Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42951
   


Автор запитання: Світлана із міста: Хмільник :: Запитання: 44731  
Світлана запитує:
Добрий день! Допоможіть іх джерелами на тему: Життєва концепція Віри Вовк. Спасибі за допомогу
Наша відповідь:
Світлано, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Вовк, Віра. Віра Вовк: "Моя поезія найбільше споріднена з ораторією" / спілкувався Б. Залізняк // Дзвін. - 2017. - № 10. - С. 240-241.
Вовк, Віра.Віра Вовк: "Українська - мова серця і мова дому" / спілкувалася Н. Скочко // Українська літературна газета. - 2017. - № 9, 5 трав. - С. 8.
Гаврилюк Н. І. Спогади і містерія життя Віри Вовк [Електронний ресурс] / Н. І. Гаврилюк // Слово і час. - 2018. - № 7. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_7_6
Григорчук Ю. Образ героя-мандрівника у повістях Віри Вовк [Електронний ресурс] / Ю. Григорчук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2015. - Вип. 18-20. - С. 417-424. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_18-20_45
Григорчук, Юлія. Рукописи Віри Вовк, віднайдені в архіві Ростислава Братуня // Українська літературна газета. - 2020. - № 13, 3 липня. - С. 6.
Григорчук Ю. Риси інтелектуалізму в романі Віри Вовк "Паломник" [Електронний ресурс] / Ю. Григорчук // Слово і час. - 2015. - № 2. - С. 50-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_2_7
Грицик Н. Ключові образи у поезії Віри Вовк [Електронний ресурс] / Н. Грицик // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2008. - Вип. 10. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_10
Жодані І. М. Взаємодія літератури та орнаменту у книзі Віри Вовк "Вікно навстіж" [Електронний ресурс] / І. М. Жодані // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. - 2013. - Т. 150. - С. 17-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2013_150_6
Козіна Н. "Духи й дервіші” Віри Вовк: деструкція традиційного (авто)біографічного роману [Електронний ресурс] / Н. Козіна // Українське літературознавство. - 2011. - Вип. 73. - С. 200-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2011_73_21
Козіна Н. Модифікації "Каравели" Віри Вовк [Електронний ресурс] / Н. Козіна // Українське літературознавство. - 2012. - Вип. 75. - С. 239-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2012_75_22
Мацько В. Міфологічні коди, риси символізму у поезії Віри Вовк: провідні мотиви, семантичне дешифрування образу, поетика художньої реалізації [Електронний ресурс] / В. Мацько // Філологічний дискурс. - 2018. - Вип. 8. - С. 73-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_8_10
Мацько В. Творчість Віри Вовк в ореолі сакрального і літературознавчого штибу (Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю. М. Григорчук. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 364 с.) [Електронний ресурс] / В. Мацько // Філологічний дискурс. - 2016. - Вип. 4. - С. 284-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_4_32
Науменко Н. В. Етнознакова концептосфера у поезії Віри Вовк [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 40(2). - С. 84-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(2)__13
Скочко, Ніна.Віра Вовк: "Дістала доктора за добре поводження" : 24 квітня у Музеї НаУКМА відбулась урочиста церемонія інаугурації нового Почесного доктора Києво-Могилянської академії. Ним стала відома українська письменниця, літературознавець, прозаїк, драматург і перекладач Віра Вовк (Віра Остапівна Селянська) // Українська літературна газета. - 2017. - № 9, 5 трав. - С. 2.
Смольницька О. Архетип Божественної Дитини в прозі Віри Вовк [Електронний ресурс] / О. Смольницька // Україна у світовій історії. - 2014. - № 1. - С. 215-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2014_1_19
Смольницька О. Культурна самоідентифікація ліричного героя у вибраній поезії Віри Вовк: aesthetica interior [Електронний ресурс] / О. Смольницька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2016. - Вип. 17. - С. 151-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2016_17_20
Смольницька О. Міфопоетика лірики Віри Вовк: есема і міфологема [Електронний ресурс] / О. Смольницька // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. - 2017. - Вип. 24. - С. 72-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2017_24_16
Смольницька О. Проблеми самоідентифікації та малінчизму в творчості Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро) [Електронний ресурс] / О. Смольницька // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 227-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_2_46
Смольницька O. Українські мисткині Бразилії: вияв національної самоідентифікації у творчості (на прикладі Віри Вовк) [Електронний ресурс] / O. Смольницька // Ucraina magna. - 2017. - Vol. 2. - С. 408-416. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucrmag_2017_2_27
Тарнашинська, Людмила.Чаша Грааля Віри Вовк // Літературна Україна. - 2016. - № 27, 21 лип. - С. 7.
Тарнашинська, Людмила.Під охороною Христа Корковадо : 2 січня виповнилося 90 років Вірі Вовк // Українська літературна газета. - 2016. - № 2, 29 січ. - С. 6-7.
Українські письменники в еміграції : [тематичний номер]
// Українська мова та література (Шкільний світ). - 2020. - № 3. - С. 8-63. - Бібліогр.: с. 23, 27, 31, 35, 39, 43, 59.
Частакова, Надія.Галактика на ймення Віра Вовк // Українська літературна газета. - 2020. - № 8, 24 квітня. - С. 7. - Рец. на кн.: Гарилюк, Н. Під плахтою неба: поезія Віри Вовк / Н. Гаврилюк. - Дрогобич : Коло, 2019. - 168 с.
Чирук З. Міфопоетична модель художнього світу в поезії Віри Вовк [Електронний ресурс] / З. Чирук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2015. - Вип. 18-20. - С. 409-416. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_18-20_44

.: Розділ: Література :: 29.09.2020 16.37.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.421999 seconds