Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Марія із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44194  
Марія запитує:
Потрібен матеріал з теми "Сучасні підходи до вивчення англійської мови за концепцією НУШ". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. - 2017. - Вип. 6. - С. 230-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27
Бойко Я. Цифрові технології та їх застосування під час вивчення англійської мови в середній школі [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2019. - Вип. 3. - С. 13-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2019_3_4
Галещук О. В. Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Галещук // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 8(1). - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8(1)__33
Кміть О. В. Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції "нова українська школа" [Електронний ресурс] / О. В. Кміть // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 156. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_156_17
Кочубей Н. П. Нова українська школа: вміння молодших школярів в англійському діалогічному мовленні [Електронний ресурс] / Н. П. Кочубей // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2018. - Вип. 29. - С. 170-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ptp_2018_29_20
Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
Протопопова К. О. Лінгводидактична технологія "ситуація успіху" в контексті позакласної діяльності з англійської мови в умовах розвитку Нової української школи [Електронний ресурс] / К. О. Протопопова, С. О. Шехавцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2019. - № 2. - С. 382-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2019_2_44
Редько В. Г. Новій українській школі — компетентнісно орієнтовані підручники: концептуальні засади змісту і структури підручника з англійської мови для 1 класу "MyPal" [Електронний ресурс] / В. Г. Редько, В. В. Ніколаєнко, О. Б. Кодалашвілі, А. І. Козлова // Проблеми сучасного підручника. - 2018. - Вип. 20. - С. 372-385. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_36
Хомишак О. Б. Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи [Електронний ресурс] / О. Б. Хомишак // Молодий вчений. - 2018. - № 2(2). - С. 646-649. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__49
Шкода М. В.Особливості побудови шкільних навчальних планів та програм вивчення англійської мови в початковій школі у 1960-2018-ті роки [Електронний ресурс] / М. В. Шкода // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 37-42. - Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/6/9.pdf
Шморгун І. В. Метод проектів як найефективніша форма організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / І. В. Шморгун // Молодий вчений. - 2017. - № 7. - С. 341-344 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_7_78

.: Розділ: Освіта :: 13.05.2020 21.37.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.837568 seconds