Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44415  
Ірина запитує:
Сподіваюся на вашу допомогу у підборі літератури за темою: Проблеми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного віку у творчій спадщині Василя Сухомлинського
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бабченко, Світлана. Про цінності життя для дорослих і дітей (за творами Василя Сухомлинського) [Текст] : методичні рекомендації для вихователів / Світлана Бабченко // Дитячий садок. Мистецтво. - 2019. - № 5: Травень. - С. 4-10 : іл. - Бібліогр.: с. 10

Бех І. Естетика духовності В.О. Сухомлинського / І. Бех // Рідна шк.. - 2008. - № 9. - С. 3-4. - укp.

Білюк О. В. В.О.Сухомлинський про виховання особистості школяра : навч.-метод. посіб. / О. В. Білюк. - Миколаїв : Іліон, 2007. - 160 c. - Бібліогр.: с. 135-137. - укp.

Богданець-Білоскаленко Н. В. Храм духовності у дитячому серці / Н. В. Богданець-Білоскаленко // Пед. вісн.. - 2010. - № 3 (спец. вип.). - С. 34-36. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Богуш А. М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі. Монографія. –К иїв.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 272 с.

Копієвська, Л. В.О.Сухомлинський про виховання моральної краси / Л. Копієвська // Дошкільне виховання. - 2003. - № 9. - С. 5-6.

Красоткіна, Н. Г. Доброта – це краса людської душі [Текст] : читання творів Василя Сухомлинського / Н. Г. Красоткіна // Розкажіть онуку. - 2007. - Травень, № 5. - С. 74-79

Лазаренко Г. А. Музичне мистецтво в системі емоційно-естетичного розвитку дітей дошкільного віку В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Г. А. Лазаренко // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2013. - Вип. 32. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_32_16

Ліждвой, Л.Пізнавати світ розумом і серцем : Втілення концепції В.О. Сухомлинського / Л. Ліждвой // Палітра педагога. - 2003. - № 3. - С. 8-11

Мацур, Богдана. Морально-етичні досліди за творами Василя Сухомлинського / Богдана Мацур // Дошкільне виховання. - 2013. - № 9. - С. 24-25.

Медюк, І. В. Світ казок Василя Сухомлинського / І. В. Медюк // Розкажіть онуку. - 2018. - Серпень, № 8. - С. 3-5

Михайлова, Ірина. Сила родини - в любові : робота з дітьми старшої групи за твором В. Сухомлинського "А серце тобі нічого не казало?" / Ірина Михайлова, Світлана Медведєва // Дошкільне виховання. - 2018. - № 8. - С. 18-19

Просенюк А. І. Ідеї В. Сухомлинського щодо реалізації творчого потенціалу в процесі художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. І. Просенюк // Педагогічний альманах. - 2015. - Вип. 27. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2015_27_10

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. Твори : у 5-ти т. – Т.1. – Київ, 1976. – С. 2-202. 13.

Савченко О. Я. Внесок В. О. Сухомлинського в теорію розвивального навчання / О.Я. Савченко // Матеріали Міжнарод. науково-практич. конф. «Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст». – Київ: 1993. – С. 21-24.

Селіванова, І. Невичерпна спадщина [Текст] / І. Селіванова // Дитячий садок. - 2011. - вересень, № 36. - С. 4--5 . - газ.

Тарапака, Наталія Володимирівна. Проблема емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О.Сухомлинського [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тарапака Наталія Володимирівна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2000. - 210 арк. - арк. 156-173

Томченко, А. В. Сухомлинський та естетичне виховання / А. Томченко // Директор школи. Україна. - 2010. - № 2. - С. 11-15.

Тоцька, Тетяна. Виховання серця, розуму і рук. Розвиток особистості дитини за літературними творами В Сухомлинського / Тетяна Тоцька // Дошкільне виховання. - 2019. - № 4. - С. 28-30

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.06.2020 11.46.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.664893 seconds