Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Оксана із міста: Вінниця :: Запитання: 43036  
Оксана запитує:
Добрий вечір. Необхідний перелік літератури для написання дипломної роботи "Дослідження динаміки розвитку основних фізичних якостей учнів початкової школи". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Шановна Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Бондарчук, Н. Застосування критерію темпів фізичного розвитку при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів / Н. Бондарчук, В. Чернов. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjLhIv3utHhAhUyVBUIHd5qCYkQFjAHegQICRAC&url=https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9081/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc&usg=AOvVaw3RS46-Uu1038xwltEKhWPo
Боритко, Н. М. Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень : посібник для вузів / Н. М. Боритко, А. В. Моложавенко, І. А. Соловцова. – М. : Академія, 2008. – 320 с.
Бутенко, Г. Динаміка показників фізичної підготовленості молодших школярів в процесі фізичного виховання / Г. Бутенко, Н. Гончарова. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/317551733_Dinamika_pokaznikiv_fizicnoi_pidgotovlenosti_molodsih_skolariv_v_procesi_fizicnogo_vihovanna
Васьков, Ю. В. Моніторінг розвитку основних рухових здібностей учнів початкових класів як умова створення науково обґрунтованої системи оцінювання їх навчальних досягнень / Ю. В. Васьков, І. М. Пелешенко. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/download/4593/4185/
Васьков, Ю. В. Система впровадження тестів учителями фізичної культури для визначення навчальних досягнень учнів / Ю. В. Васьков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 22–25.
Вовченко, І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / І. І. Вовченко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2003. – 16 с.
Горбунов, Л. Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності / Л. Горбунов. – Режим доступу: https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/download/1380/1355
Круцевич, Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, М. І. Ворбйов, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. л-ра, 2011. – 224 с.
Кузнецова, З. И. Как вести контроль за двигательной подготовленностью школьников / З. И. Кузнецова // Физкультура в школе. - 2000. - № 1. - 72 с.
Леськів, А. Д. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : методичний посібник / А. Д. Леськів, Н. В. Андрощук, С. О. Мехоношин та ін. – Тернопіль : Астон, 1997. - 108 с.
Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. - М. : ACT, 1998. - 54 с.
Менюк, В. В. Розвиток фізичних якостей у молодших школярів / В. В. Менюк. – Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625a2bd69b4d53b88521316c37_0.html
Михно, Л. Аналіз динаміки рівня фізичної підготовленостімолодших школярів / Л. Михно. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/4953/1/МSNU_2016_Т2_16.pdf
Михно, Л. С. Оцінка деяких показників фізичного здоров’я першокласників / Л. С. Михно // Слобожанський науково-практичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 91–94.
Москаленко, Н. В. Фізичне виховання молодих школярів : монографія / Н. В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 252 с.
Розвиток фізичних якостей у молодших школярів. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rozvitok-fizicnih-akostej-u-molodsih-skolariv-98469.html
Спіцин, В. В. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи / В. В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. - 2014. - № 4. – С. 38-43. – Режим доступу: https://tmfv.com.ua/journal/article/download/1116/1135/
Тюх, І. А. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І. А. Тюх ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2009. – 20 с.
Худолій, О. М. Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 1. - С. 21-26.
Худолій, О. М. Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 2. - С. 3-16.
Худолій, О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків : монографія / О. М. Худолій, О. В. Іващенко. – Харків : ОВС, 2014. - 320 c.
Цвек, С. Ф. Фізичне виховання молодших школярів / С. Ф. Цвек. – К. : Радянська школа, 1986. - 123 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.04.2019 22.35.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.646252 seconds