Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39964
   


Автор запитання: Світлана із міста: Миколаїв :: Запитання: 40855  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть з написанням роботи на тему: "Розвиток швидкісних здібностей високого класу спортсменів у веслуванні на байдарках", дуже вдячна.
Наша відповідь:
оброго дня, Світлано! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Богуславська, В. Ю.Підвищення спортивної майстерності з веслування на байдарках і каное [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Богуславська. - Вінниця : Рогальська І. О., 2014 . Ч. 1. - 2014. - 134 с. : рис., табл.

Виноградов В. Комплексне використання мобілізаційних впливів для стимулювання працездатності й корекції стомлення в серії занять, спрямованих на збільшення аеробних можливостей спортсменів (на прикладі академічного веслування) / Валерій Виноградов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 73–79.

Гарник Д. Моделі змагальної діяльності у веслуванні на байдарках та каное / Дмитро Гарник // Молода спортивна наука України. –2009. – Т. 1. – С. 78–84.

Го Пенчен Совершенствование компонентов специальной выносливости в гребле на каное / Го Пенчен // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 21–29.

Го Пенчен Факторы совершенствования силовых возможностейспортсменов в гребле на каноэ / Го Пенчен // Теорія і методика фізичноговиховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 3–9.

Дзогій, Т. Напрями вдосконалення підготовки кваліфікованих веслувальників на байдарках і каное на основі застосування позатренувальних засобів [Текст] / Т. Дзогій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичній журнал. - 2015. - № 4. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.

Дольник Ю. А. Анализ стартовых действий гребцов на байдарках и каноэ / Ю. А. Дольник, С. М. Пылаев // Гребной спорт. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — С. 27–31.

Еременко (Спичак) Н.П. Особенности реализации функциональных возможностей и основные факторы функциональной подготовленности квалифицированных гребцов–байдарочников / Н.П.Еременко (Спичак) // Физическое воспитание студентов. – 2012. – № 2. – С. 24–28.

Жирнов О. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих байдарочників / Олександр Жирнов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 2. – С. 102–105.

Жирнов А. В. Сравнительный анализ техники гребковых движений и ее влияние на скорость лодки у спортсменов разной квалификации / А. В. Жирнов // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 5. - С. 112-115.

Жуков С.Е. Соревновательная деятельность спортсменок высокой квалификации в академической гребле / С.Е. Жуков, С.В. Красовская // Олімпійський спорт і спорт для всіх : IX междунар. наук. конгрес, 20–23 вер. 2005 р. : тези доп. – К., 2005. – С. 349.

Коваленко С.О. Динаміка проходження кілометрової дистанції увеслуванні на байдарках та каное на чемпіонатах світу 2009-2011 років /С.О. Коваленко, С.В. Гречуха // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 10. – С. 33–36.

Колісник, Інна. Планування навчально-тренувального процесу веслярів на байдарках на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / Інна Колісник, Людмила Черкашина // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 191-196.

Корнилов Ю. П. Активизация произвольного внимания квалифицированых гребцов в процесе спортив-ного совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук / Ю. П. Корнилов. – Киев, 1984. – 22 с.

Кропта Р.В. Функциональная тренировка гребцов возрастнойкатегории до 23 лет в годичном цикле подготовки / Р.В. Кропта, Б.Е. Очеретько, Е.О. Яковенко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : XIV междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 350.

Лисенко О.М. Фізіологічна реактивність та особливості мобілізації функціональних можливостей висококваліфікованих спортсменів / О.М. Лисенко // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2003. – № 1. – С. 81–86.

Никаноров А. Н. Методика управления технической подготовкой в гребле на байдарках / А. Н. Никано-ров // Гребной спорт. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – С. 34–37.

Очеретько Б. Использование тактических моделей в соревновательной деятельности высококвалифицированных гребцов-академистов / Б. Очеретько, О. Шинкарук // Олимп. спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, рекреации и спорт. медицины и реабилитации: тез. докл. IV Междунар. науч. конгр. — К., 2000. — С. 96.

Платонов В. Н. Физическая подготовка пловцов высокого класса / Платонов В. Н. – Киев : Здоровье, 1983. – 168 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — К.: Олимп. лит., 2004. — 808 с.

Попов А.Н. Новый подход к технологии повышениятренированности квалифицированных гребцов / А.Н. Попов // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 5. – С. 32–34.

Решетников Н. В. Статистика в исследованиях физической подготовленности / Н. В. Решетников // Теория и практика физической культуры. – 1981. – № 5. – С. 43–45.

Русанова О. Характеристика спеціальних функціональнихможливостей веслувальників, спрямованих на підтримку стійкого рівня працездатності під час проходження змагальної дистанції в академічному веслуванні / Ольга Русанова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 28–31.

Самуйленко В.Е. Нормирование тренировочных нагрузок квалифицированных гребцов на байдарках и каноэ / Самуйленко В.Е. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : XIV междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 119.

Сватьєв А.В. Оптимізація побудови тренувальних навантажень в процесі підготовки кваліфікованих веслувальників / А.В.Сватьєв, В.М.Гостіщев/ Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010, №2. – С.140–144.

Спичак Н. П. Реалізація функціональних можливостей кваліфікованих веслувальників-байдарочників на різних змагальних дистанціях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Н. П. Спичак; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 24 c. - укp.

Флерук В. Орієнтація веслувальників-каноїстів на різні змагальні дистанції / Віктор Флерчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту – 2008. – № 1. – С 19–23.

Флерчук В.В. Визначення взаємозв’язку педагогічних тестів зі спортивним результатом у веслуванні на каное / В.В. Флерчук // Олімпійський спорт і спорт для всіх : междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 136.

Флерчук В. В. Обґрунтування провідних факторів, що обумовлюють ефективність тренувальної та змагальної діяльності у веслуванні на байдарках і каное / В. В. Флерчук // Молода спорт. наука України. ? Л., 2008 ? Т. 1., вип. 12. ? С. 370–374.

Чеханюк О.П. Взаємозв’язки між показниками фізичної підготовленості та компонентами змагальної діяльності кваліфікованих веслувальниць на байдарках /О.П. Чеханюк О. П. //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. / за ред. Є. Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, Том 1. – С. 282-287.

Чичкан О.А. Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 /Оксана Анатоліївна Чичкан; Львівський держ. ін-т фізичної культури. - Л., 2004. - 19 с.
Шинкарук О.А. Использование модельных характеристик в процессе отбора и ориентации подготовки спортсменов /О.А. Шинкарук // Вісник Запорізького національного університету № 2(8). – 2012. – С. 285-292.

Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) / О. А. Шинкарук. — К.: Олимп. лит., 2011. ? 360 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 19.06.2017 14.47.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.390987 seconds