Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41322
   


Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 42811  
Олексій запитує:
Електронні гроші: проблеми обігу та емісії
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Перегляньте наступні джерела:
Махаєва О. Електронні гроші : стан європейського ринку та його регулювання / О. Махаєва // Вісник Національного банку України.– 2006.– №8. – С. 30–34.
Міщенко В. Електронні гроші: поняття, стан українського ринку та перспективи розвитку / А. Міщенко, О. Махаєва // Банківська справа. – 2007.– №3. – С. 3-19.
Алексеєнко М. Д. Електронні гроші: сутність і види [Електронний ресурс] / М. Д. Алексеєнко, А. В. Ярова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 9-15. - Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/3332/1/Alekseenko.pdf.
Барабан Л. М. Електронні гроші: можливості, тенденції та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Барабан // Фінансовий простір. - 2014. - № 3. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_3_3.
Батракова Т. І. Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в Україні / Т. І. Батракова, А. Ю. Грінченко [Електронний ресурс] // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 7. – С. 702-706. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/118.pdf.
Вавдіюк Н. С. Електронні гроші: види, функції і значення в грошовому обороті [Електронний ресурс] / Н. С. Вавдіюк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2016. - Вип. 13(2). - С. 15-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2016_13(2)__4.
Вигівська І. М. Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Вигівська, В. С. Семйон // Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 173-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_3_40.
Войтенко О. О. Сучасний стан електронних грошей в Україні / О. О. Войтенко. – С. 229-232. - Режим доступу: https://ukrlogos.in.ua/documents/17_11_2015_95.pdf.
Грицюк П. Ю. Електронні гроші - нове досягнення криптографії та інформаційних технологій [Електронний ресурс] / П. Ю. Грицюк, Ю. І. Грицюк // Наук. вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.1. - С. 339-347. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Дерев'янко С. І. Електронні гроші: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. І. Дерев'янко // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. праць - 2014. - Вип. 22/1. - С. 138-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2014_22(1)__26.
Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №8 (134). – С. 263-271. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_8_34.
Куцевол М. А. Поняття та економічна природа криптовалюти / М. А. Куцевол, О. А. Шевченко-Наумова // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 4. – С. 79–85. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf.
Ласукова А. С. Електронні гроші як інструмент оптимізації грошового обігу [Електронний ресурс] / А. С. Ласукова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 1. - С. 190-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_1_38.
Пантєлєєва Н. М. Електронні гроші як фінансова інновація: практика екстенсії та нормативно-правове регулювання / Н. М. Пантєлєєва // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 252-260. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2540/1/Pantelejeva.pdf.
Перспективы электронных денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.arteconomics.ru/ elektronnye-dengi/perspektivyelektronnyx-deneg/.
Сенищ П. М. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні : наук.-аналіт. матеріали [Електронний ресурс] / П. М. Сенищ, В. М. Кравець ; Нац. банк України. – Київ : Національний банк України : Центр наукових досліджень, 2008. – 145 с. -Режим доступу : https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70690.
Шишкова Н. Л. Електронні гроші: сутність та проблеми використання в Україні [Електронний ресурс] / Н. Л. Шишкова, Є. Ю. Мороз // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 4. - С. 39-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_7.
Ярош В. І. Електронні гроші: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / В. І. Ярош, Ю. А. Романовська // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 793-796. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_178.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.02.2019 16.20.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.690938 seconds