Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41322
   


Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 42810  
Аліна запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформацію для магістерської на тему: "Гра слів(мовна гра) та каламбур у повсякденному спілкуванні".Дякую.
Наша відповідь:
Аліно, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Бокова П. М. Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу [Електронний ресурс] / П. М. Бокова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2015. - Вип. 27. - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2015_27_7

Борисова Н. Прийом компенсації як засіб перекладу каламбурів [Електронний ресурс] / Н. Борисова // Теоретична і дидактична філологія. - 2015. - Вип. 20. - С. 146-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_16

Гершун Г. Мовна гра як прояв постмодерністської тенденції у журналістському тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Журналістика ; вип. 1 (22)).

Жук, Олена.разеологія як розділ мовознавства [Текст] : цикл уроків / Олена Жук // Українська мова та література. - 2015. - Червень, № 11/12. - С. 66-78.

Журавель Н. В. В основі каламбуру - багатозначність слова / Н. В. Журавель // Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 21 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1981. - С. 23-27.

Колоїз Ж.В.Мовна гра як вияв креативності в сучасній афористиці / Ж.В.Колоїз// Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : [зб. наук. праць]. – Вип.15 / ред. : Ж.В. Колоїз (відп.ред.), Л.А.Білоконенко та ін. – Кривий Ріг, 2015. – С. 163–185.

Корниенко О.А. Игра слов, каламбур, парономазия, амфиболия: к проблеме определения и дифференциации понятий в литературоведческом аспекте / Корниенко О.А. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 33-48. – (Серія: Філологія)

Космеда Т.А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) / Т.А. Космеда, О. В, Халіман. - Дрогобич: КОло, 2013. Ї 228 с.

Котов М. В. Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування / М. В. Котов // Дискурсологія. Семантика і прагматика - Харків, 2013. - C. 55-59.

Кулініч О. Засоби увиразнення заголовків у сучасних друкованих ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 109-115

Маткобожик, Вікторія. Довідник "Все для учнів про фразеологію" / В. Маткобожик // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 4. - С. 42-45.

Мовна особистість і мовна субкультура[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://um.co.ua/4/4-4/4-45008.html

Мовна гра в мовної діяльності[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://um.co.ua/4/4-4/4-45007.html

Непийвода Н. Мовна гра та гумор у рекламному тексті // Урок української. – 2001. – No 10. – С.20-24.

Остапченко, О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір" / Олена Остапченко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 6. - С. 64-71. - Бібліогр.: 8 назв.

Патлач Г. Каламбур як різновид мовної гри в англійській, французькій, російській та українській лінгвістиці [Електронний ресурс] / Г. Патлач // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. - Вип. 81(3). - С. 385-389. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(3)__95

Патлач Г. О. Метонімія як засіб створення каламбуру [Електронний ресурс] / Г. О. Патлач // Лінгвістика. - 2013. - № 3. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_3_6

Патлач Г. О. Референційний механізм в каламбурі [Електронний ресурс] / Г. О. Патлач // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 48. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_48_70

Ріниченко, О. Одноримки [Текст] : словник омонімів та схожословів / О. Різниченко. - О. : Друк, 2002. - 407 с.

Рязанцева Д. Функціонування ненормативних форм прикметника із префіксом най-: відображення аксіологічних смислів / Д. Рязанцева // Вісник Дніпропетров. ун-ту. Серія «Мовознавство». №1. – Дніпропетровськ. – С. 170-185.

Санников В.З. Об истории и современном состоянии русской языковой игры (основные виды русской языковой шутки; каламбур; парономазия; ирония; пародия; перепев; парадокс; абсурд; отношение к юмору; функции языковой игры; изменения в жанровом составе языковой игры; эволюция шуток) / В. З. Санников // Нові видання України . - 2003.- № 36 - С. 3-20.

Сковородников, А. П. О понятии и термине "языковая игра" [Текст] / А.П. Сковородников // Филологические науки. - 2004. - N2. - С. 79-87 .

Тимчук О. Т. Обігрування структурних елементів слова як семантико-стилістичне явище (морфеміка і словотворення) / О. Т. Тимчук // Мовознавство. - 2001. - № 2. - С. 54-62. - Бібліогр.: 11 назв.

Тимчук О. Т. Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. Т. Тимчук. - К., 2003. - 14 с.

Штых Ю. Г. Факторы возникновения многозначности в каламбуре [Електронний ресурс] / Ю. Г. Штых // Русская филология. - 2014. - № 1-2. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rfuv_2014_1-2_21

.: Розділ: Мовознавство :: 11.02.2019 12.19.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.536308 seconds