Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42371
   


Автор запитання: Ярослава із міста: Бориспіль :: Запитання: 44278  
Ярослава запитує:
Будь ласка, допоможіть з літературою про діяльність В. Хвойки. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте наступні джерела:
Вікентій В'ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження) : темат. зб. наук. пр. / ред.: Ю. Олійник ; Нац. музей історії України. - Київ, 2010. - 159 c.
Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 1: Переклади наукових праць та коментарі / ред. Н. С. Абашина ; Держ. фонд фундамент. дослідж. - Київ, 2006 . - 208 c.
Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 2: Матеріали і дослідження / ред.: Н. Б. Бурдо ; Держ. фонд фундамент. дослідж. - Київ, 2006. - 76 c.
Залізняк Л. Л. Відділ археології кам'яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії / Л. Л. Залізняк // Археологія. - 2012. - № 2. - С. 122-134.
Колеснікова В. А. Вікентій (Чеслав) Хвойка: сторінки наукової біографії / В. А. Колеснікова ; Ін-т археол. НАН України. - Київ, 2007. - 192 c.
Колеснікова В. Дві постаті в українській археології: В. В. Хвойка та М. О. Макаренко (за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) [Електронний ресурс] / В. Колеснікова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 556-564. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_28_46.
Колеснікова В. А. Наукова та культурно-просвітницька діяльність В. В. Хвойки [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. іст. наук / В. А. Колеснікова ; Ін-т археології НАН України. - Київ, 2006. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kvapdh.zip.
Хвойка Вікентій Вячеславович (1850-1914), археолог, історик, музейник [Електронний ресурс] // Українська культура в іменах : довідник для студ. усіх спец. / за ред. О. О. Петутіної. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. - С. 45-47. – Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/ethics/wp-content/uploads/sites/131/2014/11/Posobye-Ukraynckaya-kultura-v-ymenah-1.pdf.

.: Розділ: Історія :: 22.05.2020 20.22.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.279053 seconds