Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42585
   


Автор запитання: Яна Са із міста: М. Житомир :: Запитання: 43975  
Яна Са запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової на тему «Журнальне видання «Люди і долі» у інформаційному просторі Житомирщини»
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2007. — 183 с.
Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / О. В. Буньківська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2009. — 19 с.
Васьківський Ю. П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.08 / Ю. П. Васьківський ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1999. — 19 с.
Васьківський Ю. П. Тиражна політика газети : Лекція / Ю. П. Васьківський. — Львів : ЛДУ, 1999. — 18 с.
Івановський В. В. Інформаційний простір регіону: проблеми та перспективи розвитку. — [Житомир : Полісся, 2005]. — 164 с. : іл., табл.
Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання : аналітична доповідь / В. К. Конах ; Нац. ін-т стратег. досліджень. — Київ : НІСД, 2014. — 73 с. : іл. — (Серія ”Інформаційні стратегії”; вип. 2).
Кулаковська І. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристські атракції: історіографія та джерельна база дослідження [Електронний ресурс] / І. Кулаковська // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 3. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_3_16.
Кулаковська І. М. Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристичні атракції: історіографія та джерельна база дослідження [Електронний ресурс] / І. М. Кулаковська // Культура України. — 2013. — Вип. 41. — С. 131-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_41_17.
Степанов В. Ю. Сучасний інформаційний простір: особливості та тенденції розвитку / В. Ю. Степанов. — Харків : С. А. М., 2010. — 278 с.
Трач Н. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики [Електронний ресурс] / Н. Трач // Мова і суспільство. — 2010. — Вип. 1. — С. 158–164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mis_2010_1_21.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.04.2020 13.51.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.922623 seconds