Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Ірина із міста: Хмільник :: Запитання: 44406  
Ірина запитує:
Педагогічна теорія Гілберта. Дуже потрібно для підготовки доповіді список літератури. Дякую
Наша відповідь:
Добридень, Ірино! Ви, певно, мали на увазі Педагогічна теорія Й. Гербарта?

Для вас підготовлено такий список джерел:

Абашкіна, Н. В. Педагогічні погляди Й. Ф. Гербарта крізь призму сучасної професійної діяльності вчителів / Н. В. Абашкіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки [Текст] : Науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин, 2006. - С .122-125.

Гоштанар І. В. Поняття "естетичної необхідності" в педагогічній спадщині Й. Ф. Гербарта [Електронний ресурс] / І. В. Гоштанар // Український педагогічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_4_15

Гоштанар І. Роль Й.Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки [Електронний ресурс] / І. Гоштанар // Порівняльно-педагогічні студії. - 2010. - № 3-4. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2010_3-4_6

Гоштанар І. Керування у педагогіці Й. Гербарта [Електронний ресурс] / І. Гоштанар // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 2-3. - С. 50-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_2-3_9

Марцинковская Т.Д. Гербарт Иоган-Фридрих (Herbart I.F.) ( 1776-1841) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 44-46.

Прикотенко Т.А. Питання інтересу дітей до навчання в педагогічній спадщині Й.Гербарта // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 82-87. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія").

Рамбу Н. Філософія гербартіанства / Н. Рамбу, Н.О. Федчишин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 188-193.

Ревуцька С. Моральне виховання в педагогіці Й. Ф. Гербарта [Електронний ресурс] / С. Ревуцька // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. - 2016. - № 2. - С. 250-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_43

Роменець В. А. Історія психології ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : доп. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Соціологія", "Філософія". – Київ : Вища школа, 1995. – 613, [3] с. : іл.

Федчишин Н. О. До витоків гербартіанської педагогіки [Електронний ресурс] / Н. О. Федчишин // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 69(1). - С. 84-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_69(1)__18

Федчишин Н. Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді [Електронний ресурс] / Н. Федчишин // Порівняльно-педагогічні студії. - 2012. - № 4. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2012_4_4

Федчишин Н. Гербартіанство: уроки та перспективи // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 26-27.

Федчишин Н. Дидактична система Йогана Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти : посібник / Н. Федчишин; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. - 193 c. - Бібліогр.: 190 назв. - укp.

Федчишин Н. О. Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. О. Федчишин. // Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_50

Яланська С. П. Аналіз психологічних поглядів Й. Гербарта в контексті "Педагогічної Антропології" К. Д. Ушинського [Електронний ресурс] / С. П. Яланська, В. С. Лутфуллін // Наука і освіта. - 2015. - № 3. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_3_26

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.06.2020 10.34.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.368243 seconds