Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 42951
   


Автор вопроса: Вероніка из города: Львів :: Вопрос: 43351  
Вероніка спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Якісь освіти в Україні ( статті, наукові матеріали, посібники, методичні матеріали)
Наш ответ:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні матеріали: – http://ru.osvita.ua/school/method/1342/
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/забезпечення-якості-освіти
http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11hleqhe.pdf
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_76/part_1/6.pdf
http://www.osvitaua.com/2018/04/63688/
https://zomvo.gov.ua/monitoringi-yakosti-osviti-13-10-41-11-01-2018/
https://studfiles.net/preview/5603398/
https://pidruchniki.com/86536/menedzhment/upravlinnya_yakistyu_osviti
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/15.pdf
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/71533/68103
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_1.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/econrig_2012_3_7.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/90231-189393-1-SM.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/109722-245938-1-PB.pdf
http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/viewFile/114/122
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_76/part_1/6.pdf
http://dovira.eu/images/QA_concept_Final.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31752/1/49-381-390.pdf
http://education-ua.org/ua/articles/430-zovnishnya-otsinka-yakosti-vishchoji-osviti-v-ukrajini-shcho-mozhe-buti-zmineno
– Булах, І. Є. Поняття якості в освіті / І. Є. Булах // Система моніторингу та оцінювання якості освіти. – Київ, 2002. – 139 с.
– Лукіна, Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні / Т. О. Лукіна. – Київ, 2004. – 342 с.
– Ляшенко О. В. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти / О. В. Ляшенко// Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 34-40.
– Панасюк, В. Використання досвіду управління якості освіти / В. Панасюк // Підручник для директора. – 2007. – № 8. – С. 42-51.
– Тализін М. Проблеми якості освіти / М. Тализін. – Київ : Наукова думка, 2006. – 112 с.
– Яхнін Я. К. Сучасні підходи до якості освіти / Я. К. Яхнін. – Київ : Наук. думка, 2006. – 143 с.
– Борисова Є. Якість освіти і місце вищої школи в суспільстві / Є. Борисова // Альма-матер. – 2003. – № 11. – С. 27-33.
– Зайчук В. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики [Текст] / В. Зайчук // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 56–78.
– Лукіна, Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. О. Лукіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128 с.

– Кремень В. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Кремень // Пед. газ. - 2014. - № 11(Листопад). - С. 2-3.
– Кремень В. Якісна освіта - вимога сьогодення : з доповіді на заг. зборах НАПН України / В. Кремень // Дошкіл. виховання. - 2015. - № 1. - С. 2-4.
– Гавриш Н. Якість освіти: розробляймо критерії разом / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошк. виховання. - 2015. - № 3. - С. 2-6.
– Перехейда О. М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти / О. М. Перехейда // Управління школою. - 2015. - № 28/30 (472/474). - С. 2-94.
– Кремень В. Проблеми якості української освіти в контексті цивілізаційних змін / В. Кремень // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2014. - № 5/6. - С. 6-11.
– Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. Красильникова // Вища школа. - 2014. - № 11/12. - С. 24-35.
– Світлична В. М. Акмеологія як умова підвищення якості освіти / В. М. Світлична // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 3/4. - С. 7-10.
– Локшина О. До питання про якість освіти та її забезпечення : концептуальні розвідки у зарубіжжі та здобутки України / О. Локшина // Порівнял.-пед. студії. - 2013. - № 4. - С. 73-78.
– Шелюк Л. Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні / Л. Шелюк // Вища освіта України. - 2014. - № 1. - С. 72-78.
– Основні критерії оцінювання якості освіти // Вища школа. - 2018. - № 4. - С. 49-57.
– Лабус Н. А. Оцінювання якості освітньої діяльності / Н. А. Лабус // Управління школою. - 2018. - № 31/33. - С. 60–62.
– Діденко З. В. Моніторинг якості освіти / З. В. Діденко // Завучу. Усе для роботи. - 2011. - № 13/14. - С. 13-17.
– Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти в Україні: європейський вимір : колект. монографія / [авт. кол.: В. Андрущенко, М. Бойченко та ін.] ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 218 с.
– Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : (Рекомендації з освітньої політики) / за ред. О. І. Локшиної. - Київ : [Б. в.], 2004. - 158, [2] с.
– Ярошенко А. О. Якість освіти в Україні як індикатор входження у європейський освітній простір / А. О. Ярошенко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. - [Київ] : [б. в.], 2012. - № 3 (додаток 1), Темат. вип. "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології".
– Родіонов О.В. Управління якістю вищої освіти : монографія / О.В. Родіонов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : ПДАА, 2012. - 375, [8] с.
Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої ; [відп. за вип. В. І. Шейко] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. - 339

.: Раздел: Образование :: 10.09.2019 18.49.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 2.005048 seconds