Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Борис із міста: Черкаси :: Запитання: 43869  
Борис запитує:
Допоможіть знайти актуальні вимоги до виконання та, особливо, оформлення курсових робіт. Інтернет знаходить багато, а які зараз правильні невідомо. Щоб знати як правильно має бути поставлене посилання, як оформлена література, скільки має бути сторінок та пунктів джерел. Спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня, Борисе! Пропонуємо переглянути наступні посилання:
Городжа Л. В. Відповідність списку літератури прийнятому формату ? поліпшення точного обліку цитування (Оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015) [Електронний ресурс] / Л. В. Городжа // Технічна електродинаміка. —2018. — № 1. — С. 94-97. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2018_1_15
Городжа Л. В. Відповідність списку літератури прийнятому формату ? поліпшення точного обліку цитування (Оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015) [Електронний ресурс] / Л. В. Городжа // Технічна електродинаміка. — 2018. — № 1. — С. 94-97. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2018_1_15
Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць / Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. —2016. —№ 3. — С. 47-50. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2016_3_10
Грудініна Н. Д. Список використаних джерел як важлива складова частина наукової публікації [Електронний ресурс] / Н. Д. Грудініна // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. —2017. —Вип. 6. — С. 82-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2017_6_12
Завражна О. М. Реалізація творчої та науково- дослідної складових самостійної діяльності студентів під час виконання курсової роботи [Електронний ресурс] / О. М. Завражна, А. І. Салтикова // Фізико-математична освіта. — 2018. — Вип. 1. — С. 200-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_39
Курсова робота із суспільної географії [Текст] : метод. вказівки до написання, оформ. та оцінювання курс. роботи за вимогами кредит.-модул. системи орг. навч. процесу / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Наконечний К. П. — Чернівці : Рута, 2016. — 23 с.
Складання та оформлення списку використаних джерел і літератури : метод. рек. / Волинський національний університет, Бібліотека ; уклад. Є. В. Величко, С. І. Сміла. — 2-е вид., допов. й випр. — Луцьк : Волинський національний університет, 2010. —146 с.
Харченко С. В. Методика написання, оформлення і захисту курсової і дипломної робіт : навч. посіб. / С. В. Харченко, В. І. Бойко, В. Д. Шинкарук; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. — Київ : НАКККіМ, 2013. —126 c.

.: Розділ: Освіта :: 29.02.2020 12.53.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.317262 seconds