Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42937
   


Автор запитання: Ольга із міста: Данилівка :: Запитання: 44151  
Ольга запитує:
Курсова робота з напряму Інклюзивне навчання(освіта)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / Н. В. Базима. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 143, [1] с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Буйняк М. Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / М. Г. Буйняк ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 19 с. : табл.
Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення : навч. посіб. / [Ю. Я. Бобало та ін.] ; за ред. Ю. Я. Бобала ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 98 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 96-98.
Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання / [О. В. Боровська та ін. ; упоряд.: О. Власенко]. — Київ : Шк. світ, 2018. — 118 с. : іл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Позашкілля. Бібліотека - Психолог. Бібліотека).
Колупаєва А. А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 111 с. : іл. — (Серія «Інклюзивне навчання»).
Колупаєва А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 55 с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Прохоренко Л. І. Дитина із труднощами у навчанні : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / Л. І. Прохоренко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 47, [1] с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. — Київ : Літопис-XX, [200-]. — (Інклюзивна освіта).
Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти : навч. посіб. [для викладачів, студентів закл. вищ. освіти] / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [авт.-упоряд. Ю. В. Сербалюк]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2019. — 135 с.
Суховієнко Н. А. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Суховієнко ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл.
Чайковський М. Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / М. Є. Чайковський, О. О. Добровіцька ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ін-т соц. технологій, ВНЗ ”Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна”. — Київ : Талком, 2018. — 271 с. : табл.
Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 47 с. : іл., табл. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Четверікова Н. В. Інклюзивне навчання в ЗДО / Н. В. Четверікова ; [упоряд. Шаповал Т. А.]. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 126 с. : іл., табл. — (Серія ”Бібліотека ”Шкільного світу” - Психолог дошкілля. Бібліотека).

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2020 01.21.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.043318 seconds