Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42951
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44616  
Марина запитує:
Доброго дня, мене цікавить інформація про наївне мистецтво. заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Бугай Н. Час збирати каміння: моє наївне мистецтво / Н. Бугай. — Лубни : Інтер Парк, 2019. — 38 : іл.
Єрмольєв В. Майстер наївного малярства / В. Єрмольєв // Народне мистецтво. — 2005. — № 1-2. — С. 18-20.
Народне мистецтво / Спілка майстрів народного мистецтва України ; гол. ред. В. Прядка ; фото Г. Логвина та ін. - Київ, 1997. - № 1. - 56 с. : іл.
Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры : теория и практика. – М. : Изобразит. искусство. 1983. – 123 с.
Орел Л. Мальоване дерево : наївний живопис українського села / Л. Орел. — Київ : Родовід, 2003. — 232 с.: іл.
Островский Г. Добрый лев Марии Примаченко / Г. Островский. – М. : Сов. художник, 1990.– 206 c.
Письман Л. Наивное искусство как феномен современной культуры / Л. Письман // Символы. Образы и стереотипы: худож. и эстетич. Опыт : междунар. чтения по теории, истории и философии культуры.– СПб., 2000.– № 9. - С. 248-249.
Смолій Ю. Сучасне народне мистецтво України: народність без берегів/ Ю. Смолій // Укр. мистецтво. - 2002. - № 1.
Турчин В. С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории.– М . : Прогресс-Традиция, 2003.– 647 с.
Энциклопедия живописи. – М. : АСТ, 1997.– 800 с.
Балбус Т. А. Сюжетні зображення в українському народному мистецтві [Електронний ресурс] / Т. А. Балбус, О. В. Павлович // International Forum:
Problems and Scientific Solutions, м. Мельбурн, Австралія, 6-8 серпня, 2020. - CSIRO : Publishing House, 2020. – С. 116-124. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.08.2020/339.
Бариш-Тищенко І. А. Основні тенденції сучасного традиційного народного і аматорського декоративно-ужиткового мистецтва [Електронний ресурс] / І. А. Тищенко / за матер. наук. розробок Центру культурних досліджень, музей І. Гончара // Туризм Гуцульщини : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/214-основні-тенденції-сучасного-традиційного-народного-і-аматорського-декоративно-ужиткового-мистецтва.html.
Богачева Ю. Наївне мистецтво як маніфестація сакрального в сучасній культурі [Електронний ресурс] / Ю. Богачева // Докса : зб. наук. праць. – 2018. - № 2. – С. 141-147. – Режим доступу: http://doksa.onu.edu.ua/article/view/146567/153623.
Власенко С. М. Традиції народної картини в сучасному українському «наївному» мистецтві [Електронний ресурс] / С. М. Власенко // Новий Акрополь : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://newacropolis.org.ua/theses/18e7a4f1-36f4-4b87-8841-f7d458e52c80. – Назва з екрана.
Давидова М. О. Основні тенденції розвитку сучасного аматорського декоративно-ужиткового мистецтва [Електронний ресурс] / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матер. наук.-практ. конф., м. Харків, 21–22 черв. 2019 р. / упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 20-25. Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2690/1/Давидова М. О. Основні тенденції розвитку сучасного аматорського декоративно-ужиткового мистецтва .pdf.
Дем’янова Н. Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ–початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. Дем’янова // Молодий вчений. — 2014. — № 4(07)(2). — С. 126-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)(2)__32.
Думасенко С. Поліна Райко як представник вітчизняного наївного мистецтва [Електронний ресурс] / С. Думасенко, А. Полякова // Аркадіа. — 2014. — № 4. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2014_4_4.
Корж Л. Символічні зображення Ісуса Христа в наївному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та ХІХ століть [Електронний ресурс] / Л. Корж // Наук. вісник Закарпат. Худож. інституту. — 2010. — № 1. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2010_1_22.
Латанський С. Георгій Кожокарь / С. Латанський // Народне мистецтво. — 2006. — № 1-2. — С. 51-53.
Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу [Електронний ресурс] / Т. Семашко // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 8. — С. 54-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_8_10.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 18.08.2020 08.50.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.780651 seconds