факторов в музыкальной культуре юго-восточной Украины // НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (г. Донецк) . - 2004 . - № 4. - С.184-188.
Макеєв, С. Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні // СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ . - 2004 . - № 3. - С.109-125.
Ніконенко, В. Проблеми соціокультурного розвитку сучасного українського села // ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО . - 2010 . - № 4. - С.22-31.
Паращевін М. Соціокультурні зміни в контексті глобальних процесів очима населення УкраїниМЕТОДИ, МАРКЕТИНГ . - 2005 . - № 3. - С.194-206.
Пономарьова, К. Соціокультурна складова у змісті початкового курсу української мови // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2011 . - № 5. - С.9-13.
Сокурянская, Л. Социокультурные факторы конструирования и трансформации гражданской идентичности украинских студентов // ВІСНИК КИЇВ.НАЦ,УН.ІМ.Т.ШЕВЧЕНКА СОЦІОЛОГІЯ . - 2012 . - № 1 (№ 3). - С.65-70.
Суший , О. Соціокультурна зумовленість особливостей демократичного реформування Української держави // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖ. УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ . - 2010 . - № 1. - С.46-54.
Чибісова Н. Ментальне поле як важливий чинник становлення соціокультурного середовища українського суспільства // ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ . - 2007 . - № 2. - С.49-54.

Актуальные проблемы современной культуры. - Режим доступу:
http://www.countries.ru/library/twenty/actual.htm
ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. - Режим доступу:
http://studentam.net.ua/content/view/7754/97/
Достижение и проблемы культуры независимой Украины. - Режим доступу:
http://um.vn.ua/cultura/cultur320.html.-
Информационное пространство: социокультура сущность, состояние и проблемы функционирования в Украине - А.В. Буньківська. - Режим доступу:
http://disser4all.org.ua/f48687.html
Інститут соціокультурного менеджменту. - Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_соціокультурного_менеджменту
Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу 2004 года.: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / С.В. Дрожжина; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 17 с. — укp. . - Режим доступу:
http://disser.com.ua/contents/7461.html
ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНЦЕ XX века
http://histua.com/ru/knigi/istoriya-ukrainy-ot-drevnejshih-vremen/problemi-ukrainskoi-kulturi-v-kinci-xx-st. - Режим доступу:
Роль світоглядних позицій у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх вчителів засобами соціальних комунікацій. - Режим доступу:
http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=4&us_publication=523
Современное состояние рынка образовательных услуг в Украине. - Режим доступу:
http://www.disserlib.com/left_menu papka/sovr_sost.php
Список публікацій: . - Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mlFtnASB0kQJ:dakkkim.at.ua/2/mikhajlova.doc &hl=ru&gl=ua
СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ І КОМПЕТЕНЦІЇЇ МОВНОЇ ОСОБИСТІ. - Режим доступу:
http://www.stattionline.org.ua/index.php/filologiya/63/8795-sociokulturni-komponenti-i-kompetenciїї-movnoї-osobisti.html
Тенденції розвитку соціально-культурної сфери на сучасному етапі. - Режим доступу:
http://www.culturalstudies.in.ua/2008_petrova_8.php
Формирование новой социокультурной реальности в Украине и ее черты. - Режим доступу:
http://jenessi.net/kultura/578-formirovanie-novojj-sociokulturnojj.html
Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України 2005 года. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.В. Сорока; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp. . - Режим доступу:
http://disser.com.ua/contents/18700.html
Формування нової соціокультурної реальності в Україні. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст).: бібліогр.: 50 назв. . - Режим доступу:
http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/KURSY - NMK - CULT/LAZAROVYCH/sociokult realnist.doc

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 13.02.2013 00.36.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.702449 seconds