Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42580
   


Автор запитання: Аліна із міста: Житомир :: Запитання: 41889  
Аліна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на такі теми: "Реклама як комунікативний феномен (фундаментальні дослідження реклами)", "Соціальна реклама як засіб психологічного впливу на свідомість підлітків". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115.
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115. – С. 70–73.
Досенко А. К. Соціальна реклама України: перспективи розвитку / А. К. Досенко // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2013. – Т. 52. – Лип.–верес. – 306 с.
Кіца М. О. Реклама в ЗМІ [Текст] : навч. посіб. / М. Кіца ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 150 с. : рис., табл.
Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навчальний посібник / О. В. Курбан. – Київ : Кондор, 2016. – 246 с.
Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2016 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ / І. Лилик // маркетинг в Україні. – 2017. – № 2. – С. 4-23. – Режим доступу: http://uam.in.ua/upload/iblock/6e5/6e543aa24cc6486c63478b1fb6416efd.pdf.
Образцова А. Я. Види соціальної реклами та ефективність їх впливу на молодь / А. Я. Образцова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 76-82.
Реклама та зв'язки з громадскістю. Огляди. Дослідження [Текст] : монографія. – Київ : Академвидав, 2017. – 204 с.
Ресурсний Центр Гурт: Не всі проблеми можна вирішити завдяки соціальній рекламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gurt.org.ua/news/recent/15861/.
Скибінський С. В. Історія реклами і PR [Текст] : навч. посіб. / С. В. Скибінський ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 371 с. : рис.
Удріс Н. С. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. С. Удріс ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.
Форманюк К. Основні проблеми розвитку соціальної реклами в Україні / наук. блог НаУ «Острозька Академія» [Електронний ресурс]. / К. Форманюк. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015/основні-проблеми-розвитку-соціально/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 4.04.2018 02.07.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.937491 seconds