Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42723
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 44591  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про сучасний стан букових лісів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Биркович В. Букові праліси Карпат - світове надбання людства : природно-заповідний фонд / В. Биркович, Н. Коваль // Екологічний вісник. - 2019. - № 5. - С. 15-19.
Мельник В. І. Букові ліси Подільської височини : моногр. / В. І. Мельник, О. М. Корінько; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. - Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с.
Миклуш С. І. Рівнинні букові ліси України: продуктивність та організація сталого господарства : моногр. / С. І. Миклуш. - Львів : ЗУКЦ, 2011. - 260 c.
Регуш Н. В. Структура різновікових букових лісів південно-західного мегасхилу Українських Карпат та особливості їх таксації : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Н. В. Регуш ; ДВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів, 2015. - 20 с.
Сім див України : 4 листопада - 70 років тому набув чинності статут ЮНЕСКО // Шк. б-ка. - 2016. - № 10. - С. 28-29.
Гузь М. М. Сучасний стан генофонду бука лісового (fagus sylvatica l. ) на Львівщині [Електронний ресурс] / М. М. Гузь, Р. М. Гречаник, М. М. Лісовий // Наук. вісник Нац. лісотехн. Ун-ту України. – 2009. – С. 44-50. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-stan-genofondu-buka-lisovogo-fagus-sylvatica-l-na-lvivschini/viewer.
Заморока А. М. Букові ліси Поділля [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2011. – 14 серпня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=4612.
Заморока А. М. Букові праліси Карпат – 100 природних чудес України [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2016. – 7 квітня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=6686.
Заморока А. М. Букові праліси Криму [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2010. – 2 жовтня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=3730.
Корінько О. М. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О. М. Корінько ; НАН України.; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — Київ, 2004. — 21 с. - Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04komnoo.zip.
Мельник Ю. А. Формове різноманіття бука лісового на Львівщині [Електронний ресурс] / Ю. А. Мельник, Р. М. Гречаник, М. М. Лісовий // Наук. вісник Нац. лісотехнічн. ун-ту України. – 2003. - № 5. – Режим доступа: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=uk&cites=10217116266070961354.
На Закарпаття припадає 70 % об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини [Електронний ресурс] / Закарпатське обласне управління лісового та господарського управління : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: https://zakarpatlis.gov.ua/na-zakarpattia-prypadaie-70-ob-iektiv-vsesvitn-oi-spadshchyny-yunesko-bukovi-pralisy-karpat-ta-davni-bukovi-lisy-nimechchyny/. – Назва з екрана.
Роговий В. І. Букові ліси Криму та особливості їх формування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 – лісознавство і лісівництво / І. Роговий. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16331/19-Tkach.pdf.
Стрямець Г. В. Давні букові ліси природного заповідника «Розточчя» [Електронний ресурс] / Г. В. Стрямець, Н. М. Ференц, Н. С. Стрямець // Наук. вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 251. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.1_18.
Ткач В. І. Букові ліси Криму та перспектива їх природного відтворення лісівництво і агролісомеліорація [Електронний ресурс] / В. І. Ткач, В. П. Роговий. – Харків : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 113. – С. 130-136. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16331/19-Tkach.pdf.
Канарський Ю. В. Угруповання турунів (coleoptera, carabidae) у корінних і похідних екосистемах поясу букових лісів українських Карпат / Ю. В. Канарський, В. Б. Різун // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: Біологія. – 2010. – Вип. 29. – С. 52-61. – Режим доступа: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7655.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.08.2020 08.50.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.382179 seconds