Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42585
   


Автор запитання: Аня із міста: Чернігів :: Запитання: 44566  
Аня запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, список літератури на тему Українське бароко як мистецький стиль. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42945. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Бескорса В. Гармонія в живопису / В. Бескорса // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — № 6. — С. 91-93.
Борецький М. Європейське бароко, його особливості та різновиди / М. Борецький // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2000. — 9 (169), берез. — С. 4.
Гуцуляк І. Ретроспекція і сучасний стан вивчення українського барокко : навч. посіб. / І. Гуцуляк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006. — 50 c.
Даренська В. Українське барокко як світоглядний стиль [Електронний ресурс] / В. Даренська // Українознавство. — 2013. — № 1. — С. 105-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2013_1_21.
Дерев'янко І. Особливості формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини, побудованих в стилі українськогобароко / І. Дерев'янко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — № 3. — С. 33-39.
Журавльова С. Агіографічна поезія українського бароко / С. Журавльова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ ; Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. — 174 с. : іл.
Курганова О. Розробка концепту "українське літературне бароко" як не(до)оцінена сторінка наукової біографії С. Маслова [Електронний ресурс] / О. Курганова // Українська біографістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 269–280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2019_18_19.
Лукомська З. Містобудування Західної України епохи Бароко (сер. XVII ст. – кін. XVIII ст.) : автореф. дис. … д-ра архітектури : 18.00.01 / З. Лукомська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2018. — 43 с.
Марунич М. Художня культура XVII-XVIII століть : розробки уроків / М. Марунич // Шкільний світ. — 2012. — № 24. — Образотворче мистецтво. — 2012. — № 6. — С. 12-14.
Михед П. Про українське барокко (Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. — Warszawa, 2015. — 382 c.) [Електронний ресурс] / П. Михед // Слово і час. — 2017. — № 12. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_12_16.
Остаф Я. Козацькі літописи в контексті європейського бароко : (інтегрований урок української літератури й музичного мистецтва у 9 класі) : педагогічний досвід / Я. Остаф, Н. Тхай // Українська мова і література в школі. — 2012. — № 2. — С. 39-46.
Пехник Г. Українське низове бароко: поетика стилю і жанру : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г. Пехник ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2001. — 172 с.
Ратко М. Світ українського бароко : Художня культура / М. Ратко // Мистецтво та освіта. — 2002. — 4. — С. 48-55.
Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі [Електронний ресурс] / К. Третяк // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 9. — С. 40–43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_9_9.
Українське бароко та європейський контекст : архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика / АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Пол. акад. наук, Ін-т мистец. ; відп. ред. редкол. О. К. Федорук. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.: іл.
Ушкалов Л. Українське барокове богомислення : сім етюдів про Григорія Сковороду / Л. Ушкалов. — Харків: Акта, 2001. — 222 с. — (Серія "Харківська школа").
Ушкалов Л. Що таке українське барокко (за сторінками книги Валентини Соболь ) [Електронний ресурс] / Л. Ушкалов // Гуманітарний журнал. — 2015. — № 1-2. — С. 158-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2015_1-2_20.
Чижевський Д. Українське літературне бароко : вибр. пр. з давньої л-ри / Д. Чижевський ; голова ред. кол. О. Пріцак ; підготов. вид., передм. О. В. Мишанич ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Обереги, 2003. — 575 с. — (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 4).
Шалімова О. Українське бароко в архітектурі : матеріали для бесід / О. Шалімова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2013. — № 9. — С. 30-33.
Щербатюк О. Українське бароко в європейському контексті: особливості механізмів культурної комунікації [Електронний ресурс] / О. Щербатюк // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 8. — С. 130-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_41.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 30.07.2020 09.23.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.678406 seconds