Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42602
   


Автор запитання: Стас із міста: Київ :: Запитання: 43291  
Стас запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою"Криптографічні системи захисту інформації". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Стас! Перегляньте наступні джерела:
Бабаш А. В. Криптография / А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин. - М. : ООО Издательство "Солон-Р", 2002. - 511с. - (Серия книг "Аспекты защиты").
Богуш В. М. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел : навч. посіб. / В. М. Богуш, В. А. Мухачов ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. - Київ : ДУІКТ, 2006. - 126с.
Варецький Я. Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Я. Ю. Варецький ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2006. – 19 с.
Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. спец. "Комп'ютерні науки", "Комп'ютена інженерія", "Прикладна математика", "Інформаційна безпека" вищ. навч. закл. / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харків. нац.. ун-т радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2004. - Ч. 1 : Криптографічний захист інформації. - 368с.
Грездов Г. Г. Современные методы криптографической защиты информации: (обзор по материалам открытой печати) / Г. Г. Грездов. - Киев, 2002. - 31с.
Ємець В. Сучасна криптографія : основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. - Львів : БаК, 2003. - 144с. - (Захист інформації в комп'ютерних та телекомунікаційних мережах).
Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. - Ч. 1. Криптографічний захист інформації / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2004. - 368 с.
Комп'ютерна криптологія : підруч. / В. К. Задірака, О. С. Олексюк ; Терноп. акад. нар. госп-ва, НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2002. - 504 с.
Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : моногр. / Ю. Є. Яремчук. – Вінниця : Кн.-Вега, 2002. - 135 с.
Левин М. Криптография без секретов : руководство пользователя / М. Левин. - М. : ЗАО "Новый издательский дом", 2005. - 315с.
Мао Венбо. Современная криптографія : теория и практика / Д. А. Клюшин (пер. с англ. и ред.) / Мао Венбо. - М. ; СПб. ; Киев : Издат. дом "Вильямс", 2005. - 763с.
Основы криптографии : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по группе спец. в области информ. безопасности / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. - М. : Гелиос АРВ, 2001. - 480с.
Криптографічний захист даних [Електронний ресурс] // Stud.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://stud.com.ua/84353/ekonomika/kriptografichniy_zahist_danih. – Назва з екрану.
Страхарчук А. Я. Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів [Електронний ресурс] // Інформаційні системи і технології в банках : навч/ посіб. / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. — Київ : УБС НБУ: Знання, 2010. —
Режим доступу: https://pidruchniki.com/15070412/bankivska_sprava/kriptografichniy_zahist_informatsiyi_sistemi_rozpodilu_klyuchiv.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.08.2019 08.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.419994 seconds