Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Віра із міста: Київ :: Запитання: 44162  
Віра запитує:
Доброго дня! Будь ласка, підберіть літературу про українську художницю-емігрантку Софію Левицьку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Віро! Перегляньте наступні джерела:
Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры. Конец ХІХ-начало ХХ века / Н. Ю. Асеева. – Киев : Наук. думка, 1989. – 198 с.
Горбачов Д. На карті українського авангарду / Д. Горбачов // Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ–початку ХХ ст. – Київ, 2000. – С. 93-105.
Левицька Софія // Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубійович ; Наук. тов-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Перевид. в Україні. – Т. 4. – Львів, 1994. – С. 1205-1599.
Пеленська О. Український портрет на тлі Праги: українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині / О. Пеленська. – Нью-Йорк-Прага: Narodni knihovna CR, 2005. – 222 c.
Авер’янова Н. Мистецька еліта: українські жінки-художниці в Парижі [Електpoнний pеcуpc] / Н. Авер’янова // Українознавчий альманах. – 2011. - Вип. 6. – С. 7-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukralm_2011_6_3.pdf.
Корсак І. Палітрою їй слугувала веселка [Електpoнний pеcуpc] / І. Корсак // Слово Просвіти. – 2017. – 28 вересня. – С. 1 . – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2017/09/28/palitroyu-jij-sluhuvala-veselka/.
Лопата П. Нещастям оповите життя малярки: до 80-ліття смерті Софії Левицької [Електpoнний pеcуpc] / П. Лопата // Міст online : тижневик для українців всього світу : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://meest-online.com/culture/neschastyam-opovyte-zhyttya-malyarky-do-80-littya-smerti-sofiji-levytskoji/. – Назва з екрану.
Трембіцький А. М. Подояни в еміграційному українському мистецькому середовищі (20-ті-80-ті роки ХХ століття) [Електpoнний pеcуpc] / А. М. Трембіцький // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Історичні науки. – 2009. - С. 208-221. – Режим доступу: http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/download/54963/51138.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 9.05.2020 17.57.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.917246 seconds