Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42512
   


Автор запитання: Ольга із міста: Ворзель :: Запитання: 39753  
Ольга запитує:
Доброго дня!Тема реферату "Стан навколишньо-природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швеції: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам джерела для написання реферату «Стан навколишньо-природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швеції: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти»

1.Божко С. О. Швеція і партнерство Європейського Союзу із сусідами на сході Європи в цілях розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Божко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип. 124(2). - С. 44-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2015_124(2)__6

2.Співпраця Норвегії та Швеції з Україною у сфері захисту довкілля / Анастасія Лопанова. - Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/spivpratsya-norvehiji-ta-shvetsiji-z-ukrajinoyu-u-sferi-zahystu-dovkillya/

3.Колодько І. М. Організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції [Електронний ресурс] / І. М. Колодько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19(1). - С. 279-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__28

4.Королівство Швеція. Навколишнє середовище:Екологія для майбутнього. - Режим доступу:http://healthy-society.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=819:2012-04-21-15-44-07&catid=35:2011-04-19-08-30-36&Itemid=57

5.Лісова політика Швеції. - Режим доступу:http://po-teme.com.ua/lesnoe-i-parkovoe-khozyajstvo/lektsii-po-lesnomu-khozyajstvu/2027-lisova-politika-shvetsiji.html

6.Матюшенко О. І. Досвід управління охороною навколишнього природного середовища в економічно розвинутих країнах [Електронний ресурс] / О. І. Матюшенко // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 4. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_10
Для створення оптимальної системи адміністративно-правового регулювання природокористування й охорони навколишнього середовища в Україні необхідно використовувати сучасну зарубіжну теорію та практику, інтерес до якої викликаний, насамперед, прагненням запозичити найкращі напрацювання інших країн. Мета роботи - аналіз досвіду економічно розвинених держав у сфері управління охороною навколишнього природного середовища та шляхів його адаптації до українських реалій. У багатьох зарубіжних країнах уже склалося розуміння того, що економічний розвиток повинен припинити активну руйнацію довкілля. Відповідно до рекомендацій конференцій ООН з навколишнього середовища й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992; Йоганнесбург, 2002), основними критеріями оцінювання прогресу в переході до сталого розвитку є заходи з подолання негативних тенденцій, створення сучасних технологій, науково-методичне забезпечення, масштаби позитивних результатів і створення умов сталого природокористування, що включають наявність адекватної нормативно-правової бази та факт єдності цілей і волі в діях органів державної влади, бізнесу й населення в досягненні цілей сталого розвитку.

7.РОЛЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ / Келічавий А.В. . - Режим доступу:http://ej.kherson.ua/journal/economic_12/86.pdf

8.Система екологічного управління і контролю. - Режим доступу:http://pidruchniki.com/12991010/ekologiya/sistema_ekologichnogo_upravlinnya_kontrolyu

9.Стан навколишнього природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швейцарії: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7w3Zc54uXDQJ:knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3bc79a4c43a88421216c37_0.html &cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Із змісту: «Як і в роздільному збиранні, Швейцарія є в Європі серед лідерів по використанню спалювання - частка відходів, що спалювалась в 2005 році, досягала 49% від загального обсягу (більше лише в Данії та Швеції)».

10.Тереля І.П., Мазепа М.І ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВОЇ ОЛІТИКИ ШВЕЦІЇ. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/20_5/42_Terelia_20_5.pdf

11.Чечель А. О. Економічні методи управління якістю навколишнього середовища [Електронний ресурс] / А. О. Чечель // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2012. - № 2. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2012_2_46

12.Шведське Агентство охорони навколишнього середовища / Дмитро Гопцій. - Режим доступу: http://vchiti.in.ua/ttbdeac/Шведське Агентство охорони навколишнього середовищаc/main.html

13.16 тимчасових екологічних цілей Швеції. - Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,3,120197-16-vremennyh-ekologicheskih-celeiy-Shvecii.html

14.Екологічне врядування та управління у Швеції: погляд ззовні / Андрій Артов заступник голови КРА «Екологія і Мір», експерт ЕПЛ : З 2011 року точаться дискусіє стосовно доцільності та повноти проведення адміністративної реформи у сфері охорони довкілля. Найбільших успіхів у сфері охорони довкілля досягла Швеція. Відтак, автор статті до уваги читачів подає короткий опис системи екологічного урядування та управління, проводить короткий аналіз екологічної політики Швеції.
http://epl.org.ua/images/pdf/joornal/1855_EPL_Journa_23_24.pdf

