Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40065
   


Автор запитання: Роман із міста: Старобільськ :: Запитання: 40746  
Роман запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу в написанні дипломної роботи "Використання гербіцидів в посівах озимої пшениці (в умовах підприємства)". Дякую зазделегідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Горбатюк І. Р. Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, Н. Л. Щербак, М. О. Банникова, Л. Г. Великожон, М. В. Кучук, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - Т. 48, № 1. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2016_48_1_10.
2. Заболотна А. В. Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду "Лінтур 70 WG, в.г." і регулятора росту рослин "Емістим С" [Електронний ресурс] / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2013. - № 4. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2013_4_11.
3. Зуза В. С. Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду [Електронний ресурс] / В. С. Зуза, А. О. Рожков, Р. А. Гутянський // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2015. - № 1-2. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_1-2_5.
4. Матюха В. Л. Зміни структури врожаю та якості зерна пшениці озимої за гербіцидної обробки [Електронний ресурс] / В. Л. Матюха, Н. О. Хромих, Г. С. Россихіна-Галича, В. В. Лашко // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 12. - С. 11-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_12_7.
5. Михальська Л. М. Вплив елементів живлення та гербіцидів на вміст хлорофілів у рослинах сучасних сортів озимої пшениці [Електронний ресурс] / Л. М. Михальська, Г. О. Прядкіна, В. В. Швартау // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - Вип. 20. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_20_15.
6. Кіраван М. Прогноз і обгрунтування контролю забур'яненості посівів пшениці озимої в умовах екологізації землеробства : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / М. Караван ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2012. - 22 c.
7. Кочик Г. Хімічний захист озимої пшениці після сходовими гербіцидами варто переносити з весни на осінь [Електронний ресурс] / Г. Кочик, А. Мельничук // Зерно і хліб. - 2013. - № 4. - С. 46-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zikh_2013_4_18.
8. Леонтюк І. Б. Вплив гербіциду калібр та регулятора росту біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої [Електронний ресурс] / І. Б. Леонтюк // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2015. - Вип. 23. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2015_23_8.
9. Михальська Л. М. Вплив мікроелементів на активність гербіциду аксіал у посівах озимої пшениці [Електронний ресурс] / Л. М. Михальська, М. Є. Рязанова, В. В. Швартау // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_15.
10. Мордерер Є. Ю. Ефективність контролювання бур'янів при застосуванні у посівах озимої пшениці суміші гербіцидів пума супер, зенкор і гродил максі [Електронний ресурс] / Є. Ю. Мордерер, М. П. Радченко, Є. І. Нізков, О. П. Родзевич // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 349-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_13.
11. Павлов О. С. Вплив систем землеробства на родючість грунту і продуктивність ланки польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / О. С. Павлов ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2013. - 21 c.
12. Танчик С. П. Гербіциди у посівах пшениці озимої [Електронний ресурс] / С. П. Танчик, О. М. Шпирка // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 12. - С. 17-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_12_10.
13. Радченко М. П. Підвищення вибірної фітотоксичності та стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в разі застосування грамініциду феноксапроп-Р-етилу в потрійній суміші з гербіцидами синергістом та антагоністом [Електронний ресурс] / М. П. Радченко, А. М. Сичук, О. П. Родзевич, Є. Ю. Мордерер // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 306-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_7.
14. Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти : матеріали II міжнар. наук. конф., 11 - 13 жовт. 2011 р., Харків / ред.: Д. І. Гродзинський ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. т-во фізіологів рослин. - Харків, 2011. - 207 c.
15. Ременюк С. О. Біологічні особливості і розробка заходів контролювання ваточника сирійського в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / С. О. Ременюк ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2013. - 21 c.
16. Розборська Л. В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин [Електронний ресурс] / Л. В. Розборська, І. Б. Леонтюк, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__11.
17. Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти : матеріали II міжнар. наук. конф., 11 - 13 жовт. 2011 р., Харків / ред.: Д. І. Гродзинський; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. т-во фізіологів рослин. - Х., 2011. - 207 c.
18. Сторчоус І. М. Гербіциди на озимій пшениці в Степу України [Електронний ресурс] / І. М. Сторчоус, О. В. Шевчук // Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН]. - 2003. - Вип. 5. - С. 271-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2003_5_45.
19. Сюткіна Н. Г. Формування ентомофауни герпетобіонтів у різних стаціях агро ландшафтів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Н. Г. Сюткіна ; НААН України, Ін-т агроекол. і природокористування. - Київ, 2013. - 24 c.
20. Теоретичні та прикладні апекти збереження біорізноманіття : матеріали наук. конф. молодих дослідників, 4 - 7 черв. 2013 р., Умань / ред.: А. Д. Черненко ; НАН України, Нац. дендрол. парк "Софіївка", Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. - Умань : Сочінський, 2013. - 91 c.
21. Ткаліч Ю. І. Агротехнічні і біологічні заходи підвищення врожайності та контролювання забур'яненості кукурудзи, соняшнику, пшениці озимої в Північному Степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.01 / Ю. І. Ткаліч ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д., 2013. - 44 c.
22. Хромих Н. О. Післядія гербіцидної обробки на окисно-відновну активність та вміст хлорофілу у рослин пшениці наступної генерації [Електронний ресурс] / Н. О. Хромих, Г. С. Россихіна-Галича, Ю. В. Лихолат // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2013. - Вип. 5. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2013_5_14.
23. Ярошенко Л. М. Екологічне обгрунтування контролю бур'янів в агроекосистемах ярого ячменю Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Л. М. Ярошенко ; НААН України, Ін-т захисту рослин. - Київ, 2012. - 20 c.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.05.2017 15.54.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.393811 seconds