Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Анна із міста: м.Харків :: Запитання: 44558  
Анна запитує:
Зарубіжний досвід адміністаритивної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
Наша відповідь:
Анно, день добрий! Радимо скористатится такими джерелами інформації:

Агєєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні : [монографія] / О. Д. Агєєв; ред.: А. О. Янчук. - Одеса : Фенікс, 2018. - 247 c. - Бібліогр.: с. 202-247 - укp.

Адміністративне деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / автор-упорядник О. А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

Бехруз Х. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях / Х. Бехруз // Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи : наук.-практ. симпозіум, присвяч. 15-річчю міжнар. дня мігранта та 25-річчю міжнар. конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та їх сімей (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 5–14.

Білозір О. В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. В. Білозір; ВР Україна, Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2014. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Галунько, Віра Миколаївна. Міжнародні стандарти прав і свобод іноземців, осіб без громадянства та іноземних громадян [] / В. М. Галунько // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 6. - С. 57-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Козинець, І. Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства / І. Козинець // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 59-62. - Бібліогр. в кінці ст.

Кузенко В. М. Адміністративно-правове забезпечення прав мігрантів: зарубіжний та вітчизняний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. М. Кузенко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 20 c. - укp.

Міграційна політика Європейського Союзу: уроки та виклики для України: аналітична доповідь / О. А. Малиновська. – К.: НІСД, 2014. – 48 с.

Мушак Н.Б. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу / Н.Б. Мушак // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право (До 65-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). – К., 2014. – Вип. 5. – С. 276–281.

Павлович-Сенета Я. П. Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. П. Павлович-Сенета // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2016. - Вип. 1. - С. 206-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_26

Парненко В.С. Сучасні тенденції розвитку інституту адміністративної відповідальності за кордоном / В.С. Парненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29(2.2). – С. 75–79.

Селюков В. С. Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. С. Селюков, А. Г. Вуйма // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2. - С. 126-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_2_19

Смирнова, Е. С. Правовое положение иностранцев в Древнем мире (некоторые страницы истории) [Текст] / Е. С. Смирнова // Международное публичное и частное право. - 2009. - № 2. - С. 14-17. - Библиогр. с.17

Толстов С. Середземноморський штурм: міграційна криза в Європейському Союзі / С. Толстов, М. Оврамець // Зовнішні справи. – 2015. – № 9. – С.6-11.

Фазикош О.В. Зарубіжний досвід провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 3-2. – С. 84-88.

Ярмакі В. Х. Міграційна політика Європейського Союзу як засіб протидії нелегальній міграції [Електронний ресурс] / В. Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 3. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_3_29

.: Розділ: Держава і право :: 28.07.2020 08.58.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.367147 seconds