Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Дарина із міста: Київ :: Запитання: 41454  
Дарина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою:"Знакова система в графічному дизайні".
Наша відповідь:
Доброго дня, Дарино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 39442.
2. Бойчук А. В. Древняя знаковая символика как базовая основа современной системы визуальных коммуникаций / А. В. Бойчук, М. А. Хоменко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 1. - С. 49-56.
3. Бокарєва Ю. С. Знаки поштової оплати як художній символ державності [Електронний ресурс] / Ю. С. Бокарєва // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 3. - С. 3-8. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06byspma.pdf.
4. Гладун О. Візуалізація інформації: інфографіка [Електронний ресурс] / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 4. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_4_5.
5. Гладун О. Візуальна мова графічного дизайну як комунікативна знакова система [Електронний ресурс] / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 15. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_15_5.
6. Гладун О. До проблеми візуальної мови графічного дизайну України [Електронний ресурс] / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2009. - № 5. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_5_8.
7. Закалюжна Л. В. Загальносвітова історія ідентифікаційної символіки [Електронний ресурс] / Л. В. Закалюжна // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 5. - С. 22-28. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06zlvhis.pdf.
8. Золотухін Ю. В. Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.07 / Ю. В. Золотухін ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - Харків, 2009. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09zyvkgd.zip.
9. Золотухин Ю. В. О признаках графического дизайна в штемпельной графике [Електронний ресурс] / Ю. В. Золотухин // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2007. - № 4. - С. 90-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_4_8.
10. Золотухін Ю. В. Принцип стилізації зображального об'єкту [Електронний ресурс] / Ю. В. Золотухін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 8. - С. 61-76. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06zyvtgo.pdf.
11. Квітка О. Л. Морфологія і функція графічних знаків в дизайні візуальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / О. Л. Квітка ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2014. - 20 c.
12. Король А. М. Теоретичні аспекти поняття "графічний дизайн" [Електронний ресурс] / А. М. Король // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 108.1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_21.
13. Криворучкін В. І. Принципи проектування ідеографічних знакових систем у графічному дизайні / В. І. Криворучкін // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 11, ч. 2. - С. 102-106.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 11.12.2017 18.38.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.13905 seconds