Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41322
   


Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 42813  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему "Недоліки інтегрованої звітності". З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – file:///C:/Users/User/Desktop/VNULPM_2014_794_27.pdf
http://global-national.in.ua/archive/17-2017/177.pdf
http://konf.amsfo.com.ua/integrovana-zvitnist-v-sistemi-upravlinnya-pidpriyemstv/
http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6406/62.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ev.nmu.org.ua/docs/2013/1/EV20131_065-072.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/52635/7/Gritsenko_corporate_responsibility.doc.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/62.pdf
https://pidruchniki.com/68791/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/integrovana_zvitnist_nova_paradigma_rozvitku_buhgalterskoyi_zvitnosti
http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001253
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/22544/1/Davydiuk_Rol_upravlinskoho_2016.pdf
http://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Integral_Reporting__UA_.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4359/1/ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Методологічні підходи до визначення мети інтегрованої звітності підприємства.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3926
http://ep3.nuwm.edu.ua/2025/1/Сікорська Т.С. - Звітність підприємств в умовах.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/35178-66561-1-PB.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/36.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/5026-10096-1-SM.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15449577024153.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/integrovana-zvitnist-jak-instrument-zabezpechennja-stalogo-rozvitku-subektiv-gospodarjuvannja.pdf
– Король С. Нефінансова звітність підприємства / С. Король // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 6. – С. 102-113.
– Костирко Р. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 1(13). – С. 49–54.
– Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціальноекономічних досліджень. – 2015. – Вип. 4(47). – С. 50–56.
– Орлова Н. Нефинансовая отчётность как важный элемент корпоративной социальной ответственности / Н. Орлова // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 05–06(1). – С. 41–44.
– Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 2. – С. 24-31.
– Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов [та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 178 с.
– Нестеренко О.О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Нестеренко ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2018. - 409 с. : рис., табл.
– Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики іі скликання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 5. - С. 23-28.
– Куцик П. Інтегрована звітність, як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 5. - С. 11-18.
– Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р. О. Костирко // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 18-28.
– Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність / Н. С. Шевчук // Економіка АПК. - 2018. - № 12. - С. 95-102.
– Льюїс С. Що добре для бізнесу, або Перспективи розвитку нефінансової звітності / Сара Льюїс // Аудитор України. - 2016. - № 6. - С. 26-27.
– Ерлі К. Аудит інтегрованої звітності: нові виклики та можливості // Аудитор України. – 2015. – № 6. – С. 19-23.
– Єфименко Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції // Фінанси України. – 2014. – № 10. – С. 7-23.
– Малишкін О. І. Нефінансова звітність компаній України // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 401-407.
– Романенко О.В. Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.
– Безверхий К. Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2018. – № 3. – С. 96-104.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.02.2019 14.23.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.691071 seconds