Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42477
   


Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 41411  
Яна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему курсової роботи : Фітнес технології у фізичному вихованні учнів
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Впровадження фітнес-технологій в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. – Режим доступу: http://andruchsenkotg.ucoz.ua/publ/vprovadzhennja_fitnes_tekhnologij_v_navchalno_vikhovnij_proces_zagalnoosvitnogo_navchalnogo_zakladu/1-1-0-2
Захаріна Є. А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування технологій оздоровчого фітнесу / Є. А. Захаріна // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 6. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_6_13
Кібальник О. Я. Зміст фітнес-технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Я. Кібальник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2009. - № 2. - С. 42–46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2009_2_13
Кібальник О. Я. ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ 13-15 РОКІВ. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-03/08koypta.pdf
Кибальник О. Я. Эффект внедрения фитнесс-технологии в систему физического воспитания подростков 13-15 лет. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-vnedreniya-fitness-tehnologii-v-sistemu-fizicheskogo-vospitaniya-podrostkov-13-15-let
Кренделєва В.У. ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/83.pdf
Сапун Л. В. Впровадження фітнес-технологій у сучасний процес фізичної культури. – Режим доступу: http://gradum103.zp.ua/index.php/pedagogicheskaya-vystavka/30-spetsifika-uchebnykh-predmetov/414-sapun-l-v-vprovadzhennya-fitnes-tekhnologij-u-suchasnij-protses-fizichnoji-kulturi
Твелина А. О. Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий / А. О. Твелина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 277-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(2)__67
Степанова І. Фітнес-технології у фізичному вихованні дітей / І. Степанова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2013. - № 2. - С. 142-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_2_31
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 18 / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; гол. ред. В.М. Костюкевич. –Вінниця: ТОВ «Планер», 2014.–529с. – Режим доступу: http://www.vspu.edu.ua/science/art/a164.pdf
Хадер С. Розробка сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні молоді [Електронний ресурс] / С. Хадер // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 4. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2015_4_12
Хамер С. До питання тлумачення поняття фітнес-технології / Самер Хамер // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 6. - С. 68-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_6_24
Кібальник О. Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Кібальник // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 4. - С. 63-66. - Бібліогр.: 6 назв.
Кібальник О. Я. Підвищення рухової активності підлітків з використанням занять фітнесом оздоровчого спрямування : Навч.-метод. посіб. / О. Я. Кібальник; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2006. - 46 c. - Бібліогр.: с. 40-45.
Кібальник О. Я. Шляхи покращання фізичної підготовленості учнів підліткового віку / О. Я. Кібальник // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2010. - № 1. - С. 18-21. - Бібліогр.: 6 назв.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.12.2017 21.40.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 1.061293 seconds