Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 42723
   


Автор вопроса: Софія из города: м. Івано-Франківськ :: Вопрос: 43501  
Софія спрашивает:
Розвиток читацької діяльності молодших школярів: сучасні методи та підходи.
Наш ответ:
Софіє, добрий день! За вашим запиом підібрано такі джерела інформації:

Бенза С., Качак Т. Б. Проблеми оновлення форм і методів роботи з дитячою книжкою у початковій школі [Електронний ресурс] / Бенза С., Качак Т. Б. // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. - Івано-Франківськ, 2016. - С. 12-14. - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/3563.pdf
Богатир В. Формування навички швидкого читання // Початкова освіта. - 2005. -№8. -с. 14-16.
Вашуленко О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів. // Початкова школа. - 2007. -№12. -с. 16-21.
Гурин, Наталія.Літературні цікавинки : 2-й клас : матеріал складено відповідно до підручника В. О. Науменко "Літературне читання. 2 клас" / Гурин, Наталія // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2015. - № 3. - С. 18-19.
Джеджелей О. Диференційований підхід до формування навички читання у 4-річній школі // // Початкова школа. - 2002. - № 4. - с. 10-11.
Дуда В. Вправи, які розвивають гнучкість і швидкість читання вголос та мовчки, вміння вгадувати подальший текст // Відкритий урок. - 2002. - № 10. -с. 74-76.
Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання / Тетяна Карнаух // Початкова школа. - 2011. - № 2. - С. 5 - 8.
Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: літературознавчі та науково-методичні статті, рецензії / Т. Б. Качак. -Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. -132 с
Коба B. I. Розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 23. -с. 3-14.
Компаній О. В. Дидактичні засади формування читацьких інтересів молодших школярів в умовах інформаційного навчального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. Компаній; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2013. - 19 c. - укp.
Кохно Т.Н. Формування читацьких навичок на уроках літературного читання у 3-му класі : метод. рекомендації / Кохно Т.Н. - Київ: Педагогічна думка, 2014. - 52 с.
Курпіта В. І. Дидактична гра як метод формування навичок читання у дітей 6-річного віку // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 29-30. - с. 49-66.
Левченко О. М. Тренувальні вправи для учнів початкових класів "Вчимося читати швидше" // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 15. -с. 2-6.
Мартиненко В. Формування досвіду читацької діяльності третьокласників (на матеріалі робочого зошита з літературного читання) [Електронний ресурс] / В. Мартиненко // Початкова школа. - 2014. - № 10. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_10_6
Мартиненко В. Читацька діяльність молодших школярів: сучасні тенденції розвитку // Початкова школа. - 2017. - № 8.- С. 16 20
http://lib.iitta.gov.ua/707722/1/Мартиненко.pdf
Митник О. Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / Митник О., Швець С., Буряк Г. // Початкова школа.- 2017. - No1.- С.10 12.
Науменко, Віра. Оволодіння читацькою компетентністю : [з використанням інформаційно-комунікативних технологій] / Науменко, Віра, Польова, Анастасія, Черваньова, Олена // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - Методичний порадник. - 2012. - Вип. 1. - С. 3-6.
Паламарчук Л. Формування та удосконалення навичок читання // Початкова освіта. - 2004. - № 2. - с. 6-10.
Підлуцька О.Проблеми розвитку читацької культури молодших школярів [Електронний ресурс] // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. - Івано-Франківськ, 2016. - С. 107-110. - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/3563.pdf
Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник/ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с: іл.
Проект "Творче читання" [Електронний ресурс]. - Режим доступу
: http://urccyl.com.ua/vsia-ukraina-chytaie-ditiam/proekt-tvorche-chytannia/
Савченко О. Я. Щоб книга була в житті дитини: вітчизняний і зарубіжний досвід / Олександра Савченко / / Початкова школа. - 2016. - No 5. - С. 22-26
Трояновська Г. Театралізація - дійовий метод формування життєвих компетенцій особистості учня / Трояновська Г. // Початкова школа. -2016. - No 7.- С.14 15.
Трунова В. Основні положення щодо позакласного читання в початкових класах / Валентина Трунува // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 21 - 23.
Федоренко Ю. П. Сутність читацької діяльності в початковій школі [Електронний ресурс] / Ю. П. Федоренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 63. - С. 147-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_31
Шахрай В. Організація театрально-ігрової діяльності школярів як засобу їх соціального розвитку у процесі навчання / Валентина Шахрай // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 33 - 38.

.: Раздел: Образование :: 27.10.2019 22.22.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.372108 seconds