Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 40782
   


Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 42025  
Юрій запитує:
Доброго вечора) Допоможіть знайти свіжі ТЕЗИ/СТАТТІ/ІНШІ НАУКОВІ ПРАЦІ (із ПОСИЛАННЯМИ,буду дуже вдячний) для написання бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему "Оцінка фінансової стійкості підприємства". Дякую!
Наша відповідь:
Шановний Юрій, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Бізюк, Д. Л. Забезпечення фінансової стійкості підприємства інструментами фінансового менеджменту / Д. Л. Бізюк. - Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18056/1/Бізюк.pdf

Будяк, В. О. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства / В. О. Будяк, І. С. Слюсаренко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/3_136048.doc.htm

Вознюк, А. О. Оцінка фінансового стану підприємства як необхідна складова його економічного розвитку / А. О. Вознюк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Інноваційна економіка. – 2012. - № 11. – С. 101-105.

Гапак, Н. М. Особливості визначення фінансової стійкості підприємства / Н. М. Гапак, С. А. Капштан. – Режим доступу: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/42/42_39.pdf

Грачев, А. Основы финансовой устойчивости предприятия / А. Грачев // Финансовый менеджмент. – 2003. - № 4. - С. 15-34.

Єлецька, С. Я. Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку / С. Я. Єлецька // Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 183-187. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/598/pdf_252

Заюкова, М. С. Теорія фінансової стійкості підприємства : [монографія] / М. С. Заюкова. – Вінниця : Універсум, 2009. – 155 с.

Кальченко, О. Оцінка фінансової стійкості підприємств промисловості Чернігівського регіону / О. Кальченко, І. Михайленко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 1. - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_1_15

Кемарська, Л. Г. Оцінка фінансової стійкості ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» / Л. Г. Кемарська, І. В. Дідик, Н. Ю. Федько / Мукачівський державний ун-т. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/127.pdf.

Кизим, М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Х. : ІНЖЕК, 2013. – 144 с.

Козлова, О. С. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства / О. С. Козлова. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/207.pdf

Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз і планування / Г. О. Крамаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

Лахтіонова, Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія / Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.

Мамонтова, Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н. А. Мамонтова. – Київ, 2001.

Мельник, Г. Г. Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в антикризовому управлінні / Г. Г. Мельник. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/24132/20-Mel’nik.pdf?sequence=1

Ногіна, С. Oцінка фінансової стійкості підприємств на прикладі металургійної галузі / С. Ногіна, А. Корж. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecan_2012_11(2)__74.pdf

Партин, Г. О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г. О. Партин // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2010. - № 10 - С. 276-279.

Приймак, І. І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І. І. Приймак. – Львів – 2007.

Ткаченко, І. П. Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення / І. П. Ткаченко, І. А. Чувачалова, О. А. Чувачалов. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=988.

Ясіновська, І. Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств / І. Ф. Ясіновська. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Ясіновська-21.pdf

http://pidruchniki.com/16550616/finansi/otsinka_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva

http://library.if.ua/book/52/3822.html

http://studentbooks.com.ua/content/view/525/54/1/3/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.05.2018 00.47.19 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 2.397336 seconds