Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 42938
   


Автор запитання: Олександра із міста: Миронівка :: Запитання: 44734  
Олександра запитує:
Добрий день. Дуже потрібний список статей, електронних документів тощо на тему: «Структура та образність поезії Юрія Тарнавського». Дякую.
Наша відповідь:
Олександро, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Біла, А. "Антисимволізм" Ю. Тарнавського [Текст] / А. Біла // Біла А. Сюрреалізм / Анна Біла. - Київ : Темпора, 2010. - С. 160-169 .

Буряк О. Ф. Жанрово-стильові особливості поезії "Автопортрет" Юрія Тарнавського [Електронний ресурс] / О. Ф. Буряк // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 189-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_48

Гудзь, Ю. Поетика і апофатика Юрія Тарнавського. [Текст] : сборник / Ю. Гудзь // Мова і культура : П'ята міжнародна наукова конференція / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. мови НАН України, Фонд гум. розвитку "Collegium". - Київ, 1998. - Т. 4 : Мова і художня творчість. - С. 68-71.

Гундорова, Тамара. (Де)конструйований постмодернізм Юрія Тарнавського [Текст] / Т. Гундорова // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм / Тамара Гундорова. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - Київ : Критика, 2013. - С. 283-297 .

Гжегожевська, Т. Поезія в прозі у творчості митців Нью-Йоркської групи (Ю. Тарнавський, Р. Бабовал) [Текст] / Т. Гжегожевська // Гжегожевська Т. О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція. Поетика : монографія / Тетяна Гжегожевська ; [Наук. ред. О. А. Рарицький]. - Кам'янець-Подільський, 2017. - С. 81-96 .

Дрозда А. П. Світ раціональних емоцій Юрія Тарнавського [Електронний ресурс] / А. П. Дрозда // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 27. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_50

Котик-Чубінська, Марія. Кохання в "Ідеалізованій біографії" Юрія Тарнавського: поміж вірою і відчаєм // Слово і час. - 2010. - № 5. - С. 46-55. - Бібліогр.: с. 55.

Котик-Чубінська М. Структурні особливості поезій першої збірки Юрія Тарнавського "Життя в місті" [Електронний ресурс] / М. Котик-Чубінська // Парадигма. - 2011. - Вип. 6. - С. 145-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2011_6_14

Котик-Чубінська М. С. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського : монографія / М. С. Котик-Чубінська; НАН України, Ін-т І. Франка, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - Л., 2011. - 211 c. - (Літературознав. студії; Вип. 17). - укp.

Котик І. В. Про тіло, що виросло з покірного чорного плаща: концептуалізація тіла у поезії Юрія Тарнавського [Електронний ресурс] / І. В. Котик // Сучасні літературознавчі студії. - 2019. - Вип. 16. - С. 97-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2019_16_17

Лівенко І. М. Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавского : моногр. / І. М. Лівенко. - Д. : Січ, 2007. - 279 c. - Бібліогр.: с. 258-279. - укp.

Москаленко, Михайло.Слово та образ Юрія Тарнавського // Тарнавський, Юрій. Без нічого. - Київ, 1991. - С. 5-14.

Остапчук Т. Екзистенціалізм як домінанта творчості Юрія Тарнавського / Т. Остапчук // Слово і час. - 2002. - Вип. 7. - С. 25-31. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Підпалий, Андрій.Структурний розгляд експериментальних особливостей вільних поетичних форм Нью-йоркської групи / А. Підпалий // Слово і час. - 2007. - N 11. - С. 33-42. - Бібліогр.: с. 33, 35-37, 40-42

Підопригора, Світлана. Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: художні координати // Дивослово. - 2019. - № 12. - С. 26-32. - Бібліогр.: с. 32.

Сорока М. Інтертекстуальність поезії Юрія Тарнавського / М. Сорока // Слово і час. - 2002. - Вип. 7. - С. 15-21. - Бібліогр.: 19 назв. - укp.

Тищенко О. О. Світ цивілізації в поезії Юрія Тарнавського: екзистенціалістський вимір [Електронний ресурс] / О. О. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. - 2017. - Вип. 4. - С. 167-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2017_4_25

Ткачук, М. П. Поети "Нью-Йоркської групи" [Текст] / М. П. Ткачук // Ткачук М. П. Українська література ХХ століття / М. П. Ткачук. - 2-ге вид., випр. і доп. - Київ : КНТ, 2018. - С. 441-465.

Українські письменники в еміграції : [тематичний номер] // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2020. - № 3. - С. 8-63. - Бібліогр.: с. 23, 27, 31, 35, 39, 43, 59.

Фисюк, О. Екзистенціальні мотиви в творчості поетів " Нью-Йоркської групи " : [ Тарнавський Ю., Бойчук Б., Рубчак Б. ] / О. Фисюк // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 3. - С. 59-60.

.: Розділ: Література :: 1.10.2020 11.27.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.432462 seconds