Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42598
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43032  
Валерія запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:Вірші "До Богдана Хмельницького", "З думок сучасних",листування з Б.Грінченком.Однобічність оцінки творчості П.Грабовського сучасниками (М.Вороний, І.Франко,О.Маковей) й радянськими літературознавцями (О.Кисельов).
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/15257/45-Dudko.pdf?sequence=1
http://incognita.day.kiev.ua/duplicate-of-sergij-borodayevskij.html
https://library.khntusg.com.ua/grabovskiy
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3772
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=704
https://textbook.com.ua/literatura/1481570577/s-1
file:///C:/Users/User/Desktop/apitphk_2014_32_17.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0942&T=20&lng=1&st=0
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3771
file:///C:/Users/User/Desktop/kps_2017_29_52.pdf
http://edufuture.biz/index.php?title=УПЧ_Поезія_Грабовського
http://193.34.92.240:8080/jspui/bitstream/123456789/5419/1/Творчі зв'язки.pdf
http://md-eksperiment.org/post/20151220-talanovitij-kritik-i-literaturoznavec
http://shron1.chtyvo.org.ua/Makovei_Osyp/Pavlo_Hrabovskyi_Descho_pro_ioho_zhytie_i_diialnist.pdf
http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2623/1/Стаття - Овдійчук Л. М. 11.pdf
https://arsenkaspruk.wordpress.com/2014/09/14/арсен-каспрук-павло-грабовський-по-2/
– Кузьменко Н. М. Творчі зв’язки Івана Франка та Павла Грабовського [Електронний ресурс] / Н. М. Кузьменко, М. О. Корнієнко // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ, (Суми, 7-10 листопада 2016 р.). – Суми : СНАУ, 2016.
– Кисельов О.І. Павло Грабовський. Життя і творчість / О. І. Кисельов. – Вид. перероб. і доп . – Київ : Держлітвидав УРСР, 1959. – 281 с. : 11 л. іл.,1 портр.
– Кисельов О.І. Т. Шевченко і П. Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1939.
– Маковей О. Павло Грабовський : (Дещо про його житє і діяльність) // Літературнонауковий вістник. – 1899. – Т. VI. – Кн. 4. – С. 25.
– Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях / упор., вст. ст. та прим. О. І. Кисельова і В. М. Поважної. – Київ, 1965. – С. 164-169.
– Поважна В.М. Павло Грабовський: літературний портрет / В. М. Поважна. - Київ : Художня література, 1962. - 105 с.
– Гаєвська Н.М. Вивчення творчості Павла Грабовського : посібник для вчителя / Н. М. Гаевська. - Київ : Радянська школа, 1989. - 144 с.
– Соя Б.Г. Вивчення творчості Павла Грабовського в школі : посібник для вчителя / Б. Г. Соя. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. - 64 с.
– Горболіс Л. Охоронний модус рідної мови на чужині : на матеріалі листів Павла Грабовського / Л. Горболіс // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 45-47.
– Гомон П. "...В мені завжди жив перш над усе українець" : (Спроба сучасного осмислення життєпису П.А.Грабовського) / Гомон П. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 1. - С.37-43.
– Бондар М.П. Павло Грабовський / М.П.Бондар // Історія української літератури Х1Х ст. : у 3-х кн. : навч. посіб. для студ. вузів. Кн. 3 : 70-90-ті р. Х1Х ст. - Київ,1997. - С.272-298.
– Маковей О. Павло Грабовський / О.Маковей // Духовні криниці. Українська література (70-90-ті роки Х1Х ст.) : хрестоматія для 10 кл. сер. шк. Ч. 1 / упоряд. Г.Ф.Семенюк, П.П.Хропко. - Київ,1997. - С. 440-443.
– Гаєвська Н. М. Національна ідея в поезії П.Грабовського / Н. М. Гаєвська // Наукові записки / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Б.в., 2004. - Т. 13 : Інститут філології. - С. 242-248.
– Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с.
– Панченко В. Павло Грабовський / В. Панченко // Панченко В. Магічний кристал : Сторінки історії українського письменства / В. Панченко. - Кіровоград, 1995. - С. 29-76.
– Панченко В.Є. Поет революційного гарту : до 125-річчя від дня народження П. А. Грабовського / В. Панченко. - Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. - 47,[1] с. - (Література і мистецтво).
– Сверстюк Є. Павло Грабовський / Є. Сверстюк // Сверстюк Є. О. Світлі голоси життя / Є. О. Сверстюк. - Київ : Кліо, 2014. - С. 199-211.
– Сиваченко М.Є. Текстологія поетичних творів П. А. Грабовського / М. Сиваченко ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 1988. - 284,[2] с.
– Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях / укл.: О. І. Кисельова, В. М. Поважна. - Київ : Дніпро, 1965. - 415 с. : іл.
– Пашкова А.О. Світогляд П. А. Грабовського / А. Пашкова. - Київ : Політвидав України, 1964. - 79 с. : портр.

.: Розділ: Література :: 11.04.2019 19.12.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.958902 seconds