Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41205
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 42724  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми реферату: "Альтернативні освітні заклади дошкільної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку у Фінляндській Республіці"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Перегляньте наступні джерела:
Карпенко О. В. Реформування системи надання освітніх послуг: досвід Фінляндії / О. В. Карпенко, Є. Ф. Демида // Педагогіка і психологія. - 2014. - № 1. - С. 88-98.
Кристопчук Т. Є. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика / Т. Є. Кристопчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2012. - № 3/4. - С. 87-93.
Лохвицька Л. Дошкільна освіта Фінляндії: погляд з середини / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. - 2017. - N 6. - С. 13-16.
Панасюк Т. Методики раннього розвитку й виховання дитини дошкільного віку / Т. Панасюк, Г. Грищенко // Інформ. зб. для директора шк. та зав. дит. садочком. – 2014. – № 8. – С. 72–95.
Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом. История и современность : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. - М. : Издательский центр "Академия", 2001. - 240 с. - (Высшее образование).
Третякова Н. В. Система освіти Фінляндії : рівні можливості та високі соціальні стандарти / Н. В. Третякова // Пед. майстерня. – 2012. – № 4. – С. 39–43.
Хаврикіна К. Фінські секрети якісної освіти / К. Хаврикіна, М. Пристінська // Дошкільне виховання. - 2017. - № 5. - С. 16-17.
Бєлова І. Дошкільна освіта в Фінляндії. Особистий погляд [Електронний ресурс] / І. Бєлова. – Режим доступу: http://detkam.in.ua/doshkilena-osvita-v-finlyandiyi--osobistij-poglyad.html.
Гринюк С. П. Мовна освіта у Фінляндії: сучасність, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / С. П. Гринюк // Вісник післядипломної освіти. - 2011. - Вип. 3. - С. 49-55. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vpo_2011_3_10.
Гринюк С. П. Модель професійної підготовки учителя іноземної мови в Україні на базі фінського досвіду [Електронний ресурс] / С. П. Гринюк // Наукові записки Вінницького держ. педагог. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2012. - Вип. 38. - С. 359-363. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_38_84.
Гринюк С. П. Сумлінна праця: як фіни побудували успішну систему освіти [Електронний ресурс] / С. П. Гринюк // Вісник післядипломної освіти. - 2011. - Вип. 5. - С. 57-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2011_5_10.
Дошкільне виховання за кордоном [Електронний ресурс] : лекція. - Режим доступу: http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8569/Лекція 3.pdf.
Жерноклєєв І. Система освіти Фінляндії [Електронний ресурс] / І. Жерноклєєв, Т. Пушкарьова // Освіта.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/1300/. – Назва з екрану.
Козак Л. Сучасна дошкільна освіта: європейський досвід [Електронний ресурс] / Л. Козак // Освітологічний дискурс. – 2017. - № 3-4. - (18-19). – С. 235-251. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/477.
Кудрін О. Система освіти Фінляндії - у гонитві за лідерством [Електронний ресурс] / О. Кудрін // Укрінформ : мультимедійна платформа іномовлення України [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2239681-sistema-osviti-finlandii-u-gonitvi-za-liderstvom.html.
Освіта Фінляндії [Електронний ресурс] : анотований бібліогр. список / упоряд. Є. Ф. Демида, ; Держ. наук.- педагог. б-ка імені В. О. Сухомлинського. - Режим доступу: http://old.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/852440332.doc.
Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах [Електронний ресурс] // Studfiles : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5643714/page:12/. – Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.01.2019 13.37.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.703062 seconds