Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Данило із міста: Харків :: Запитання: 44436  
Данило запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про іконопис в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Данило! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37710; 38434; 38523. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Бакович О. Філософія рококо та її вплив на український іконопис другої половини XVIII ст. [Електронний ресурс] / О. Бакович // Мистецтвознавчий автограф. — 2013. — Вип. 6-8. — С. 212-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mznav_2013_6-8_18.
Богомолець О. Український народний іконопис у контексті парадигмальних засад примітивізму (філософський аналіз) [Електронний ресурс] / О. Богомолець // Versus. — 2015. — № 2. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2015_2_9.
Голуб І. Художні особливості символізму українського мистецтва іконопису [Електронний ресурс] / І. Голуб // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. - № 1. - С. 116-120. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_1_27.
Голуб І. Художньо-естетичні особливості розвитку українського образотворчого мистецтва та іконопису [Електронний ресурс] / І. Голуб // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2016. — Вип. 36. — С. 274-282. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2016_36_33.
Григорак А. Новітні історіографічні дослідження українського іконопису Страшного Суду [Електронний ресурс] / А. Григорак // Грані. — 2019. — Т. 22, № 3. — С. 5-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_3_3.
Дроботюк М. "Моління про чашу" Вільгельма Котарбінського: з історії однієї картини : дослідження, знахідки / М. Дроботюк // Образотворче мистецтво. — 2017. — № 4. — С. 38-39.
Зятик Б. Роман Василик – патріарх українського сакрального мистецтва : ім'я в мистецтві / Б. Зятик // Образотворче мистецтво. — 2018. — № 4. — С. 24-25.
Історія української культури: український іконопис : метод. рек. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад. О. В. Меленчук]. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. — 27 с.
Квасюк Л. Іконопис і словесність у культурі України XVI - XVIII століть: естетичний аспект: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Л. Квасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2000. — 18 с.
Кекош О. Особливості самбірської школи іконопису другої половини XVI століття [Електронний ресурс] / О. Кекош // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 1. — С. 391-397. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_56.
Ковцуняк С. Ідейно-змістовні акценти іконопису періоду українського бароко [Електронний ресурс] / С. Ковцуняк, М. Заставецький // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 54. — С. 136-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_54_18.
Матицин О. До питання формування специфічних рис в українській мистецькій традиції XV – XVI століть (на прикладііконопису) [Електронний ресурс] / О. Матицин // Культурологічна думка. — 2011. — № 4. — С. 128-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2011_4_24.
Мисюга Б. Мімезис в пейзажних зображеннях іконопису Галичини ХVII —XVIII ст. [Електронний ресурс] / Б. Мисюга // Народознавчі зошити. — 2017. - № 6. - С. 1529-1535. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2017_6_29.
Мороз Я. Естетика українського іконопису XIV – XV ст.: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Я. Мороз ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2005. — 22 с.
Москаль М. Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикладах пам’яток українського іконопису XV-XVII ст. [Електронний ресурс] / М. Москаль // Історія релігій в Україні. — 2017. — Вип. 27(2). — С. 104-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2017_27(2)__12.
Петрук Р. Наш пелікан : до 100-річчя Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури : [Микола Стороженко] / Р. Петрук // Образотворче мистецтво. — 2017. — № 4. — С. 40-41.
Пилипенко І. Деякі питання методики викладання в іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври [Електронний ресурс] / І. Пилипенко // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2017. — Вип. 11-12. — С. 69–70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2017_11-12_25.
Піщанська В. Знакова символіка мистецтва іконопису [Електронний ресурс] / В. Піщанська // Мистецтво та освіта. — 2010. — № 2. — С. 21-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2010_2_5.
Пономаревська О. Народний іконопис Київського та Чернігово-Сіверського Полісся кінця XVIII-XIX століть: релігійно-історичний, соціокультурний і фольклорний аспекти : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / О. Пономаревська ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2015. — 22 с.
Рашковська В. Давньоруський іконопис в екологічній освіті особистості [Електронний ресурс] / В. Рашковська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2012. — Вип. 15. — С. 220-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_15_32.
Ременяка О. Український іконопис XVI-XVIII століть на землях Холмщини та Підляшшя : Автореф. дис… канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / О. Ременяка ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2004. — 20 с.
Тарчевська К. Собор Успіння Пресвятої Богородиці : Києво-Печерська лавра з унікальним храмовим комплексом із цікавою та бурхливою історією / К. Тарчевська // Українська культура. — 2018. — № 4. — С. 30-64.
Тріска О. Народна ікона на склі другої половини XVIII-XIX століття: європейський контекст: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / О. Тріска ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 16 с.
Цугорка О. Тенденції сучасного українського іконопису [Електронний ресурс] / О. Цугорка // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2019. — Вип. 40. — С. 228-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2019_40_33.
Широка О. Творець модерної ікони : галерея "Дзвона" / О. Широка // Дзвін. — 2019. — № 9. — С. 206.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 19.06.2020 12.18.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.686644 seconds