Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 42488
   


Автор запитання: Марта із міста: Київ :: Запитання: 40573  
Марта запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з інформацією на тему: "Гідроекологічна характеристика р.Стрий"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боруцька Ю. Гідрогеохімічний аналіз басейну р. Стрий (екологічний аспект) [Електронний ресурс] / Ю. Боруцька, І. Сахнюк, О. Телегуз, Г. Медвідь, М. Кость // Геологія і геохімія горючих копалин. - 2015. - № 1-2. - С. 108-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/giggk_2015_1-2_13.
Боруцька Ю. З. Природні води басейну р. Стрий (еколого-гідрогеохімічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Ю. З. Боруцька ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - Львів, 2015. - 20 c.
Волосецький Б. Дослідження екзогенних процесів і повененебезпечних ділянок на р. Стрий / Б. Волосецький, Т. Шпирналь // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва. - 2012. - Вип. 1. - С. 146-150.
Волосецький Б. І. Дослідження перенесення гравійно-галькових мас у руслі р. Стрий за даними геодезичного моніторингу / Б. І. Волосецький, Т. Г. Шпирналь // Геодез., картогр. і аерофотознімання : укр. міжвід. наук.-техн. зб. - 2013. - Вип. 77. - С. 115-121.
Гошовський В. С. Локальна оцінка стану техноприродних геосистем за ризиком розвитку небезпечних геологічних процесів долини р. Стрий / В. С. Гошовський // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2008. - № 1. - С. 143-147.
Козак Ю. З. Гідрохімія горішньої частини р. Стрий і її допливів в Українських Карпатах (за ретроспективними даними у зв'язку з екологічними проблемами) / Ю. З. Козак, В. В. Колодій // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2005. - № 1. - С. 96-103.
Матіїв М. Д. Словник гідронімів басейну ріки Стрий / М. Д. Матіїв; НАН України. Ін-т укр. мови. - Київ ; Сімферополь : Крим. навч.-пед. держ. вид-во, 1999. - 96 c.
Шевчук В. М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / В. М. Шевчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2011. - 25 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SHVMAZ.zip.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 8.04.2017 17.36.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.35836 seconds