15.Екологічне законодавство розвинених країн : екологічна політика Швеції. - Режим доступу:http://bukvar.su/jekologija/page,4,198188-Ekologicheskoe-zakonodatel-stvo-zarubezhnyh-stran.html
Еколого-економічна система. - Режим доступу:http://lektsii.org/5-608.html

16.ЕКОЛОГО–ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ / Ю. Т. Алібекова, . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=
При цьому слід відзначити, що на сьогодні в Швеції із зростанням ВВП, зростання ... природоохоронна політика є невід'ємною складовою державних та.

17.Экология Швеции. - Режим доступу:http://eugeo.ru/ekologiya-shvecii/

18.Экологическое законодательство зарубежных стран : экологическое законодательство зарубежных стран. - Режим доступу: http://www.ecolostudy.ru/eco-69-17.html

19.Экология как норма жизни. - Режим доступу: https://sweden.ru/ljudi/ekologiya-kak-norma-zhizni/
Швеция не только воплощает в реальность самые невероятные идеи для поддержания экологии и окраны окружающей среды, но и пытается привлечь внимание к этим проблемам в других странах

20.Гаркушенко О. М. Принципи екологічної політики та їх вплив на екологічне оподаткування : наук. доп. / О. М. Гаркушенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2012. - 67 c. - Бібліогр.: с. 61-67 - укp. Розглянуто основні принципи екологічної політики й екологічного оподаткування, що використовуються у провідних зарубіжних країнах. Проаналізовано стан реалізації загальноприйнятих принципів екологічної політики й екологічного оподаткування в Україні. Подано інформацію про середні показники викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забрудненнями в окремих країнах, зокрема, Франції, Німеччині, Японії, Польщі, Швеції, Україні. Наведено пропозиції щодо корегування окремих нормативно-законодавчих актів України задля приведення їх у відповідність до міжнародних (з урахуванням екологічної ситуації в країні). Пошук видання у каталогах НБУВ
21.Єрхов А. Г. Економіка скандинавських країн: ринкові реформи в електроенергетиці : монографія / А. Г. Єрхов; Донец. нац. ун-т. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Донецьк : Ноулідж, 2013. - 277 c. - укp. Викладено теоретико-методологічні основи стратегій розвитку галузей національних економік країн за умов глобалізованих ринків. Досліджено концептуальні та практичні аспекти здійснення ринкових реформ в сучасній електроенергетиці скандинавських країн. Розглянуто проблеми забезпечення економіки Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції необхідною електроенергією за складних умов світової кон'юнктури поставок електроносіїв. Досліджено теоретичні основи реформування провідних галузей світової економіки, процес лібералізації діяльності найважливішої галузі економіки, приватизації енергокомпаній, диверсифікації енергоносіїв, ціноутворення на електроенергію. Розглянуто проблеми вдосконалення технологій у виробництві енергії, регіональний інтеграційний процес і проблеми екології в сучасній електроенергетиці. Показано доцільність використання досвіду скандинавських країн щодо здійснення ринкових реформ в електроенергетиці України. Пошук видання у каталогах НБУВ
22.Ситник Ю. І. Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України : Наук.-метод. посіб. / Ю. І. Ситник, О. І. Лисенко, С. Н. Чумаченко, В. Л. Шевченко, М. М. Коржнев; Нац. н.-д. центр оборон. технологій і воєн. безпеки України, Укр. т-во охорони птахів. - К., 2006. - 424 c. - Бібліогр.: с. 417-424. - укp. Представлено посібник з вдосконалення природоохоронної діяльності, написаний спільно військовими екологами Швеції та України. У ньому висвітлено підходи до охорони навколишнього середовища, що використовуються у більшості європейських країн і є базовими у процесі формування вимог до ключових екологічних стандартів збройних сил. Розглянуто особливості функціонування військових частин та джерела воєнно-техногенного навантаження, нормативи якості навколишнього середовища, екологічно сприятливі плани проведення навчань і догляду за навчальними полігонами та стрільбищами.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.11.2016 23.44.46 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.945613 seconds