Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42937
   


Автор запитання: Мартін із міста: Закарпаття :: Запитання: 44735  
Мартін запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти підручник "Юридична психологія" Анатолій сабуров 2003 року випуску. В pdf форматі або ворд)
Наша відповідь:
Доброго дня, Мартін! На жаль, електроного варіанту не знайдено. Але додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баняс О. А. Психологічні особливості формування креативного мислення у майбутніх фахівців юридичного профілю : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О. А. Баняс ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2013. — 19 с.
Козляковський П. А. Юридична психологія : навч. посіб. / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Вид. 3-тє, допов. і переробл. — Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2012. — 431 с.
Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Національна юридична академія. - 2-е вид., переробл. і допов. - Харків : Право, 2008. - 239 с.
Коновалова В. О. Юридична психологія : посіб. для підгот. до іспиту / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 190 с.
Психологія управлінської діяльності: збірник науково-методичних праць [Електронний ресурс] Випуск 3: Матеріали всеукр. наук.-практ. семінару «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі», 20 листопада 2014 р. / МВС України, Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 184 с. – Режим доступу: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_psy20112014.pdf.
Юридична психологія : словник : навч. посіб. / Д. О. Александров [и др.] ; Київський національний університет внутрішніх справ ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моїсеєва. - Вид. 2-е, уточн. та допов. - Київ : КНТ, 2008. - 222 с.

.: Розділ: Література :: 2.10.2020 17.38.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.458718 seconds