Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 44877  
Міла запитує:
Доброго дня.Підберіть будь-ласка літературу,можна і з посиланнями на тему -Стресогенні фактори професійної діяльності,які призводять до суїцидальних намірів.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності: вузівська науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (05 грудня 2018 р.): тези доп. [Електронний ресурс] / Відп. ред. К.О. Кушніренко, І.О. Сатиренко. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 126 с. Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/e1cba383a615f057940ea8b658469e91.pdf
Вангородська Ю. С. Профілактика екзаменаційного стресу : професійні орієнтири / Ю. С. Вангородська // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 11. — С. 2-10.
Корольчук В. М. Психологічні детермінанти стійкості особистості до дії стресогенних факторів [Електронний ресурс] / В. М. Корольчук // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2013. — Вип. 14(1). — С. 152-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_14(1)__22
Микитюк О. Шляхи зменшення дії стрес-фактора при професійній діяльності вчителя [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Молодь і ринок. — 2012. — № 12. — С. 62-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_12_15
Профілактика відхильної поведінки у військовослужбовців: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / А.М. Романишин, Т.М. Мацевко [та ін]. — Львів : НАСВ, 2017. — 322 с. — Режим доступу: https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2018/07/ДЕВІАНТОЛОГІЯ.pdf
Тімченко О. В. Психологічний та соціально-демографічний портрет суїцидента – колишнього працівника професій екстремального профілю [Електронний ресурс] / О. В. Тімченко, І.О. Шевченко // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2007. — Вип. 2. — С. 161-170. — Режимдоступу: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol2/27.pdf
Тогобицька В.Д. Особливості профілактичних заходів щодо недопущення проявів суїцидальних випадків у працівників ДСНС України [Електронний ресурс] / В. Д. Тогобицька // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — № 5. — С. 307-311. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Vnaou_2013_5_56 (2).pdf
Хіміч В. В. Фактори негативного впливу на професійну діяльність офіцерів-прикордонників в екстремальних, бойових та наближених до бойових умовах [Електронний ресурс] / В. В. Хіміч // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 180-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2015_1_19
Ціцей Р. Урахування індивідуальної варіабельності реакцій постраждалого на стресогенність факторів надзвичайної ситуації як детермінанта ефективності встановлення з ним психологічного контакту [Електронний ресурс] / Р. Ціцей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2013. — Вип. 31. - С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2013_31_9

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.11.2020 15.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.566789 seconds