Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Марія із міста: Мукачево :: Запитання: 43711  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріали на тему: "Використання краєзнавчих матеріалів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін". Дякую. До побачення.
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Актуальні проблеми трасформації соціогуманітарної освіти : Зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. (4 - 5 груд. 2003 р.) / ред.: О. І. Пометун; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, Ін-т педагогіки, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т вищ. освіти АПН України, Хмельниц. ін-т регіон. упр. і права. - Кам'янець-Поділ., 2004. - 186 c. - укp.
Барсукова, Марина.Подорож Харківщиною : інтелектуально-пізнавальна гра : 8-9-ті класи // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 7 (квітень). - С. 26-28.
Башманівська Л. А. Формування художніх смаків учнів основної школи у процесі вивчення літератури рідного краю : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. А. Башманівська; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2004. - 20 c. - укp.
Бездрабко, Наталія.Вивчення Слобожанщини та Гетьманщини : матеріали експедиції [з історичного краєзнавства у формі велосипедного походу 2-ї категорії складності]
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2015. - № 6 (березень). - Шкільний туризм. - 2015. - Вип. 3. - С.1-16.
Бенедюк В. В. Організація краєзнавчої роботи учнів у процесі вивчення фізичної географії основної школи (V-IX класи) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Бенедюк; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1999. - 19 c. - укp. - рус.
Буга, Т. М. Тульчин - духовна столиця Поділля // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 11. - С. 29-35. - Бібліогр.: с. 35.
Варшавська, Майя.Національно-патріотичне виховання школярів : краєзнавча робота
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 9 (травень). - С. 17-24.
Варшавська, Майя.Краєзнавство - ефективний засіб національно-патріотичного виховання та розвитку школярів // Історія України (Шкільний світ). - 2016. - № 7. - С. 10-15. - Бібліогр.: с. 47.
Вітченко А. О. Організація краєзнавчої роботи старшокласників у процесі вивчення світової драматургії / А. О. Вітченко // Освіта на Луганщині. - 2006. - № 2. - С. 113-121. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.
Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20 - 30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Сочінський, 2013. - 226 c. - Бібліогр.: с. 137-162. - укp.
Гребенюк Т. С. Краєзнавча робота: напрямки, форми та методи пошукових досліджень [Електронний ресурс] / Т. С. Гребенюк, Ю. Р. Гребенюк // Педагогічний пошук. - 2015. - № 2. - С. 80–84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_2_24
Дмитрян, Т. В. Краєзнавчий КВК "Рідний край, де ми живемо, Кіровоградщиною звемо" : (8-9 кл.) // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 26-27.
Задорожний, М. П.Турка - столиця бойківського краю // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 12. - С. 25-28.
Засядько, Л. В.Рідний край в задачах : (на матеріалі Черкаської області) // Географія та економіка в рідній школі. - 2017. - № 2. - С. 37-47.
Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : Наук. зб. / ред.: Л. В. Баженов; Ін-т історії України НАН України. - Кам'янець-Поділ. : Абетка-НОВА, 2002. - 423 c. - укp.
Історичні подорожі Україною. Черкащина// Історія України (Шкільний світ). - 2017. - № 1. - С. 23-28.
Клюєва, Оксана.Розвиток особистості учня засобами краєзнавства : тренінгова діяльність
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 10 (травень). - С. 7-14. - Бібліогр.: с. 13.
Клюєва, Оксана.Краєзнавство на уроках і не тільки... : тренінгові заняття за матеріалами краєзнавчої тематики // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 10 (травень). - С. 15-18.
Козир, Ірина. Кіровоградщина у вимірі століть : [про історичний розвиток Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.] // Історія України (Шкільний світ). - 2015. - № 2. - С. 4-6. - Бібліогр.: с. 6.
Коржик, С. А.Меджибіж: історія та географія : географічне краєзнавство і туризм
// Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 1. - С. 36-38; 3-я с. обкл. - Бібліогр.: с. 38.
Коржик, С. А.Хмельниччина туристична : географічне краєзнавство і туризм // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 2. - С. 37-41.
Костюченко, Л. С.Інтегрований урок "Про мій Харків - моїм учням" : 10-й клас : "пропоную так"// Зарубіжна література в школі. - 2014. - № 15-16 (серпень). - С. 52-56. - Бібліогр.: с. 56.
Кравцова, Надія.Байбаки Міловського степу : уявна подорож рідним краєм
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 18 (вересень). - Шкільний туризм. - 2014. - Вип. 9. - С. 13-20. - Бібліогр.: с. 20.
Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів XII Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження укр. просвітителів І. Вагилевича та М. Шашкевича, груд. 2011 р., Івано-Франківськ / ред.: П. Т. Тронько, О. Г. Бажан, Т. Ф. Григор'єва; НАПН України, Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 352 c. - укp.
Постаті землі Житомирської // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 46-47.
Романишина Н. Вивчення студентами-гуманітаріями оповідання О.Ірванця "Play the game" в аспекті проблем методики краєзнавчої роботи [Електронний ресурс] / Н. Романишина // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_20
Сивохоп Я. М. Теоретична складова методики формування здорового способу життя учнів 6–9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти [Електронний ресурс] / Я. М. Сивохоп // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 8. - С. 220-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_8_24
Сухацька, С. В. Україна - єдина країна : [добірка матеріалів: сценарії, конкурси, ігри, легенди, казки про Україну]// Позакласний час. - 2015. - № 4. - С. 5-10.
Терещенко, Олександр.Історико-культурна спадщина Корсунщини : відкриваємо Україну // Історія в рідній школі. - 2015. - № 10. - С. 34-36. - Бібліогр.: с. 36.
Федорак, Василь.Обласний огляд-конкурс кабінетів навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу : із досвіду роботи // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 20. - С. 25-27.
Чернов Б. О. Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність / Б. О. Чернов // Укр. геогр. журн. - 2018. - № 1. - С. 63-68. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 23.12.2019 14.04.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.484851 seconds