Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42568
   


Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 43139  
Вiкторiя запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти інформацію для курсової теми:"Создание и развитие единого культурного пространства Донбасса"(Теоретическое обоснование создания и развития единого культурного пространства; социально-культурное пространство: сущность, особенности,)Будь ласка ,буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Перегляньте наступні джерела:
Ковач Л. Етнічні спільноти Донбасу в суспільно-політичному просторі регіону [Електронний ресурс] / Л. Ковач ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України // Наук. записки. — 2013. — Вип. 5. — С. 32-53. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzipiend_2013_5_5.pdf.
Козловська В. Культурні трансформації донбасу під впливом доктрини “русского мира” (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / В. Козловська // Науковий вісник Національного музею історії України. — 2018. — № 3. — С. 287-298. — Режим доступу: http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv.
Корнат Л. Я. Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні / Л. Я. Корнат // Аспекти публічного управління. — 2015. — № 7-8. — С. 11-19. — Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/171.
Марченко Г. В. Полікультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Зб. наук. праць Військового інституту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2013. — Вип. 41. — С. 260-266. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2013_41_46.pdf.
На Донеччині затвердили концепцію розвитку Єдиного українського культурного простору [Електронний ресурс] / Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації // Донецька обласна державна адміністрація : [вебпортал]. — Режим доступу: https://dn.gov.ua/ua/news/na-donechchyni-zatverdyly-kontseptsiyu-rozvytku-yedynogo-ukrayinskogo-kulturnogo-prostoru.
На шляху до креативності [Електронний ресурс] : річний звіт Міністерства культури України за 2018 рік. — Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/document/245450022/звіт2018_3_.pdf.
Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих територій Донбасу з метою їх реінтеграції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dif.org.ua/article/politika-shchodo-prifrontovikh-zvilnenikh-ta-okupovanikh-teritoriy-donbasu-z-metoyu-ikh-reintegratsii.
Cтратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/06/Ctrategiya-rozvitku-Donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf/.
Довгострокова стратегія розвитку культури в Україні до 2025 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://metodist.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2015/12/Стратегія-2025-20022016.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.05.2019 09.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.331688 seconds