Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Марта із міста: Хмельницький :: Запитання: 44469  
Марта запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про Уласа Самчука. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 3098; 34405; 43683. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела та посилання:
Артемова Ю. Мовна особистість Уласа Самчука на тлі епохи [Електронний ресурс] / Ю. Артемова // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 93. — С. 153-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2018_93_18.
Бурлакова І. Творчість Уласа Самчука. Проблеми індивідуального стилю: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. Бурлакова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2001. — 19 с.
Василишин О. Улас Самчук у полікультурному просторі (до питання про рецепцію Канади Уласом Самчуком) [Електронний ресурс] / О. Василишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2015. — № 42. — С. 33-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2015_42_7.
Вільчинська Т. Функціонально-стилістичне навантаження повтору у творчому доробку Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Т. Вільчинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2015. — № 42. — С. 40-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2015_42_9.

Гнатюк М. Волинь на перехресті подій ХХ століття (на матеріалі мемуарного циклу Уласа Самчука "На білому коні", "На коні вороному") [Електронний ресурс] / М. Гнатюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 65. — С. 15-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_65_5.
Горох Г. Мовностилістичні особливості художніх творів Уласа Самчука [Електронний ресурс] / Г. Горох // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 31. — С. 37-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_31_12.
Дідич З. "Самчукові зустрічі" : письменник і час / З. Дідич // Слово Просвіти. — 2020. — 5-11 березня. — С. 5.
Жив'юк А. Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і - 1990-і роки): Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / А. Жив'юк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2002. — 20 с.
Комінярська І. Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука [Електронний ресурс] / І. Комінярська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — № 13. — С. 56-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_13_15.
Пангелова М. Епістолярій Уласа Самчука як індикатор літературного побуту його часу [Електронний ресурс] / М. Пангелова // Молодий вчений. — 2016. — № 12.1. — С. 352-359. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12.
Пангелова М. Літературно-критична діяльність Уласа Самчука 60-70-х років XX століття крізь призму його епістолярію [Електронний ресурс] / М. Пангелова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2011. — Вип. 22. — С. 174-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_30.
Працьовитий В. Національно-культурна ідентичність української літератури / В. Працьовитий // Дивослово. — 2019. — № 4. — С. 31-36.
Приймас Н. Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / Н. Приймас // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2016. — Вип. 6. — С. 98-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2016_6_13.
Приймас Н. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905 - 1987 рр.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. Приймас ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Проць Л. Мій Улас Самчук : очевидець і літописець / Л. Проць // Слово Просвіти. — 2017. — 27 лип.-2 серп. — С. 14-15.
Руснак І. Улас Самчук про феномен книги (на матеріалі публіцистики) [Електронний ресурс] / І. Руснак. // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2017. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2017_1_6.
Руснак І. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / І. Руснак ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2007. — 36 с.
Стасик М. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М. Стасик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 21 с.
Стасик М. Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука "Темнота" [Електронний ресурс] / М. Стасик // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2016. — № 1. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2016_1_8.
Ташкевич Л. Неперевершений майстер слова : сини твої, Руси-Україно / Л. Ташкевич // Журавлик. — 2018. — № 1. — С. 12.
Ткаченко Т. Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці "Віднайдений рай" [Електронний ресурс] / Т. І. Ткаченко // Траектория науки. — 2016. — Т. 2, № 3. — С. 4.1-4.10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_3_17.
Хороб С. Жанрові особливості журналістської публіцистики Уласа Самчука [Електронний ресурс] / С. Хороб // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2017-2018. — № 4-3. — С. 402-410. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_41.

.: Розділ: Література :: 30.06.2020 08.53.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.382385 seconds