Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42585
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 43974  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію про специфіку традиції післяпологового піклування жінок в певних (зокрема, традиційних) культурах? Буду вдячна за вашу допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Бабенко Н. Б. Українські народні традиції, свята і обряди як прояви сімейної культури [Електронний ресурс] / Н. Б. Бабенко. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/vdakkkm_2013_2_18.pdf
Боряк О.О. Україна, держава : обряди життєвого циклу [Електронний ресурс] / О. О. Боряк // Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Кн. 1 / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України ; Інститут історії України. - К. : Наукова думка, 2018. - 608 с. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=1. 8
Бутовська Марина. Післяпологові маніпуляції з пуповиною та послідом, церемонії припікання і шрамування повік у батогів-скотарів північної Танзанії / М. Бутовська, В. Буркова ; пер. О. Боряк // Народна творчість та етнографія. – 2010. - № 2. – С. 69-73. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37907/13-Butovska.pdf?sequence=1
Воропай О. Звичаї українського народу : [етногр. нарис] / О. Воропай ; післямова І. М. Андрусика ; іл. О. В. Алферової. – К. : Школа, 2006. – 384 с.
Гаврилюк Н. К. Досвід історико-етнографічного картографування родильних звичаїв та обрядів українців / Н. К. Гаврилюк // Народна творчість та етнографія, 1978. – № 1. – С. 18-27.
Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев) / Н. К. Гаврилюк. – Киев, 1981. – 279 с.
Ганус Д. Традиційна магія в родильній обрядовості населення західноукраїнського пограниччя в працях дослідників 19-21 ст. / Д. Ганус. – Режим доступу: https://nte.etnolog.org.ua/uploads/2015/1/publications/76.pdf
Гвоздевич С. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців ХІХ – початку ХХ ст. / С. Гвоздевич // Народознавчі зошити. – 1995. – Зош. 1. – С. 35.
Гвоздевич Стефанія. Родильна обрядовість поліщуків / С. Гвоздевич // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження : Київське Полісся. 1994. – Вип. 1. – Львів, 1997. – С. 164-171.
Грушевський Марко. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу / М. Грушевський. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2011. – 254 с.
Золота книга українських традицій та звичаїв / авт.-уклад. І. Скрипник – Донецьк : Агентство Мультипресс, 2011. - 288 с.
Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Кісь. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 272 с.
Лозко Юлія. Поліські звичаї, пов’язані з родильним обрядом [Електронний ресурс] / Ю. Лозко. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/15818/1/Гримашевич Лозко 49-54.pdf
Небесна Зоряна. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ – ХХІ століть / З. Небесна // Народна творчість та етнологія. – 2010. – № 6. – С. 40 – 46
Пахолок Світлана. Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей / С. Пахолок. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/eine_2008_25_11.pdf
Ткач Христина. Традиційні родильні звичаї та обряди українського Полісся в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Х. Ткач. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112946/24-Tkach.pdf?sequence=1
Циганські традиції та звичаї. Народження дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/178955-TSyhanski-tradytsii-ta-zvychai.-Narodzhennia-dytyny
Черепанова С. О. Родовід - духовний діалог поколінь : метод. рекомендації для студ. вищих закладів освіти / С. О. Черепанова ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Львів : Каменяр, 1998. - 150 с.
Шушайло Ю. Обряди пов'язані із вагітністю, пологами і новонародженим [Електронний ресурс] / Ю. Шушайло // Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ. – Режим доступу: https://spadok.org.ua/zvychayi-i-obryady/obryady-pov-yazani-iz-vagitnistiu-pologamy-i-novonarodzhenym
Ярушак Марія. Зміст виховання дівчинки засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] /М. Ярушак. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/pedagogics/arhiv/33_1_2015/32.pdf
http://vsviti.com.ua/ukraine/69141
http://carpathians.eu/karpatskii-narod/lemkivshchina/rodilni-zvichaji-ta-obrjadi.html
http://odyag.ukrsov.kiev.ua/6/-/asset_publisher/Y8ny/content/звичаі-и-обряди-пов-язані-з-народженням-дитини-та-іі-хрещенням?redirect=http://odyag.ukrsov.kiev.ua/6?p_p_id=101_INSTANCE_Y8ny&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 8.04.2020 22.09.28 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.592007 seconds