Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44792  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Метафори в поезії М. Вінграновського". Заздаленідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо скористуватись інформацією у наступних джерелах:
Дзюба І. Духовна міра таланту / І. Дзюба // Вінграновський М. Вибрані твори. – Київ : Дніпро., 1986. – С. 5-22.
Жуковець З. Сім струн душі : урок-відкриття "Світ поезії Миколи Вінграновського" : 11 кл. / З. Жуковець // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2005. - № 10. - С. 19-20.
Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : моногр. / Л. Кравець. – Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.
Ленська С. Образ дітей у творах Гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського /С. Ленська // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2009. - № 5. - С. 15-18.
Моренець В. Свобода поезії і поезія свободи / В. Моренець // Дивослово. – 1996. – № 11. – С. 10-15.
Похилько Л. Микола Вінграновський. Гуманізм повісті "Сіроманець" : 5 клас / Л. Похилько // Дивослово. - 2020. - № 4. - С. 10-15.
Салига Т. Ю. Микола Вінграновський : літ.-критичний нарис / Т. Ю. Салига ; ред. А. М. Макаров. - Київ : Рад. письменник, 1989. – 167 с.
Салига Т. Поет - це слово, це його життя... / Т. Салига // Вінграновський М. С. Вибрані твори : в 3 тт. - Тернопіль, 2004. - Т. 1. - С. 5-54.
Талалай Л. Передчуття любові і добра / Л. Талалай // Вінграновський М. Вибрані твори. – Київ : Дніпро., 2004. С. 5-16.
Чілачава Р. «Святиться та любов...» : (про Миколу Вінграновського) / Р. Чілачава // Літ. Україна. - 2020. - 29 лютого. - С. 8-9.
Тарнашинська Л. Микола Вінграновський: «Все на світі з людської душі…» : бібліогр. нарис / Л. Тарнашинська. – Київ, 2006.
Дудар А. Метафори в поезії Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / А. Дудар // Студентський наук. вісник. - № 43 . - С. 41-43. - Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/stud-visnuk/stud_visn_18_43.pdf#page=41.
Старовойт Л. Мотиви і образи лірики Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. Старовойт // Питання літературознавства. - 2007. - № 74. - С. 74-81. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pl_2007_74_12.pdf.
Степанченко О. Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. Степанченко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 391-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__55.
Трефяк Н. Рецепція містичних образів та сюжетів прози Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2011. - Вип. 84. - С. 247-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_84_33.
Трефяк Н. Художнє слово Миколи Вінграновського: простір естетичного діалогу [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 79. - С. 226-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_31.
Тупиця О. С. Метафора як засіб психологічної характеристики ліричного героя в поезії Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. С. Тупиця // Психолінгвістика. - 2012. - Вип. 10. - С. 229-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_32.
Фоміна Л. Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. Фоміна // Бахмутський шлях. - 2010. - № 1-2. - С. 161-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bsh_2010_1-2_30.
Яновська О. А. Автоінтертекстуальні домінанти кінь, хата як форманти смислової цілісності поезій М. Вінграновського [Електронний ресурс] / О. А. Яновська // Наук. записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 1. - С. 273-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_54.

.: Розділ: Література :: 25.10.2020 12.16.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.574388 seconds