Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42577
   


Автор запитання: Олена із міста: Одеса :: Запитання: 43300  
Олена запитує:
Допоможіть будь ласка знайти в електронному форматі нормативні документи для вчителя асистента для папки самоосвіти. Дуже дякую Вам!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алєксєєва Г. М. Сутність і структура готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності / Г. М. Алєксєєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол. : Богданов Ігор Тимофійович та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. — № 2. — С. 9-14.
Бойчук Ю. Д. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я : монографія / Ю. Д. Бойчук, О. С. Бородіна, О. М. Микитюк. — Х. : Іванченко, 2015. — 140 с.
Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика: навч.-метод. посіб. / І. І. Демченко. — Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2014. — 160 с.
Кірсанов В. В. Психолого-педагогічна діагностика : підручник для вищих навч. закладів / В. В. Кірсанов. — Київ : Альтерпрес, 2002. — 510 с.
Тутолмин А. В. Концепция развития творческой компетентности педагога начального образования в процессе профессионализации / А. В. Тутолмин // Современные наукоемкие технологии. — 2010. — № 7. — С. 289-290.
Циклограма роботи асистента вчителя та вимоги до ведення документації [Електронний ресурс] // Всеосвіта : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/ciklograma-roboti-asistenta-vcitela-ta-vimogi-do-vedenna-dokumentacii-34101.html. — Назва з екрана.
Шумиловская Ю. В. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования : дис… канд. пед. наук, спец. : 13.00.08 / Ю. В. Шумиловская. — Шуя, 2011. — 126 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.08.2019 17.41.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.395491 seconds